16 September, 2003 - Het Verlies Van Gevoelens - Reikt Uit In Zijn Naam
20 September, 2002 - Universele Veranderingen
22 September, 2003 - Matig Dat Geestelijk Vuur
24 September, 2003 - Verplaats Jezelf Naar Je Binnenste

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 

Op September 16, 2003 gepost
Idaho, VS of A, 11 September, 2003

Primair Middenwezen, Char
Onderwerpen: “
Het Verlies Van Gevoelens
                        “
Reikt Uit In Zijn Naam
                                                                  

Ontvangen door Sandy Montee

Char: "Hallo, Sandy. Ik heb de laatste vierentwintig uur geprobeerd om jou te prompten, maar nu ben ik blij dat je eindelijk beslist hebt om ‘mij jouw oor te geven’."

Sandy: "Ja, dat weet ik, Char, maar kijk eens wat wij samen gepresteerd hebben. Dat had ik nooit zonder jou klaar gespeelt, maar sorry hoor. Ik ben zo verwikkeld in mijn werk, ik denk dat ik een werkpaard ben. Dit is aangeleerd, en ik denk dit terug gaat naar mijn vroege kinderjaren."

Char: "Laten wij vandaag over gevoelens spreken. Gevarieerde gevoelens die zo menselijk zijn, en die vaak de spuigaten kunnen uitlopen. Je ervaart gevoelens als positief of negatief, goed of slecht. Je kunt blijheid ervaren of kwaadheid, met lachen of met tranen, en zo kan je de wereld om je heen beinvloeden met goede werken, maar ook met wreedheid als resultaat.

"De lijst is lang, en verschillende persoonlijkheden hebben noodzakelijkerwijze verschil in karacteristieke gevoelens, derhalve hebben ze ongelijksoortige noden. De echte moeilijkheden die in de genezing een grote rol spelen, zijn wanneer de gevoelens buiten de controle van een persoon zijn, of wanneer er zoveel problemen zijn, dat hij of zij beklemd raakt, zodat ze gevoelloos zijn, ook met de meest verschrikkelijke gebeurtenissen.

"Ik heb horen zeggen dat de individu op gevoelsgebied dan niet ter beschikking is, of gevoelloos is, zodat hij of zij het zich niet kunnen permiteren om iemand anders lief te hebben. In deze staat kan het resultaat op lang termijn van ontbering worden, door onverwachte trauma, of dat zij het liefheben niet hebben geleerd vanwege verwaarlozing door de ouders. En toch kan de maatschappij hier veel aan doen. Zij zijn kostbare mensen kinderen in Zijn ogen.

"In jullie termen, ben ik betrekkelijk oud, en heb zoveel gezien in mijn leven, dat ik erg verdrietig ben over de volslagen epidemische afmetingen van dit probleem op jullie planet. Ik spreek hier bovenal over de vele tieners die denken dat niemand hun begrijpt of van hun houdt. Ze mogen aan de drugs gaan, of alcohol, om hun gevoelens te doden, en zo raken zij verslaafd, omdat ze denken op deze manier hun vaak niet gerealiseerde probleem van nooit geen liefde gekend te hebben zal verdwijnen, ook al is het maar voor een korte tijd.

"Zij zoeken verlichting van die verborgen pijn in hun leven, die aangebracht is door afwijzing, en spoedig worden hun levens onhandelbaar, en het zal meer en meer drugs nemen om hun hevige verlangens te stillen. Zij wensen nu het gevoel van onverschilligheid. Een vicieuze cirkel die hun naar een punt brengt waar ze hun gevoelens niet langer ondervinden. Dit is de hopeloosheid dat kan en wil jullie jongeren er van overtuigen dat ze niet langer willen leven. En toch is er hulp voor hen om te leren hun gevoelens te hanteren

"Het neemt tact en begrip, moed en volharding, maar ook de meest afstand houdende, verlegen, of stijfkoppige jongere kan bereikt worden, wanneer je jezelf veroorloofd om in je diepste bewustzijn het antwoord te bespeuren, wat de oorzaak is van deze afstomping, van deze op hol geslagen gevoelens. Een leven, dat in balans hangt, kan genezen worden, wanneer die kleine vonk van licht en hoop aangewakkerd wordt. Zo vaak ben ik getuige van hen geweest, die de meeste hulp nodig hebben, en zij die om hulp roepen om begrepen te worden. Zij worden dan ook vaak de medewerkers van jullie toekomst.

"Zonder uitzondering, zijn jullie allemaal de vertegenwoordigers van de Meester in deze wereld. Jullie zijn Zijn troepers, Zijn werkers, Zijn apostels, wanneer je in Zijn naam uitreikt. Jullie aardse reis op deze verziekte wereld is maar zo kort, maar jullie beloningen zijn enorm groot, wanneer jullie in Zijn voetstappen volgen, en voortgaan om de hele wereld te genezen, met een eenzaam, verloren, en ongeliefd persoon tegelijk.

"Ik bedank jou, dat je naar mij geluisterd hebt, en dat je mijn dierbare vriendin bent."

"Dit is Middenwezen Char."

*

Notering: Ik werkte bijna de hele dag in mijn tuin, en Char was er ook. Een lang geleden, maar heldere herinnering aan een jonge man op een Tucht School, (Academie) waar ik vroeger werkte, speelde door mijn hoofd. Toen kwam deze boodschap - Sandy.

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma

© The 11:11 Progress Group.
Toujours au Service de Michael
Altijd In Dienst Van Michael

11:11 Angels

 

Op September 20, 2003 gepost
Idaho, V.S. van A., 31 Augustus, 2003

Primair Middenwezen, Andrea.
Onderwerp: Universele Veranderingen

Ontvangen door Sandy Montee

Andrea: "Goeden avond, Sandy. Vanavond zou ik graag met jou willen spreken over de voortdurende veranderingen, en voortgaande schepping zoals deze ervaren worden in universele groei en progressie.

"De Schepper Vader is de Enige die de totale uitwerkingen van Zijn verafgelegen universa kent. Onze universa zijn in een voortdurende staat van verandering, en zij groeien met een steeds grotere snelheid.

"Zoals het gaat met ieder nieuw geboren persoon, zo gaat het ook met iedere nieuwe planeet die gaat bestaan. Die nieuw gearriveerde gedeelten van God's schepping worden verzorgd door Zijn vele Troepen en Hulpen om de groei en de progressie te ervaren. Hij geeft de verantwoordelijkheid voor deze voortgang aan Zijn Leven Dragers, Hemelse Architecten en de Hemelse Ingenieuren - Zijn vele, vele Specialisten.

"Ook wij - jij en ik en wij allemaal - hebben werk te volbrengen, en afhankelijk van hoe goed wij onze roeping beantwoorden, en hoe wij God's voorbeschikte verlangens voor groei voortbrengen, zo wordt dit het eindresultaat van onze carrieres in eeuwige dienst.

"Dus spreken wij vaak over onze mede-schepping met onze God. En door de geboorte van nakroost bij menselijke ouders, en van Hemelse ouders gelijk, kondigd zich weer een volgende kringloop van ontelbare persoonlijkheden aan, die vordering en progressie maken, en mee helpen in het werk van de Vader met Zijn alomvattend plan.

"In jullie menselijk bewustzijn, in jullie observatie als schepsels, en in je kort-durende mensenlevens, gaan deze veranderingen in het universum pijnlijk langzaam. En, bij tijden, volgens jullie met een wanhopig slakkengangetje. Maar in de tijdloosheid volgens universeel begrip gaat dit razend snel, een onafgebroken en snelle vaart, en volkomen te vergelijken met de snelheid van het licht.

"Zoals geschreven staat, het leven op Aarde geeft veel ervaringen, kostbare lessen, en luisterijke gelegenheden voor gewone stervelingen met een deep verlangen om dichter bij hun Schepper te komen.

"De menselijke schepping is bij zichzelf net zo ingewikkeld als ons universa, als wij de buitengewone gaven overwegen welke God aan al Zijn kinderen geeft - de edele gaven van het voorrecht van de vrije wil. Zijn vele nieuw-geboren persoonlijkkheden arriveren met weinig of niets op het gebied van wetenschap van enig soort voor het plan van het leven of van het einddoel.

"En dit is het werkelijke wonder; het geestelijk inzicht - deze geestelijke kennis van de bestemming - kan afgeleid worden door ervaringen en geloof alleen. Ja, met het voorrecht van de menselijke vrije wil kunnen keuzen gemaakt worden van welke weg genomen wordt, en soms worden 'ruwe' en soms gemakkelijke omstandigheden ondervonden in de opstijging naar het Paradijs.

"Jullie levens hier op Aarde, met de schijnbaar eindeloze seizoenen, lopen spoedig ten einde, en voor een kort moment in tijd loopt het pad ook ten einde, en wat je dan gepresteerd hebt in jullie menselijke levens hangt volkomen van jezelf af.

"De Schepper stelt louter en alleen Zijn menige, menige lessen beschikbaar met de hoop dat veel wijsheid verworven wordt. En dat de overlevende, geleerde persoonlijkheid met een sterk karacter, gecombineerd met de ziel en de Gedachten Richter, zich klaar maakt voor de volgende stap van progres op een Woning Wereld.

"De ‘vroegere’ mens gaat door met de mede-schepping, en beweegt zich voort naar de Vader en schepsel volmaaktheid. De universum gaat voort met uitbreiding.

"Alles is wel. Bedankt dat je naar mij geluisterd hebt. Ik moet nu gaan."

*

Sandy: "Dank je wel Andrea. En vaarwel tot een volgende maal, mijn dierbare vriendin."

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma

© De 11:11 Progres Groep
Toujours au Service de Michael.

11:11 Angels

 

Op September 22, 2003 gepost

Illawarra District, Australie, 3 September, 2003

 

Primair Middenwezen, Andrea
Machiventa Melchizedek

Onderwerp: “Matig Dat Geestelijk Vuur”

 

                                            

Ontvangen door George Barnard

 

Andrea: "Wij zijn hier met velen en omringen jou met liefde en energie om jou behulpzaam te zijn in het succes met de overbrenging van deze boodschap. Dit is Primair Middenwezen, Andrea, mijn dierbare broer. Het is goed om te zien dat je aan de beterende hand bent, en weer terug aan het dek klimt om bij ons te zijn.


"Het heeft voor jou een aardig lange tijd genomen om te genezen, alhoewel je met het werk door ben gegaan. Laten wij ons best doen om weer omhoog te klauteren, en om het schip zeilklaar te maken.

"Nu is het voor jou noodzakelijk dat jij je meer dan normaal bezig houdt met meditatie na deze lange periode van gedwongen ‘werkeloosheid’. Neem wat tijd vrij gedurende je dag, en introduceer iets nieuws in je werkdag, iets dat je zeker zal helpen in deze onderbroken reis.

"Nu dan, niemand hier heeft enige blijk gegeven dat ze jou verlaten hebben, en spoedig ben je weer bekwaam genoeg om een of andere Onderwijzer in jou groep aan te roepen. Dit is nu genoeg voor mij, want spoedig neem ik het vertalen aan voor iemand die wenst dat ik een paar woorden aan jou over breng."

Machiventa: "Het zal in de komende maanden belangrijk voor jou zijn, om kwesties die jou aanbranden, te ontwijken. Wat wil zijn, mag zijn. Er zijn belangrijker plannen die van groter belang zijn - die je in je vizier hebt - vergeleken bij de kleine dingen die van weinig belang zijn op de grote wereld gebeurtenissen, dit is het voor handen liggende onmisbare werk.

"Het is van belang om ander verwikkelingen te vinden. Ja, en ook om hierin vreugde te vinden en in de hoeveelheid werk welke je lang geleden vrijwillig hebt opgenomen. Het is belangrijk om wat vrije tijd te nemen, en ook suggereer ik dat jij je terug trekt van deze buitenlandse activiteiten die betrekking hebben op de onrust in deze wereld.

"Het laten gaan van deze interessen, en de toegeving aan enige pauzen, zal een helderder bewustzijn tot resultaat hebben, en je zult een groter aantal waardevolle gelegenheden waarnemen die je anders zou missen. Zo, accepteer mijn advies dat een langdurige verwikkeling zonder pauze schade berokken kan aan het algemene succes van de voltooing.

"Zodat wanneer je jezelf een pauze gunt, om later weer fris naar je werk terug te keren, dan merk je dat je een helderder overzicht hebt over wat gedaan moet worden, en beter kan uitlopen. Wij,
van ons (hemelse) gezichtspunt, onderschatten niet het belangrijke werk, welke jullie stervelingen aangenomen hebben in deze Tijd van Correctie.

"Er zijn gelegenheden, wanneer wij - alsnog onvolmaakte wezens - bijna een gevoel van afgunst hebben wanneer wij de prachtige werken, welke sommigen van jullie ondernemen, vergelijken, en ook tot een glorieus einde brengen als werkers in het Koninkrijk, als ambassadeuren, als recruten en vrijwilligers, voor de verzorging van jullie mensen en jullie verblijfplaats in deze tijd van aardse revalidatie als per opdracht van Michael.

"Jullie, als individueele kleine pionnen op het gigantische schaakbord van universum gebeurtenissen, verdienen onze beste wensen, onze bewondering, applaus en de verschuldigde beloning voor werk goed gedaan. Alhoewel bij tijden, jullie ook moeten proberen om je geestelijk vuur te matigen, om te waarborgen dat je tot je uiterste vermogen levens van balans en vreugde genieten, nooit volmaakt, maar er toch altijd naar gestreven.

"Dit is Machiventa. Bedankt voor je aandacht en met erkentenis aan onze vriendin, Andrea, die zichzelf beschikbaar heeft gesteld om mijn woorden aan deze ontvanger over te brengen. Het is goed om hier weer te zijn.

"Aan allen die mijn woorden willen ontvangen, stuur ik mijn liefde."

Andrea: "Dit is Andrea, George. Je zult voorzichtig mijn woorden moeten oppikken, waar je ‘de draad mischien kan verliezen,’ en waar de Prins van mij overnam. Mijn liefde aan jou, tot wij elkaar weer ontmoeten."

George: "Bedankt Andrea. Bedankt Machiventa."

*

Notering: Een klein ongeluk veroorzaakte dat een beschadigde wervel op mijn ruggegraat drukte, zodat ik voor ongeveer tien weken maar weinig contact had. Hopelijk zal alles verbeteren, want ook dit contact was nog niet sterk.

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma

© The 11:11 Progress Group
Toujours au Service de Michael
Altijd in Dienst van Michael.

11:11 Angels

 

Op September 24, 2003 gepost
Idaho, V.S van A, 15 Augustus, 2002

Christus Michael
Onderwerp: "Verplaats Jezelf Naar Je Binnenste."

Medewerkende Ontvanger

Michael: "Ja, ga naar ‘je binnenste’, en leer van Mij. Verplaats jezelf naar het verborgene dat gereserveerd is voor hen die zich geheel opofferen om de wil van God te doen. Dit is het Verborgene, en het is veel rijker dan jij je ooit hebt voorgesteld.

"Kijk niet met jaloersheid naar anderen die dichter naar God's wil schijnen te leven. Weest er van verzekerd dat er geen graden zijn, en dat niemand meer of minder is - geen wonder groter dan enig ander. Het idee van graden moet je achter wege laten. Als je graag alles wilt ontvangen wat de aarde aan ervaringen biedt, wens dan alleen om de Vader Zijn Wil te doen, want dan heb je waarlijk het pad van de meeste wijsheid gekozen.

"Dit pad van het ‘innerlijke koninkrijk’ zal jou de grootste tevredenheid brengen dat aan het mensdom bekend is. Wat zou je meer voldoening geven dan het dagelijks weten dat je menselijkerwijs gesproken je best doet om Zijn Wil te leren, en van ganser harte Zijn Weg volgd in het leven in Zijn Koninkrijk? Wanneer je met je ganse wil Zijn Wegen bewandeld, zul je een vrede ervaren welke jou verstand te boven gaat.

"Verheug jezelf met de gave van deze dag, en met je hele hart. Jullie zijn ver gekomen, mijn broeders en zusters, en toch, inderdaad, is er nog ver te gaan. Weest verzekerd dat deze weg steeds aangenamer zal worden, als je de weg van Volmaaktheid bewandeld. Keer niet terug. Het koninkrijk behoord tot de kloekmoedigen, die Hem van ganser harte volgen. Ga altijd voorwaarts om anderen te zegenen, en om ook grote zegeningen te ontvangen."

 

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.

© The 11:11 Progress Group.
Toujours au Service de Michael
Altijd in dienst van Michael

11:11 Angels

 

Terug