6 December, 2003 - Het 'Stigma' van Jezus. Progressie en de Kerken - Een Besprekingst
13 December, 2003 - Midden wezen Realiteit
24 December, 2003 - Onvoorwaardelijke Liefde


 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard


 

Op 6 December, 2003 gepost
Nieuw Mexico, VS van A, 28 October, 2003.

Cherubijn "What About Bob!"
Onderwerpen: "Het 'Stigma' van Jezus."
"Progressie en de Kerken - Een Bespreking." [Gedeeltelijke Ontvangst.]

Ontvangen door Gerdean.

De Bespreking met Cherubijn Bob gaat over een article, welke door Jon Greer geschreven is over de studie van etymology in het Urantia Boek.

Bob: "Gegroet, mijn vrienden. Het is goed om bij jullie te zijn, en om deel uit te maken van deze intieme vrienden kring. Jullie hebben het thema van "onzichtbare vrienden" de laatset tijd aardig serieus genomen. Ik voel mij vereerd en ietwat verantwoordelijk als resultaat.

"Wanneer jullie naar mij uitreiken voor een kwalitiet associatie, raadgevingen en vriendschap, dan will ik graag van dienst zijn om aan jullie verwachtingen te voldoen, alhoewel mijn raadgeving iets anders mag zijn dan je verwacht. Hebben jullie vragen?

Leerling: "Ik heb geen dwingende vraag. De study van etymologie, welke deze man, Jon Greer, samen gevoegd heeft, was een stuk puzzel die ik in mijn gedachten miste. Het helpt mij in mijn poging, om al deze dingen samen te voegen, al deze kleine geloof systemen of van benadering tot goddelijkheid, en deze studie van de etymologie heeft.... ik bedoel, de verhandeling geeft mij inzicht."

Bob: "Wat heeft hij gezegd?"

Leerling: "wel, een van welke hij bevestigde in mijn gedachten was, dat ik altijd gevoeld heb dat het Urantia Boek over het algemeen, gericht was op op het Joods-Christelijke geloofsystemen en tradities, en ik zag in de etymology, (alhoewel ik niet wist wat etymology was) bepaalde geschreven dingen gebruikt. Zoals Jerusem en Havona. Dit zijn voorbeelden van woorden die gebruikt worden,die veel op woorden in de Bijbel lijken, enzovoort. En etymologie geeft blijk van hoe alles tezamen komt, en maakt het hele idee compleet, waar voor en waarom dit gedaan was want het was een zaak van wat gaat er wel in en wat gaat er niet in, zoals het gesprek van de Engelen van de Kerken en de Engelen van Progressie in overweging van wat te doen - te veel voortgang was niet zo gunstig voor het boek. De Engelen van de kerken hadden een goede reden om dat idee te steunen. Verschillende dingen werden op verschillende tijden gekozen, maar dit was weer een ander bewustwording wat ik weer op mijn eigen manier aanvoelde."

Bob: "Ja, wel, het was vastgesteld dat de zeven tijdvakken van de openbaringen naar licht en leven zouden leiden, (volgens een omweg), en Machiventa besloot, toen hij entdekte dat Jezus waarschijnlijk op Urantia zou incarneren, om Abraham aan te spreken, een natie te vormen van mensen, om het begrip van de Enige God teweeg te brengen, zodat, wanneer Jezus arriveerde, hij een podium zou hebben om mee van start te gaan.

"Dat begrip van Een God is door Melchizedek en Abraham aan jullie gebracht; dus is Abraham de vader van het Joodse ras en de grootvader van het Christendom. En zij zullen deze planeet tot in het tijdperk van de Onderwijzer Zonen leiden, waarvan wij een voorbereidend aandeel zijn, zodat de evolutie van jullie wereld op deze manier kan voortgaan tot licht en leven.

"Dit is de meest veelbetekende route, als je dat geloven kunt. Wanneer Jezus de incarnatie was van jullie Schepper Zoon van jullie plaatselijk universum, dan mag je niet klagen dat de bestemming van deze wereld georienteerd is in Zijn richting!"

Leerling: "Dank U voor dit."

Bob: "Ja."

Leerling: "Het is zo.....Moeilijk om het belang van Jezus te bevorderen."

Bob: "Ja."

Leerling: "Vanwege het stigma."

Bob: "Ja! Zij hebben van zijn boodschap een lastering gemaakt, en voor jou om hem te prijzen, heb je het bijna nodig om op de hoofden van diegenen te treden, die voor hem een weg gebaand hebben. Dit is een zeer serieus raadsel voor Urantia. Wij zijn meer malen wanhopig geweest dan jij je kunt indenken, vanwege de situatie in Israel.

"Het heeft de mening van de hele aarde gekleurd vanwege de liefhebbende Schepper/Meester Zoon van Nebadon. Het is zo'n travestie, het is genoeg om iemand boos te maken! Hoe kan, wie dan ook, denken dat zij het recht hebben in hun kleine egoistische eerzucht om gelijk aan hem te zijn, dat zij hem naar hun onedele stand willen brengen - welke nog lager werd door hun kinderachtige poging om hem tot een soort voorbeeld te stellen.

"Evenwel, het spijt mij, dat het nog niet eens tot hun door dringt, dat in vele karakterestieken, hoewel hij door hen kwam, zij hem nog steeds niet herkennnen - en toch worden zij herinnerd omdat hij tussen hen was. Dit is inderdaad een moeilijke situatie voor de Engelen van Progressie en de Engelen van de Kerken. Zij werken onophoudelijk in een practisch onbegonnen onderneming om de grond waarop hij liep te genezen van de giftige uitwasemingen die nog steeds de grond uit komen. Wee U, gij Schriftgeleerden en Pharizeers. Wee aan U allen.

"Als jullie het allerbeste worden, wat jullie kunnen zijn, dan kun je beter van dienst zijn en mee helpen met de genezing van deze wonden die Urantia martelen. De vracht is light. Zijn juk is zacht. Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen God zien."

*

Gerdean O'Dell Bowen is de schrijfster van "The Zooid Mission."  www.Zooidmission.com

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma

© The 11:11 Progress Group
Le Bon Dieu est toujours au Volant.
Michael is altijd aan het Stuur.

11:11 Angels

 

Op 13 December, 2003 gepost
Nieuw Mexico, VS van A, 14 October, 2003.

Secundair Middenwezen, Dani.
Onderwerp: "Midden wezen Realiteit." [Gedeeltelijke Boodschap]

Ontvangen door Gerdean.

Dani: "Wel, hallo jongelui. Het is goed om jullie weer eens te zien. Ik heb toegekeken, maar jullie schijnen het altijd druk te hebben, het is goed voor jullie er eens even bij te gaan zitten, en dat je mij herinnerd. Ik weet hoe het gaat op deze wereld. Jullie hebben veel te doen. Er wordt veel van jullie gevergd, en je bent weer door een andere "tijdsverandering" heen gegaan, zodat je daar weer even aan moet wennen, voordat jullie je zeebenen weer onder je hebt.

"Ik zie dat Gerdean een vraag heeft. [Zie notering.] Laat me eens kijken of we dat kunnen bewerkstellen. Haar vraag is, ‘Pratende over handen en voeten, staat dat met mij in verband? Heb ik handen en voeten? Kan ik de grond onder my voelen? Omdat ik onzichtbaar ben, denk je dat ik zweef? Omdat je denkt dat ik onzichtbaar ben, denk jij dat ik zonder een architecturale hemelbol ben, zodat ik die van jullie gebruik, of zoiets?’

"Wel, laat me eens kijken. In deze 'opbergkast' [de ontvanger's bewustzijn] daar is een zinspeling op, natuurlijk, de vleugels van engelen, enzovoorts. Maar dat is niet wat ik wens. Andrea! George zijn vriendin, het Primaire Middenwezen, naar beneden zwevende alsof van een hoogte, een blauwe jurk dragende, met borsten en een baard, en misschien een streng parels. Maar ik, als Secundair Middenwezen ben veel meer dan een dandy of een boef.

"Wij hebben een circuit waarmee wij in verbinding staan, een Middenwezen circuit, zodat wij altijd zo’n beetje op de hoogte zijn van wat er gaande is, als wij de informatie nodig hebben, of in het stoffelijke rijk, of in het rijk, waarvan wij het nieuws ontvangen.

"Ik heb je sofa niet nodig. Ik heb je ijskast niet nodig. Ik heb je geld ook niet nodig. Maar ik rust , en ik gebruik het voor mij geschikte eten. En daarom is het noodzakelijk voor jullie, iets om mij heen te scheppen of over mij, zodat ik meer tastbaar voor jullie word.

"De uitmuntende beschrijving van Andrea als hermafrodiet met een baard en borsten, is verheven art, want het duidt aan, dat wij niet-geslachtelijke wezens zijn. Wij brengen geen Middenwezens meer voort. En zouden best zonder geslachts organen kunnen, voor al het goed dat die ons doen. Maar wij zijn gevoelig genoeg om een goed gebruik te maken van de zinnelijke gevoelens die wij hebben. Wanneer dat helpt.

"Zij noemen ons de plaatselijke Middenwezens, omdat wij op deze aardse planeet thuis horen. Wij wonen hier. Wij zijn de inwoners, zoals je hier misschien de Mexicanen zou noemen, of in Hawaii, Hawaianen en de Samoanen. Zij zijn daar de inwoners.

"Omdat wij over de hele planeet wonen, maak ik soms een grapje en vertel de mensen dt ik een makelaar ben of een vertegenwoordiger, want ik heb enig begrip van bovenaardse en wereldse opdrachten, maar ze zijn bepaald niet hetzelfde als bij jullie. Dit is een beetje over ons, Middenezens.

"Voor de mensen is het een grote vooruitgang dat jullie nu de werkelijkheid als zonen en dochters van God op prijs stellen, dat de Vader jullie lief heeft en voor jullie wil zorgen. Jullie zijn als mensen jezelf duidelijk genoeg bewust dat je in de menselijke proef van overvloed slaagd, maar zeker hebben jullie het begrip aangenomen, dat er voor je gezord wordt. Een mooi huis hebben jullie hier.

* * * * *

Noteringen: Het is voor Middenwezens onmogelijk om onze gedachten te lezen. Zolang het Vader Vragment (Geest Zelf) in ons woont, de Middenwezens moeten gaan bij wat wij zeggen, en bij onze lichaams houding. In het lezen van het laatste, zijn zij gewoonweg uitmuntend.

Om de boodschappen te ontvangen en door te geven, gaat het Vader Vragment, die onze vrije wil beschermd, ‘aan de kant staan’ om de Middenwezens toegang te verlenen tot ons bewustzijn, en in deze ontvangst ‘leest’ Dani heel goed de onuitgesproken vragen van Gerdean.

Alleen onze Engelen Bewakers of de Engelen van Bestemming weten iedere gedachte van ons. Zij zijn de bewakers van de ‘afschriften van onze levens.’ De meer gevorderde Hemelingen zoals de Melchizedeks kunnen ons bewustzijn lezen. Het maakt hun de beste Onderwijzers.


Gerdean O'Dell Bowen is de schrijfster van "The Zooid Mission."  www.Zooidmission.com

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma

© The 11:11 Progress Group
Le Bon Dieu est toujours au Volant.
Michael is altijd aan het Stuur.

11:11 Angels

 

Op 24 December, 2003 gepost
V S van A, 19 November, 2003.

Christus Michael.
Onderwerp: "Onvoorwaardelijke Liefde."

Medewerkende Ontvanger.

Michael: "Er zijn tijden wanneer jullie je helemaal alleen voelen, mijn kinderen, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Het zijn alleen maar je gevoelens die dat zo ervaren, maar die zijn niet altijd op feiten gebaseerd. De waarheid is, dat jullie nooit alleen zijn, want ik heb jullie verteld, dat ik jullie nooit zal verlaten, noch in de steek zal laten . Het zijn jullie gevoelens van vervreemding, en deze gevoelens zijn altijd vals.

"Vaak mogen jullie je van mijn liefde gescheiden voelen, en van de Vader Zijn Liefde, vanwege schuld. Maar toch hebben jullie de Vader nooit teleurgesteld, en ook mij op geen enkele manier. Gedurende jullie levens zul je vaak jezelf teleurgesteld hebben, en dan heb je de neiging om van Hem weg te trekken, maar Hij laat je nooit aan je lot over.

"En hier is dan een les om te leren van de Liefde van de Vader; Zijn Liefde hangt niet van bepaalde voorwaarden af. De Vader is niet een voorwaardelijke liefhebber, welke de neiging van het mensdom is. Zijn Liefde hangt er niet van van af of je goed bent of slecht. Het is voor eeuwig.

"Er is in de aardse legendes een mytisch figuur, die geheel het idea van voorwaardelijke liefde van belonging en straf naar voren brengt, en velen van jullie hebben in je gedachten een god geschapen volgens dit mytische figuur, maar de Vader houdt geen lijst bij van Zijn kinderen vanwege hun’goedheid’ of ‘slechtheid’. Dit is een verzinsel dat nodig bloot gesteld moet worden, want onze Vader is Liefde, en Zijn Liefde is door geen enkele manier beperkt voor jullie om een staat van genade te bereiken. Ja, leer deze les goed.

"Zo moeilijk als dit voor jullie is om te begrijpen dat God niet voorwaardelijk lief heeft, zo is het voor jullie om het onvoorwaardelijke liefhebben te leren. Vanaf de vroege kinderjaren zijn jullie voor goede daden beloond, en gestraft voor overtredingen, en dit leert voorwaardelijke liefde. En deze les nemen jullie mee in alle delen van je levens ervaringen. Het heeft jullie geleerd om belonging en straf aan je kinderen uit te delen, en op dezelfde manier aan anderen, en wanneer iemand je ontstemd, dan neem je liefde weg, en deze handeling wordt steeds herhaald. Nu gaan wij, door een beter begrip, deze kringloop stoppen.

"De Vader houdt eenvoudig van jullie, en wanneer je faalt in je les, stopt Hij niet met liefhebben. Hij houdt voor geen enkel moment Zijn Liefde achterwege. Je zult het liefhebben leren, zoals Hij dat wil. Dit is een hele moeilijke les in ons leerplan om te leren. Je kunt deze les niet in een dag leren, maar je kunt beginnen met het eenvoudig te begrijpen. Begin om Mij te vertrouwen in deze grote waarheid. De Vader houdt van jullie, niet vanwege wat je zegt of doet, maar omdat Hij is. Hij is Liefde, en Zijn Liefde is onvoorwaardelijk."

*

Notering: De mytische figuur is Sint Nicholaas.

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma

© The 11:11 Progress Group
Le Bon Dieu est toujours au Volant.
Michael is altijd aan het Stuur.

11:11 Angels

 

Terug