22 Oktober, 2003 - Een Verduidelijking van Monjoronson's Boodschap
27 Oktober, 2003 - Het Leren Van Zelf-Onderwezen Geduld Op Je Pad
13 November, 2003 - Vraag Om een Genezing - Een Introductie

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 

Op 22 Oktober, 2003 gepost
VS van A, September 14, 2003.

Avonal Zoon, ‘George’
Onderwerp: "Een Verduidelijking van Monjoronson's Boodschap."

Ontvangen door Jaso

Avonal ‘George’: "Gegroet, dierbaren. Zoals je ziet, is er altijd wel iemand die naar voren wil komen om nieuwe ideen die nodig zijn aan hen op deze planeet over te brengen.

"Als een van de vele Hemelingen die nu gevestigd zijn op deze wereld voor verheffing van het mensdom, verwelkomen wij iedereen die wensen om mee te werken aan de geestelijke groei/verheffing van individuele of groep ontwikkeling.

"Wanneer ieder individue een beslissing neemt voor een groter geestelijk geestelijk begrip, dan komt de Gedachten Richter voor hen naar voren en vraagt voor de geestelijke morontial/stoffelijke vermenging welke mee helpt in deze verheffing.

"De morontial/geestelijke energies welke aanwezig zijn voor de verheffing, zal veroorloven dat de individue een grotere geestelijke bewustwording ervaardt van de Onderwijzers, en de Hemelse Wezens die de ontvankelijkheid en de ideen aan de individue geven. Dit zal de mensen van deze wereld werkelijk helpen om meer geestelijk te worden, en het veroorloofd de Gedachten Richters om binnen in en door de individue te werken.

"Deze gave komt naar deze wereld om de mensen uit hun materiele bestaan te brengen, en het veroorloofd het begin van een meer geestelijke ontwikkeling om deze planeet in een meer rechte lijn te brengen voor het doen van God's Wil.

There are many individuals who are at present striving for this blending of morontial/material blending. What this means is that the individual will make a decision to want to be of greater service to the Father and Jesus (Christ Michael).

"Heden ten dage zijn er al veel individuen die streven naar deze morontial/ stoffelijke vermenging. Met dit wordt bedoeld dat de individue een beslissing maakt om van grotere dienst te zijn voor de Vader en Jezus (Christus Michael).

"De Gedachten Richter verzoekt om met het process te beginnen en de Melchizedeks en de Leven Dragers beginnen het lange process voor het begin stadia van de vermenging. De Morontial vermenging begint met de verandering door de Gedachten Richter, en dan beginnen de Morontial energies het werk van de langzame vermenging in het bewustzijn van het stoffelijke wezen. Het is alsof twee lichaamstypen samen smelten om een sterker geestelijk wezen te scheppen, dat in beheer is van hun eigen geestelijke weg van progressie.

"Deze verheffing is een levenslange toewijzing van de Vader, om de individuele groei voor de potentialiteit vlugger te bereiken dan hun stoffelijke lichaam kan ervaren.

"Wij, als Hemelingen zien de mogelijkheid in iedere individue, en wij kijken uit naar de voortdurende progressie van individuele groei. Wanneer deze individuele student voort zet met de ontwikkeling van het morontial/stoffelijke bestaan, dan zal dit deze wereld een grote geestelijke voortgang brengen, en het doel is dat iedereen gaat zoeken naar hun eigen geestelijke voortgang in hun speurtocht naar de Verheven Vader.

"Ik kijk naar de toekomstige ontwikkeling van deze wereld uit.

"Avonal George. (Verbonden aan de Magistraat Zending.)"

 

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.

© De 11:11 Progress Groep

"Altijd in Dienst van Michael."

11:11 Angels

 

Op 27 Oktober, 2003 gepost
VS van A, 14 October, 2003.

Christus Michael.
Onderwerp: "Het Leren Van Zelf-Onderwezen Geduld Op Je Pad."

Bijdragende Ontvanger.

Michael: "Mijn kinderen, vandaag vraag ik jullie om geduldig met elkaar to zijn. Geduld is niet gemakkelijk werk. Er gebeurt veel in jullie levens om je geduld te testen. Jullie worden op de proef gesteld, en vaak is het pad dat wij samen beklimmen moeilijk, met slechts korte rustperioden langs de weg.

"Jullie moeten geduld leren kennen, want het is niet een geschonken gave, en het is nutteloos om de Vader om geduld te vragen, omdat het alleen maar door moeilijkheden verkregen wordt. En wie van jullie will om meer beproevingen vragen?

"Beproevingen maken gegarandeerd een deel uit van jullie tuin. Ze zijn inderdaad de stenen op de weg, en voor velen zijn het grote struikelblokken.

"Dus vraag ik jullie vandaag om geduld te beoefenen met elkaar. Er zijn velen die grotere beproevingen hebben dan jullie. Deze broeders en zusters hebben alle vriendelijkheid nodig, welke jullie kunnen aanmonsteren.

"Als jullie vandaag je weg bewandelen, kunnen jullie vreemdelingen tegen komen. En je kunt nooit weten welke zware lasten zij mee dragen. En ik verzeker jullie er van dat een tedere glimlach, een geduldige, zachte vriendelijkheid veel meer vermag om die zware last te verlichten dan je ooit te weten zou komen.

"Jullie mogen denken dat ik vandaag erg weinig van jullie vraag, mijn kinderen. Maar nee! Ik vraag jullie om geduld te beoefenen.

"De dagelijkse lessen zullen steeds meer van jullie vergen, omdat het leerplan van stap tot stap wordt opgebouwd. Er wordt nooit meer van jullie gevraagd dan wat je kunt geven. Voorwaarts! Iedere dag brengt veel wat gedaan moet worden, want het is de Zaak van de Vader.

"Veroorloof om jullie dag te ontvouwen door vriendelijkheid en geduld te gebruiken. Deze zijn mijn woorden voor vandaag. En voor iedere dag."

 

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.

© De 11:11 Progress Groep

"Altijd in Dienst van Michael."

11:11 Angels

 

Op 13 November, 2003 gepost
Illawarra District, AustraliŽ, 8 November, 2003.

Middenwezen Opperhoofd, Bzutu (ABC-22)
Onderwerp: "Vraag Om een Genezing."
                     "Een Introductie."

[Hier tegenwoordig waren de bezoekers, Nancye, Bob en Geoff.]


Ontvangen door George Barnard.


Bzutu: "Ik wil mij graag in verbinding stellen met deze luitjes, en mijzelf introduceren, wanneer jij je mond wilt openen, of ik kan hier blijven staan en niets doen. (Dit gedeelte was niet opgenomen.)

"Ik zou willen zeggen dat wij deze laatste paar dagen voor het grootste deel, bij jullie zijn geweest, terwijl jullie bezig waren met ‘menselijke dingen,’ en wij keken toe met het Akashic Construct. En gedurende de meditaties zijn wij bij jullie geweest. Het zou goed zijn voor sommigen van jullie om de Middenwezen Genezers te vragen om langs te komen.

"Er zijn indrukwekkende genezings methodes voor jullie allen beschikbaar, en hier met jullie zijn je "Middenwezen Engelen," Fisiologen - geleerde Dokters - om ten allen tijde een diagnose van jullie functies te stellen. Het zou voor twee van jullie van nut zijn om een verzoek in te dienen bij Dokter Mendoza, of voor een van de gevorderde genezers die van verafgelegen ster systemen gekomen zijn. Zij zouden jullie heel graag terwille zijn.

"Jullie mogen vragen om s’nachts wakker gemaakt te worden, en iemand die met jullie werkt zal zich bekend maken. Er is een intimiteit tussen jullie en je vrienden genezers, want jullie zijn allemaal betrokken in het belangrijke werk, dat de "De Tijd Van Verbetering" bevordered.

"Er zijn nog vele eeuwen en tientallen jaren mee gemoeid, gedurende welke meer en meer individuelen in jullie massa van mensen de veranderingen in het geestelijke rijk waarnemen, en wij zien dat dit vlugger gebeurd dan dat jullie op prijs kunnen stellen. Voor ons zijn jullie belangrijke medewerkers, belangrijke individuen, want jullie staan aan de spits van werkers in dit meest belangrijke werk dat wij doen.

"Jullie hebben maar om ons "half-lichamelijke" wezens te roepen, en wanneer het enigszins mogelijk is, dan zijn wij hier om jullie te helpen. Het is voor mij een lang-verwacht plezier om direct met jullie te spreken, alhoewel door deze "vreemd geaccentueerende spreekbuis." Het is voor mij een plezier om jullie officieel te ontmoeten.

"Ik ben een van de trouwe Middenwezens. Ik ben Middenwezen Opperhoofd, Bzutu, en wens jullie een plezierige dag en een genoegelijke avond. Ik neem nu afscheid van jullie."

De groep: "Goedendag Bzutu."

*

Notering: De bovenstaande ontvangst was op een stem geactiveerde band opgenomen. Er werden veel woorden gemist, en ik moest vandaag (11, 11, 2003) enige tijd wachten op de hulp van de Middenwezens om deze, op het eerste gezicht een onaantrekkelijke drie-dagen-oude woord salade, weer te doen herleven. - George.

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.

© De 11:11 Progress Groep

Le Bon Dieu est toujours au Volant

11:11 Angels

 

Terug