13 Maart, 2002 - Onze Vader heeft het zo beslist
19 Maart, 2002 - Twee Richting Circuien
19 Maart, 2002 - Een Tijd van Veel Genot

 
Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 
Georgia, VA van A, 13 Maart, 2002.

Onderwijzer Jan.
Onderwerp: "Onze Vader heeft het zo beslist." 

Ontvanger: Carolyn Camp

Carolyn: "Ik ben hier Kal.  Ik weet dat je me al een paar dagen geroepen hebt.  Je hebt me aangespoord.  Ik heb nu de kans om met jou, of met iemand anders te spreken.  Sorry, dat ik
niet eerder gehoor heb gegeven.

Jan: "Het is voor jou een lange dag geweest, Carolyn.  Jullie stervelingen vechten een geestelijke strijd, net zoals wij doen, jullie strijd is wezenlijk en net zo vermoeiend.  De
strijd tegen onwetendheid is erg moeilijk.  De onkundigen van jullie aarde zijn heel
langzaam te verhelderen.  En ze stribbelen tegen met grote vastberadenheid.  Maar op den
duur worden ze toch verhelderd."

Carolyn: "Nadert de tijd, wanneer wij allemaal de waarheid zullen weten over onze wereld, van wat er nu gebeurd, en wat er in het verleden is gebeurd?"

Jan: "Het komt nader.  Wij wensen dat de veranderingen langzaam maar zeker plaats gaan vinden in de gedachten van de mensen.  Maar de nooddruk voor verandering in zoveel verschillende plaatsen, forceerd ons om over andere keuzes na te denken.  Wij moeten
dezen maken, zodat de nodige veranderingen niet verloren gaan.

"De versnelling van de evolutie van de menselijke geest is gevaarlijk, en mogelijk zijn er mentale stoornissen in de voortgang, maar de alternative verschrikking is een veel grotere dreiging.  De verwarring van geloofsovertuiging en de geestelijke koppigheid is duidelijk in
grote mate in vele delen van jullie wereld, om vast to houden aan oude en versleten
begrippen.

"Het is jammer dat sommigen de waarheid niet kunnen of willen accepteren,
niettegenstaande, de wereld moet nu voortgaan in deze tijd.  De overgang naar het geestelijke tijdperk is begonnen, en kan niet gestopt worden.  Het stoppen van de geestelijke evolutie in
deze tijd, zou een groot gevaar voor de hele wereld betekenen.  Er zijn velen zoekende naar
waarheid.

"De geestelijke weerklank van deze gedachtengang is het activeren van een automatische universele wet.  Het kan niet gestopt worden, tenzij de Schepper dit zelf bepaald.  Maar
zoiets is voor ons op dit moment niet mogelijk, om daar een voorstelling van te maken.  Waarheid zoekende geesten hebben een grote spirituele kracht ontketend.  Wij reageren gelijktijdig met die kracht, en doen het nodige om jullie stervelingen er doorheen te helpen,
met begrip voor deze overgang.

"Het is voor sommigen gemakkelijker dan voor anderen, en voor sommigen is het gans onmogelijk om dit te accepteren.  Als met zoveel wat er gebeurd is op jullie wereld, wij
zullen ons best doen om alles goed te laten verlopen.  Wij wensen dat iedereen vreugde en
geluk vinden in deze overgang naar een geestelijk tijdperk van liefde en wonder.
Maar wij hebben genoeg ervaring om te weten, dat niet iedereen het zo zal zien.  Het is een droefheid welke wij moeten dragen."

Carolyn: "Dank je wel Jan.  Ik geloof wel dat er velen van ons moe zijn met de blindheid, waarmee wij iedere dag te kampen hebben.  Het is een moeizaam en ogenschijnlijk een
nutteloze strijd.  Het mat ons af."

Jan: "Carolyn, geef niet op om je licht te zoeken.  Het licht komt.  Hoop zal heersen.  De
vrede waarop je hoopt, zal zegevieren.  Onze Vader heeft het beslist.  Het zal gebeuren.
Wees gezegend, mijn Carolyn.  Vrede zij met jou."

Carolyn: "Heel veel dank, Jan, mijn dierbare vriend.  Mijn liefde aan jou en aan allen die in dienst zijn van Michael en voor Hem werken."

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma

Notitie: Onderwijzer Jan is een Melchizedek.  Kal, of Kalson, is een Secundair
Middenwezen.
 

 
Idaho, VS van A, 19 Maart 2002.

Hemelse Ingenieur, Isaak.
Onderwerp: "Twee Richting Circuien".

Ontvanger: Sandy Montee

Isaak: "Goede morgen.  Dit is Isaak.

"Ik wil spreken over het werk dat ik doe, zodat je een beter begrip krijgt van het grote aantal van de zend en ontvang circuien welke nu ge-opend worden.

"Ik ben progressief van natuur, hou van mijn werk, en ben gewoonlijk druk bezig.  Ik stoot door tot aan de limiet van mijn werk.  Want ik ben een Hemelse Ingenieur, en mijn taak is van lange duur om de circuien te openen om Licht en Leven te brengen op de vele werelden in deze kleine hoek van het Universum, incluis jullie wereld, Urantia.

"Ik ben totaal bezield van mijn werk, en breng verslag uit aan Machiventa Melchizedek, onder wiens bevel ik sta.
"De bevolking van Urantia is gegroeit tot een groot aantal van stervelingen.  En er is een grote verkwisting van de natuur met maar weinig achting om jullie aardse huis schoon en in goede conditie te houden.  Urantia heeft ook problemen met inwoners die zich niet bekommeren om hun mede-mensen.

"Maar ik leg aan je uit, dat ik daar gevoelig voor ben, en heb opgemerkt, dat iedere keer wanneer iemand een goede daad voor een ander doet, en anderen in hun noden omhelsd, dat er een zonnestraal is welke je opstuurd van de aarde naar de Universa.

"Er zijn veel zonnestralen voor nodig om warmte en leven te bevorderen op Urantia. En mijn gestel is dusdanig gevoelig, dat wanneer ik deze zonnestralen ervaar -- deze kleine lichten welke door de mensen veroorzaakt worden -- ze gecombineerd worden met anderen.

"Samen produceren julie een baken van lichten, welke doorgestuurd worden in de Universa.  Dit is de beste manier waarop ik het verwoorden kan.

"Jouw licht, samen met de lichten van vele anderen, maken de kleine dingen welke je doet in de Naam van God, zo belangrijk.  Een krachtig licht kan door een positive daad geschapen worden.

"Echter, en wanneer dat met dezen van anderen gecombineerd wordt die ook hun lichten produceren, dan maakt het een "baken van grote warmte" dat van Urantia uitstraald, en in de duisternis van de Universa schitterd.  Het keert dan terug en schijnt over jullie.

"Ik heb deze langdurige taak ontvangen en verheug mij om jullie te helpen om het
duister te verdrijven.

"Een grotere bewustheid van wat je kunt doen om in dit werk mee te helpen, zal tot je komen als je om gelegenheden zoekt om een positive invloed te hebben.

"Een grotere bewustheid, en gewilligheid om mee te helpen, zijn de sleutels tot het doen van het werk van God, en jezelf te bevorderen tot een positie van mede-schepper.

"Ik hou deze boodschap kort, en stap nu aan de kant.  Mijn vacantie is over, en ik heb mijn wedren schoenen aan.

"Ik ben je vriend, Isaak."

*
Notering: Isaak komt door als een heel positief persoon, vol van energy.  Hij is bekwaam om taken in de diepe ruimte te vervullen voor weken aan eind en zonder enige pause.  Naderhand krijgt hij vacantie, zoals hij dat noemt, om zichzelf weer aan te vullen.  We weten nooit, wanneer hij weer zal "opduiken".

Isaak verdwijnt gewoonweg, totdat wij weer van hem horen.

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.
 

 
Idaho, VS van A, 19 Maart, 2002.

Middenwezen Hoofd, Bzutu  (ABC-22)
Onderwerp: “Een Tijd van Veel Genot”.           

Ontvangen door George Barnard.

George: “Ik hoorde dit bericht van jou heel goed vandaag.  Fijn dat je bij ons bent, Broeder.”

Bzutu: “Er was een tijd waarin ik veel genoot, anders dan nu, nu de meest ervaren werkers van ons in het heetst van het gevecht zijn in Afghanistan, met verborgen gevaren, en in het Midden-Oosten waar menige broeders gebrand zijn elkaar te liquideren.

“Er waren betere, meer ontspannen tijden, zeg ik, toen we lange uren uittrokken om alles te beschrijven en vast te leggen van wat onze groep had gepresteerd.  Wat heb ik veel genoten van die tijden, want er was hoop tot het punt van zekerheid dat de Urantia Middenwezens spoedig bekend zouden worden, en toch was er ook de voordurende kans dat onze vereniging plotseling ten einde kwam.”

George: “Ik herinner me nog maar vaag dat je mijn nek een paar maal gered hebt.”

Bzutu: “(Niet helder… iets over de ziekelijke humor van de ontvanger) …niet een vergeefse poging ons inziens, en nu sta je op het punt een andere reis aan to vangen.  George, het is te hopen, dat aan het eind je geest zo verheldert is, dat je weet in welke richting de plannen van de groep zich moeten ontwikkelen.

“Ik heb deze dag de tijd genomen, om iedereen te bezoeken, die zo trouw ons werk ondersteunen, en diegenen (drie nieuwe contacten werden genoemd) die de signalen van de 11:11, 3:23 en 22 oppikken, en ik bedank jou dat je van deze ingeving bewust was, en dat jij je inverbinding hebt gesteld met deze broeders en zusters.

“Het “werk” om de Middenwezens beter bekendheid te geven, moet doorgaan.  En zoals je zult ondervinden gedurende je Universum loopbaan, dat je wordt begeleidt .  Maar er wordt verlangd, dat jij je eigen beslissingen neemt.  Je krijgt hulp, en je bevoorrechte vrije wil is practisch altijd tot je voordeel, alhoewel ook een belasting, welke jullie als een pak mee moeten dragen.

“Bij tijden zul je je in deze vrijheid verheugen, en op andere tijden wens je dat het niet zo was. Langzaam maar zeker, dag na dag, wordt je meer bedreven en zeker, in het maken van grotere en meer belangrijke beslissingen in je Universum bezigheden.

“Dat is niet zo voor ons, Middenwezens.  Voor een ongewoon lange tijd op deze planeet, maar in ieder geval ook op normale werelden, en voor alle Middenweg Schepsels, en voor een veel langere tijdsperiode dan de sterfelijke broers en zusters, een groot deel van onze Universum loopbaan gebeurd -- maakt vordering -- op onze geboorte planeet. 

“En als dit niet zo was, zouden onze sterfelijke stamverwanten hopeloos verloren zijn zonder contact, en iedere beschaving, cultuur en voortgang van wetenschap en wijsheid zou langzamerhand verwelken en sterven op die planeet.

“Van Andrea, Simone, Sharmon, Athena, Mathew, Clare and Kalson, Juliette, Onderwijzers David en Gracie, Samuel en Alexander, en alle andere ge-interesseerden, die ook met onze conversatie mee luisteren, een veilige tocht naar de grote stad en succes.

“Wij zullen met je mee reizen, daar bij je zijn, en hier zijn als je weer terug komt.”

George: “Al mijn Vrienden, dank je wel.”

Bzutu: “Dat is alles.  Adieu.”

*
Notitie: De enkele naam, Juliette, was lang geleden aan twee Bewaarders van Bestemming gegeven.  Athena is een Hemelse Kunstenaar.  David, Gracie, Samuel en Alexander zijn Hemelse Onderwijzers.  De anderen zijn allemaal Middenwezens.

*
Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.
 

 
 
Terug