29 Maart, 2002 - De Aardse Prins
19 April, 2002 - Vrouwelijkheid
23 April, 2002 - Een Probleem Oplossen

 
Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 

Idaho, VS van A, 29 Maart, 2002
Christus Michael.
Onderwerp: “De Aardse Prins.”     Ontvangen door George Barnard.

George:  “Het zou goed zijn, wanneer je even kon spreken over Machiventa en zijn hedendaagse positie, Bzutu.  Om misverstanden op te klaren. ”

Bzutu (ABC-22):  “Je hebt onze Soeverein en Hero bereikt, en Hij zal nu met jou spreken.”

Michael:  “Mijn beste, het is mijn wens en aanbeveling dat je een hoger niveau bereikt van onbevreesd vertrouwen van dat gene wat je ontvangt in dit voor jou een nieuwe manier van aanraking met het Geestelijke Koninkrijk.  Het is Mijn hartewens dat je de band met mij nog meer versterkt dan toen je nog een kind was.  En nu mag je ten allen tijde voor mij reiken als je met mij wilt spreken.  Ik ben Michael.”

“Het is omtrent Machiventa dat je aan mij wilt vragen, dat ik zijn benoeming bevestig.  Het is inderdaad jou geliefde Broeder, Machiventa, die terecht door zijn verdienste is aangesteld als de Aardse Prins van Urantia in zijn eigen recht.  Maar toch zal ook ik als altijd bij jou zijn.

“Zij zijn de gunstige wegen voor de “Creator Zonen”, omdat ze gelijktijdig in verbinding staan met hun talrijke kinderen en hun Opperhoofden, in enorm verschillende plaatsen, regionen, en dimensionale tijd.

(Niet duidelijk)  “…dat hij aldus benoemd is.  En het arriveren van de Magistrale Zoon op het juiste tijdstip, dat eerder aan jou vermeld werd door je Middenwezen Vriend, heeft veel met deze verandering te maken, deze re-organisatie, deze omwenteling aangaande de vele “nieuw aangekomenden en bevorderde plaatselijke persoonlijkheden” die nu hier zijn om ons allen te helpen.

“Je vriend in Los Angeles was inderdaad geleid om jou deze informatie te verschaffen, en alhoewel deze veranderingen het resultaat zijn van de herzieningen van de hedendaagse toestand op jullie aarde, met het begrip dat het invloed mag hebben op je naaste verwanten.  Je mag weten, dat, als gewoonlijk, Machiventa Melchizedek het stuur stevig in beide handen heeft, en dat hij Urantia van begin tot het einde zal besturen tot het tijdperk van Licht en Leven.

“Wat veranderingen nu plaats gaan vinden, zouden toch plaats gevonden hebben.  Welke geestelijke schatten je zou vinden, zou je anders ook gevonden hebben.  En welke voortgang je ontdekt, zou anders ook op je weg gekomen zijn.

“Maar wij weten van je nieuwsgierigheid en we weten hoe je werkt, en ook weten wij van je …theorie of een diepere peil van gewenste geestelijkheid, en van je begeerte om 'alles te willen weten'.

“Weest er van verzekerd dat in de toekomst, en wanner jou nieuwsgierigheid je ingeeft om mij te bereiken, dan zal ik daar voor je zijn.  Vertrouw er op, dat je langdurige meditaties vruchten naar wens zullen voortbrengen.  Weest er van overtuigd dat jij en je geliefden, altijd onder onze toezicht staan, en dat veel meer plannen in de begin stadia van ontwerp zijn voor diegenen die er voor kiezen om met jou en je vrienden samen te werken.

“Mijn beste, ik ga nu, in de wetenschap dat je de liefde wil verspreiden, welke ik voor jou en all mijn kinderen voel.  Ik ben Michael”

George:  “Heel veel bedankt, Michael.”

Bzutu:  “Ga nu slapen.  Ik ben al weg.  Adieu.”

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma, Canada


 
 
Idaho, VS van A, 19 April, 2002.

Moeder Geest
Onderwerp: “Vrouwelijkheid.”            Ontvangen door Sandy Montee

Nebadonia:  “Mijn kinderen, ik groet jullie.  Dit is Nebadonia.  Sommigen van jullie kennen mij alleen als de Moeder Geest.  Vandaag zou ik willen spreken over de vrouwen van Urantia.

“Toen Michael op aarde leefde als Jezus, de Zoon van Jozef, de onderdrukking van de vrouwen was bijna algemeen.  Ik noteer dat de hedendaagse maatschappij de vrouwen meer respecteerd dan vroeger het geval was.  Door de eeuwen heen is er veel gesproken over het vraagstuk van de vrouw op Urantia.  Maar nu wordt er veel meer aandacht aan geschonken.  Ze beginnen nu in grotere mate dan ooit tevoren gehoord te worden -- op politiek terrein, in de verschillende scholen van onderwijs, in wetenschappelijk onderzoek, in industrie en in hun traditionele capaciteit.

“Wij danken Michael hiervoor.  Ik dank Michael dat Hij mij geoorloofd heeft om Zijn gelijkwaardige Gezellin te zijn.  Maar ik zie in vele landen waar de mannen nog neer kijken op de vrouwen in de maatschappij.  En speciaal is dit het geval in het Midden Oosten, waar het de vrouwen verboden is om in hun scholen te onderwijzen, om advokaat of dokter te zijn, of toegang te verkrijgen in mannelijke overheersende beroepen.

“Mijn dochter, via jou zou ik met deze vrouwen willen spreken, en met alle vrouwen op deze wereld.  Moederschap is een onovertreffelijke gave.  Alhoewel er vele vrouwen zijn, die geen kinderen hebben, maar toch de nodige eigenschappen hebben, met ingeboren talenten en natuurlijke gaven van zorgdraging, vredeschepping en koestering.

“Neem als voorbeeld een vrouw in de medische wereld -- werkende als verpleegster, als hulp voor het Rode Kruis, deel neemt in de militairy.  En in zoveel andere beroepen, die vroeger alleen maar toegankelijk waren voor mannen.  Als vrouw zijnde maken ze vlugger vrienden en moedigen anderen aan, waarmee ze mee in aanraking komen.  Ik ben zeker trots op deze vrouwen, die proberen om verandering teweeg te brengen op Urantia.

“De verzorgings instinct maakt deel uit van de vrouwelijke psyche, het doet er niet toe of ze een kind gehad hebben.  Ze vinden altijd een weg om op een of andere manier te helpen.

“Urantia is heel langzaam om vrouwen te bevrijden en ze naar hun waarde te accepteren.  Ook met vriendelijkheids betoon en een fundamenteel respect voor het vrouwelijke geslacht.  Houdt dit in gedachte als we beginnen de rechten van de vrouw te ondersteunen, door de verheffing van de geest in de vrouwelijke staat -- want ze zijn allen gelijkwaardig in Zijn ogen.

“Het is vaak nog ongewoon voor een vrouw om trots te zijn op haar geslachts eigenschappen, dat zij onconditionele liefde vrij aan de dag kan leggen, de verzorging en kracht dat zij kan en doet blijken gedurende de vele gebeurtenissen dat ze de familie tezamen houdt in moeilijke tijden, en tijdens ziekte.  En door alles heen vasthoud aan haar geloof dat de Vader haar nakomelingen zal zegenen.

“Mijn dochter, in de ogen van God maakt het geen verschil uit, of de persoon een man is of een vrouw.  Toch is de onderdrukking van de vrouw een moeizame kwestie in vele samenlevingen.

“Ik wens je vaarwel.”

*

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma, Canada.


 
 
Idaho,VS van A, 23 April, 2002.

Middenwezens, Bzutu (ABC-22), en Andrea.
Onderwerp: "Moeilijkheden in het Midden-Oosten".
Ook Cherubijn 'I'll be Frank' (eerlijk en uitspraakend).
Onderwerp: "Een Probleem Oplossen".
                                                                     Ontvangen door George Barnard

George: "…heb het eindelijk uitgevonden.  Als een persoon met de Middenwezens spreekt, verlaten zijn vrienden hem voor je het weet.  Dan komen de Middenwezens en zeggen, je moet meer socialiseren, anders blijven wij ook weg.  Heb ik dat goed begrepen deze keer, of moet ik nu mijn verontschuldigingen aanbieden, omdat ik sarcastisch ben?

"Zo, waar op aarde zijn jullie eigenlijk?"

Bzutu: "George, het wordt nu wel eens tijd dat je je gevoel voor humor en grappigheid wat verbetered, of dat je er uiteindelijk moe van wordt.  Dit is jou co-conspirator van vele jaren.  Dit is Bzutu, wij zijn hier, en wij groeten je, Broeder.

"Alhoewel het voor jou moeilijk zal zijn om dit te bevatten; voor mijn klein onderdeel -- mijn kleine groep -- is dit een moeizame tijd geweest die nu langzamerhand ten einde loopt.  Het is op het grondgebied van Palestina, 'waar op aarde' wij zijn geweest.  Wij hebben veel verlies van levens gezien en verwoesting, geholpen waar we konden, en we vragen ons af hoeveel meer achteruitgang deze planeet verdragen kan.

"En, als ik zeg dat we moe zijn, bedoel ik er mee dat we emotioneel uitgeput zijn, door het bij ons veelvuldig onvermogen om tot hen die deze rampspoedige beslissingen nemen door te dringen, vanwege deze onverantwoordelijke en georganiseerde vermoording van hun eigen verwanten.  Met deelneming aan jou gevoelens, wij kijken er naar uit wanneer de hoog nodige, lang verwachte epidemie van vrede uitbreekt, zodat wij eindelijk vordering kunnen maken met ons voornaamste werk van ontwikkeling in het loophek van Urantia.

"Wij hier, nu naar jou kijkende, hebben niet genoten van de bloedvergieting en tranen, maar nu is hier iemand die ook met jou wenst te spreken." 

George: "Tot ziens, Bzutu.  Hoi."

Andrea: "Hallo mijn friend, George.  Dit is Andrea.  Ook wij (Oorspronkelijke Middenwezens) waren in het midden van de schlemozzle en hebben hard gewerkt in het land van Palestina.  Als je de laatste tijd hebt opgelet, dan weet je dat we allemaal moeilijk te vinden waren.  Wel, de reden daarvan is, dat het Midden Oosten een stuk 'buskruit' is, en met een grote 'ontploffing' daar, een groot deel van onze wereld kan ver van dit gevaarlijk toneel de stukken puinhoop opruimen.

"Zoveel van onze energy is verbruikt in het blussen van de negativiteit, geweldpleging, en onrust veroorzaakt door je broers en zusters in die landstreek.  En alhoewel we niet van succes kunnen spreken, op jullie niveau kunnen jullie niet weten juist hoeveel we de schade hebben kunnen verminderen.

"Maar wij, hier, hopen allemaal dat het ergste voorbij is, en dat een soort vredes procede geadopteerd kan worden door alle kanten -- een soort vredes procede dat realistisch is voor alle partijen.  En dat zal gebeuren.

"Zo vaak, George, vinden wij dat, in realiteit, ons werk tien stappen vooruit gaat en dan negen stappen achteruit.  Maar wij zullen dit winnen.  Ik kan me indenken dat de Joden en de Palestijnen gaan samenwerken aan de wederopbouw van wat ze vernietigd hebben, en om de pijn te verzachten welke ze elkander hebben aangedaan.  Ik kan het me voorstellen.  Ik kan het niet zien.

"Ik raad jou aan dat jij om een heldere geest te verkrijgen, een paar dagen gewone dingen gaat doen, met het resultaat dat je beter contact met ons zal maken.  Verhelder je geest.  Dit zijn belangrijke tijden.

"Ik hou van jou, Broer, en zoals jij altijd eindigd… God’s Zegen."

Cherubijn, 'I’ll be Frank': "George, er was vandaag een e-mail bericht van een friend van jou.  Ik wil jou aan je menselijke natuur herinneren, en aan je neiging tot vergeetachtigheid.  Het is een interessante misstap van jullie menszijn.

"Ik geef je een vriendelijke aanmaning, want ik ben vanzelfsprekend 'Frank'."

George (lachende): "Wel.  Hallo Frank!"

Frank: "De aanduiding van een van je dierbare vrienden is zeer belangrijk.  Er is een gunstige gelegenheid waar je lang geleden gebruik van had kunnen maken, en ik geef je de raad om dit voorrang te geven.  Er is iets dat niet het allerbeste succes aanbrengt in vergelijking met wat het zou kunnen aanbrengen.  Dat is alles.

"Je hebt me verteld, dat je van mijn schranderheid houdt, en dat ik mijn zinnen good bij elkaar heb.  Wel nu weet je het, 'Frankly', en ik suggereer dat je dit probleem spoedig oplost.

"Sanobijn Alice stuurt ook haar liefde aan jou.  Ze is frank, alhoewel niet 'Frank'."

George: "Heel veel dank.  Ik zal proberen uit te vinden, hoe het verholpen kan worden."

*

Notering:  De Cherubijn maakte ons inderdaad op een glitz attend, en ook om de nodige veranderingen aan te brengen voor de -- <http://www.1111publisher.com> -- website, en dat is een vooruitgang.

Hij is 'Frank'… en hij is practisch.  Het probleem is al opgelost.
 
 

*
Vertaald uit Engels by Jitsche Ausma.


 
 
Terug