30 September, 2003 - Is Channeling Uniek Voor Deze Wereld?
3 October, 2003 - Dichterbij De Kritische Massa
4 October, 2003 - Volg In De Voetstappen Van De Meester

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
  George Barnard

 

Op 30 September, 2003 gepost

Illawarra District, Australie, 9 September, 2003

 

Onderwijzer Samuel

Onderwerpen: “Is Channeling Uniek Voor Deze Wereld?

 

Ontvangen door George Barnard

 

Samuel: "Er is in dit hele systeem, de constellatie, en ook in het universum van Nebadon geen andere wereld, zoals de Wereld van het Kruis. Jullie zijn op ontelbare manieren uniek. Ook in de ogen van tienduizendtallen van persoonlijkheden die buiten de grenzen van Nebadon wonen, zijn jullie een zeldzaamheid, en niet op zijn minst vanwege de recente, in onze termen, zelf-schenking van onze Michael Zoon op jullie unrustige planeet.

"En dus moet ik mijn woorden aanpassen aan de door jouw opgeschreven vragen, welke veronderstellen dat er een grote gelijkheid bestaat tussen deze wereld en haar zuster planeten, maar dit is nauwelijks zo. Dit is jouw broeder Samuel, en het verblijdt mijn hart dat ik de onverdeelde aandacht heb van mijn student na een lange pauze van werkeloosheid en genezing."

[De gestelde vraag: Is channeling (ontvangen/overbrengen) van Hemelse Onderwijzers gereserveerd voor deze planeet, voor alle andere planeten die ook zo vertraagd zijn in hun ontwikkeling vanwege de Lucifer Opstand, alsmede ook deze opstandige werelden buiten Satania, en zulke in andere superuniversa? Wat zijn de verschillen tussen deze wereld en de normale werelden, maar alleen maar ten opzichte van Hemels contact?]

Samuel: "A propos, de lengte van tijd welke je nodig had om tot rust te komen, en om je gedachten te kalmeren, is niet van belang. Ik ben verheugd en deemoedig dat het mij veroorloofd is om hier mijn inzicht te geven, en van een doorgaand plan, wiens heerlijke geur heinde en verre verspreidt wordt, en dat zo heel nodig is in deze vroege Tijd van Verbetering.

"Je moet jezelf een voorstelling maken van een normale planeet, waar de individuen alreeds sinds hun geboorte veel grotere mogelijkheden hebben dan hier het geval is. En daarbij komtdat hun opvoeding betreffende religieuze en spirituele aangelegenheden in deze samenvatting rekening mee gehouden moet worden, alhoewel sommigen altijd achteraan komen. De praktijk van de Stilte, meer zo dan Meditatie, is universeel, terwijl dit op jullie aarde nog ongewoon is.

"Universeel, worden de menselijke schepsels aangemoedigd om voor zichzelf te zoeken, en een ieder op zich, de veel hogere ‘input’ van hun Geest Zelf, hun Gedachten Richters (GR's), of Piloot Lichten, zoals velen dit toeschrijven aan de Begiftiging welke de Vader van ons allen bepaald heeft om Zijn menselijke kinderen te dienen. Want eeuwig, sinds het begin van de tijd kunnen de Hemelse Onderwijzers alleen maar een surrogaat zijn voor de GR's. Niet meer.

"Dan zijn er nog ontelbare situaties, te veel om op te noemen, waar de ‘input’ van de Hemelse Onderwijzer in deze zaken een speciale aandacht vereisen. Ik zal ze niet allemaal aanduiden, maar ik zal je enige instanties voor je persoonlijke interesse en deze van anderen, van de meer voor de hand liggende duidelijk maken.

"Zoals ik zei: Daar zijn dezen die achteraan komen, en die in de periode tussen hun geestelijke opvoeding, en hun eventuele herkenning van de koesterende Stem van Binnen, een Onderwijzer nodig hebben, en daarvoor wordt iemand met grote kennis en progressie benoemd, om, hoopvol als Gids the stervelijke student tot een liefderijke verbinding en verdere studie te leiden, om als resultaat een eenheid van carriere met hun Gedachten Richter te bereiken.

"Er zijn dezen, die typische ‘left-brainers’ worden genoemd, die een overheersende wetenschappelijke carriere volgen, en vanwege hun speciale interessen, hun ontwikkeling niet die van de gewone groep volgen. Onder de waakzame standvastige zorg van hun Serafijnse helpers, hun noden zijn scherp ge-identificeerd, en Hemelse Onderwijzers op groot wetenschappelijk terrein worden dan aangesteld als tijdelijke Gidsen.

"Op bepaalde werelden zijn hen die door de genetische ‘make-up’ van hun ras, vaak op lang termijn extra les nodig hebben, en hierin wordt veel tijd ge-investeerd, om, zullen wij zeggen, ons soort aan het werk te houden. Maar zoals de gewoonte is, onze dierbare en vertrouwenswaardige Middenwezens spelen hierbij een belangrijke rol in het vertalen en het overbrengen van dit onderwijs naar de menselijke studenten.

"Er zijn veel, veel meer voorbeelden, en dit mag je wel overdenken, dat de tijdelijke Onderwijzers in posities geplaatst worden van Leermeester, of van een onbekende Adviseur, gedurende korte periodes van ongeval, angst, of extreme emotionele trauma, en toch, in deze universa van schepsel persoonlijkheids ontwikkeling en zielegroei, zijn het de Gedachten Richters die onvermijdelijk de taak overnemen als de meest uitmuntende Onderwijzers van allen.

"Persoonlijk Gedachten Richter contact, oneindig meer van toepassing tot de individue, is waar wij allen naar moeten streven, alhoewel deze wereld bijzonder is, en de Hemelse Onderwijzers die een opleiding hebben gehad, arriveren nog dagelijks, en zullen voor eeuwen lang arriveren in grote getallen, omdat ze aangetrokken worden door de magnet - jullie veelbewogen Wereld van het Kruis.

"Ik stuur mijn liefde aan allen.

"Dit is Samuel van Panoptia, en het is erg verheugend voor mij om hier te zijn en hier te werken."

 

© De 11:11 Progress Groep

"Altijd in Dienst van Michael."

 

11:11 Angels

 

Op 3 October, 2003 gepost
Illawarra District, AustraliŽ, 21 September, 2003.

Michael van Nebadon.
Onderwerp: "Dichterbij De Kritische Massa."

Ontvangen door George Barnard.

Michael: "Jij riep aan mij, en ik hoorde jouw stem zoals ik beloofd heb dit altijd te doen. Mijn zoon, er is tussen ons een onbreekbare band, want als een louter kind, nam jij je voor dat je mij van dienst zou zijn [zie notering 1], hoewel je nooit had kunnen raden op welke weg dit wazig initiatief jou zou plaatsen.

"Wij zijn ons bewust van alle menselijke voornemingen, beslissingen en pogingen, successen en mislukkingen, en wij stellen de verschillende manieren waarop je leert om met je tijd en vindingrijkheid te gogelen in dienst van onze Vader in deze Tijd van Verbetering, (en) om jouw wereld naar een hoger niveau van geestelijke waakzaamheid te brengen, zeer op prijs.

"De omstandigheden op deze wereld van mijn zelf-schenking zien er in deze tijd erg somber uit, en toch is het in de harten van de mannen en vrouwen van de millioenen op millioenen waar wij naar uitreiken, en die we aanraken, dat deze wonderbaarlijke en positieve veranderingen gebeuren. En inderdaad, zoals de meest betrouwbare vrienden van jouw hebben aangeduid, deze veranderingen zullen spoedig op grote schaal plaats vinden.

"Deze machtige gevoelens, deze wensen en gebeden van een dringende nood voor verandering en voor een betere tijd; deze oprechte zorg betreffende de welstand van broeders en zusters in verafgelegen landen, helpen ons om dichter naar de kritische massa te komen [2], zoals onze Prins Machiventa dat voorspeld heeft, dat deze onvermijdelijk zou komen.

[Een frequente vermelding door de Middenwezens dat een "Kritische Massa" bereikt zou worden, maar in een geestelijke zin.]

"Inderdaad, moet er een periode van hard werk en druk zijn om dat punt in de tijd te scheppen, wanneer de grote schakelaars van de cirquien - de hefbomen - ver genoeg gereist hebben om het punt van traagheid te overwinnen, en op hun plaats te springen, zodat jullie lichten aangaan en schitteren in een rooskleuriger wereld.

"Vreest niet de huidige onrust in de wereld. Vreest niet de chaos op onze gestoorde planeet, want deze nodige veranderingen moeten eerst in de harten en het bewustzijn van de grote menigte van jullie rassen koerzen, voordat de wensen en idealen van de Vader geleverd kunnen worden. Door menselijke programmas en gebeden zullen deze dingen volgen, en werkelijkheid worden in jullie materieel domijn.

"Weest dapper mijn zoon. Van onze oneindig meer gunstige positie kunnen wij beter de gedachten, de wensen, de stuwkracht, de vele werken van hen die 'goed' willen doen bezien, en de bij tijden schijnbare verwarring lijkt veel rooskleuriger. Een optelling is gedaan, een beweging wordt gemaakt, en al mijn hemelse helpers zullen er voor zorgen dat er geen ‘terugkeer’ mogelijk is.

"In alle onrust die je ziet, veel hoop wordt opgebouwd, en meer positieve plannen worden beschouwd en onthuld voor een betere wereld van morgen.

"Samen met jou, beween ik ook het verlies van zoveel jonge onervaren zielen. Ik betreur de les die nu onvermeld is (3), maar jouw nieuwe vriend zal spoedig terugkeren

"Dit is de Schepper Zoon van Nebadon. Dit is jouw toegewijde Vader/Broeder Michael, die zijn liefde aan allen stuurd. Moge jouw woorden altijd de mijne zijn."

George: "Dank U vriendelijk, Michael."

*

Noteringen: (1) Er was werkelijk een lang-vergeten kinder belofte.

(2) De Middenwezens hadden de woorden "Kritische Massa" al een paar maal eerder vermeld gedurende de week, als ook had Machiventa in 2000 in Rockford Bay, Idaho, die ‘vreemde’ uitdrukking gebruikt.

(3) Ik sprak eerder met een Paradijs Wezen, maar de band had alleen maar geluidstoornissen, en ik heb geen herinnering die de moeite waard is van deze boodschap, want ik ga nogal diep - George.

 

© The 11:11 Progress Group
Le Bon Dieu est toujours au Volant.
Michael is altijd aan het Stuur.

11:11 Angels

 

 

Op 4 October, 2003 gepost
Idaho, VS van A, 21 September, 2003.

Een onderwijzer, "De Schrift Geleerde" Genaamd.
Onderwerp: "Volg In De Voetstappen Van De Meester."

Ontvangen door Sandy Montee.

De Schrift Geleerde: "Hallo dierbare student. Er is een toenemende groei van het aantal Hemelse Onderwijzers die nu Zijn geliefde kinderen bijstaan, om hen een beetje dichter tot de volmaakheid idealen van hun Schepper Vader te brengen. Met alles wat in de universa bestaat, zijn hun zielen een deel van de Schepper God, en met hun zielegroei is het vanzelfsprekend dat ook Hij ontplooid, volgens Zijn wil.

"Onopgemerkt bij jullie, slaan een groot getal van mensen rondom de planeet acht op de roep van de Onderwijzers, en betreden deze tijd van vervolmaking, welke wij de Tijd van Verbetering hebben genoemd. Het gaat een tijd van onderscheiding worden, van wat onvervalst is, en een op prijs stellen van wat prachtig is, en een overvloedig delen van milddadigheid en liefde.

"Onbemerkt bij jullie, en over een onmetelijke tijdsduur, de voortgang van jullie geslachten is met een slakkengangetje gegaan, en herhaaldelijk keerde het weer opzich zelf terug, want liefde kwam vaak met een prijs, als hebzucht jullie handelwijze met anderen regelde, en pracht was afgewezen, vernietigd, of opgeofferd, want reden en waarheid waren nergens te vinden. En jullie onzichtbare vrienden werden terug gehouden, tot een eerst aanduiding van de echte mening van een wens voor redding het bewustzijn binnen kwam.

"Onopgemerkt nog bij jullie, is er nu een meer aangename golf van wereldwijde bekommernis voor het welzijn van anderen. Ook kruipen sommige woorden van liefde in jullie uitgebreide, gedeelde communicatie, als meerderen van jullie beginnen te zien dat anderen dezelfde noden en wensen bebben, dat ze niet van jullie zelf verschillen, en dat tussen millioenen van je broeders en zusters de plannen een vaste form beginnen aan te nemen voor de schepping van een betere wereld, en zoals wij dit graag willen zien.

"Dit is de tijd waarin jullie met een betere spoed voorwaarts kunnen gaan, en met meer hulp voor geestelijke vervulling. Nu is de tijd voor het zoeken naar een dieper geestelijk inzicht in jullie levens. En nu kun je veel vlugger begrijpen dat jullie levens een doel hebben, want jullie ‘geest vrienden’ hebben vanuit de Hoge instructies ontvangen om inniger met jullie samen te werken voor een groter en dieper begrip.

"Jullie Beesten Angst en Schepsel Boosheid zal uit jullie harten gedreven worden en dit zal geen leegte achter laten, want in plaats daarvan zal er liefde en toewijding zijn voor jullie broeders en zusters. Er zullen minder struikelblokken zijn om voor jullie boven uit te komen, met een grote hoop dat jullie contact met je Hogere Zelf verkrijgen, dat naar een levensweg van grotere productiviteit zal leiden.

"Ja, volg in de stappen van de Meester, en je zult Zijn vrede en kalmte ervaren, want je zult weten dat jullie ook een deel uitmaken van het grote universum. En de tijden van het hier naar daar getrokken te worden door jullie Hemelse Onderwijzers om je lessen te leren, terwijl je met blote voeten op een stenig rotspad voort liep, zallen voorbij zijn.

"Michael heeft de weg bereid voor jullie, door Zijn leven in absolute volmaaktheid te leven, en voor eeuwig roept Hij jullie om op Zijn weg te blijven, want het leidt naar het (ware) geestelijke leven. Nu is de tijd voor jullie, om nader tot de Vader te komen, en een versterking van jullie ziel en persoonlijkheid te ontwikkelen in jullie speurtocht naar een groter begrip van het ware doel van jullie levens hier op deze planeet Aarde.

"Mijn naam is niet uit te spreken, mijn nummer een groot getal. Je mag mij "De Schriftgeleerde" noemen, en mijn woorden meteen opschrijven."

*

Notering: Het Wezen, "De Schriftgeleerde" kon wel eens een Bevrijde Gedachten Richter zijn, of een Recorder Engel, maar dit weten wij nog niet.

Mijn liefde aan allen - Sandy.

© The 11:11 Progress Group.
Toujours au Service de Michael.
Altijd in Dienst van Michael.

11:11 Angels

 

Terug