2 Mei, 2002 - Het Vijfde Openbarings Tijdperk
5 Mei, 2002 - Universele Balans -- Persoonlijke Inner Harmony
7 Mei, 2002 - Een Tijd voor Genezing
23 Mei, 2002 - Jullie zijn veel Geestelijker dan je beseft

 
Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 
Idaho, VS van A, 2 Mei, 2002.

“Zonder Naam, Zonder Nummer”.
Onderwerp: “Het Vijfde Openbarings Tijdperk.”
 

                                                                 Ontvangen door George Barnard.

George: “Ik zit hier maar te zitten met een millioen dingen in mijn gedachten, en nu hoor ik je, eindelijk, vaag, zacht.  Ik doe mijn best hier sinds dat eerste onduidelijke signaal.”

Een Vriend: “Wij zijn hier bij jou, en wij ontvangen jou wel goed.  Ik ben een vriend. ”

George: “Het schijnt mijn deel te zijn, dat ik altijd met deze methode moet vechten.  Zou je zo vriendelijk willen zijn om het laatste wat je gezegt hebt te herhalen?”

Een Vriend: “Ik ben een vriend.  Het was de keuze -- onze keuze -- om het Onderricht van het Vijfde Tijdperk van Openbaring bekend te maken in Noord Amerika, en vanuit Noord Amerika dit te laten verspreiden over de hele wereld.  Gedeeltelijk werd deze beslissing genomen om vruchtbare grond te vinden, en gedeeltelijk, omdat het hier dringend noodzakelijk was.

“Een grondige wetenschap van de Openbarings Verhandelingen hebben voor sommigen vaak een gevolg van aansporing tot een betere bewuste gedragshouding.  Alhoewel, velen die de Verhandelingen lezen, vinden een bevestiging van hun hedendaagse en voorbije gedragshoudings patroon het juiste is geweest, met eerlijk te zijn, goed te zijn, en schappelijk te zijn met hun behandeling van hun medemens, en in de Ogen van onze Schepper.

“Anderen, die niet deze neiging hebben, zijn mischien meer aangetrokken door de wetenschappelijke informatie, welke verschaft worden in de Verhandelingen en door het gedeelte over de ontwikkeling van deze planeet, de verschijning van het menselijke ras door de dierenstam -- kortom, het werk dat nodig is geweest om intelligente wezens te ontwikkelen, welke hun Vader kennen, en deze contributie is dankzij het werk van de Leven Dragers, zoals jouw Vriend, Orion.

“Deze individuen zullen later getrokken worden naar de Verhandelingen, die de voorbeelden laten zien, van jullie Michael door Zijn Leven, Zijn Werk, en ook in Zijn dood op deze planeet van Zijn Zelfschenking.

“Alhoewel de Openbaring voor velen ter beschikking is, door een hoge prijs te betalen, terwijl in deze tijd van communicatie per woord, per zin, per paragraaf, per hoofdstuk zo goedkoop is door het gebruik van het electronische medium, de wetenschap van de woorden van deze Openbaring, de waarden van de inhoud en de voorbeelden hiervan, zullen zich slechts langzaam en weldadig verspreiden over de hele wereldbol vanwaar jullie zijn.

“Een ieder van jullie, in je kleine group van werkers voor het welzijn van de Vooruitgang, hebben een taak te vervullen, een taak te volbrengen.  En het is een kant van jullie leven dat altijd je doelpunt is geweest.

“Diegenen van jullie, die de mogelijkheid nemen, niet alleen te lezen en in je gedachten op te nemen, wat je er van kunt leren, maar ook om in practijk te brengen, en dagelijks te oefenen om contact te krijgen met je Broeders in de Hogere Sferen -- dat contact, dat volgt op het gedrukte Woord -- de Corrective Tijd Onderwijzingen -- verrichten een waardevolle, noodzakelijke, kritieke taak.

“Wij laten jullie weten, dat je niet alleen het leven leeft, zoals dat wordt voorgedragen in de Urantia Verhandelingen, maar ook in je verspreiding van het verdere Progressie Werk van jullie Middenwezen Vrienden, de zorgdragende Serafijn, en inderdaad jullie Prins Machiventa, en Michael, Nebadonia, en de Vader Zelf, dat je een lang geleden gegeven belofte vervuld, om je aandeel bij te dragen in het progressive werk van de Commissie, voor wien ik nu met jullie spreek.

“Jullie worden door velen bekeken.  Jullie zijn geliefd en bemind bij velen.  Jullie worden door velen van mijn Soort gewaardeerd, en jullie zijn mij well bekend.

“God zegene jullie werkers.”

George: “Je spreekt met mij met een zachtzinnige stem, zou je zo vriendelijk willen zijn om je naam te geven, of je nummer?”

Een Friend: “Ik kom van, behoor tot, en werk voor de Commissie, maar ik kan je geen naam geven, want ik heb geen naam.  Ik kan je geen nummer geven, want ik heb geen nummer.  Ik ben Een Zonder Naam, Zonder Nummer. ”

*

Notering: Er zouden veel meer met grotere vlotheid kunnen zijn, die er “beter werk van hadden gemaakt”, dan dat ik heb gedaan.  En nu nog wat, het kan mij werkelijk niets schelen wat de Urantia Foundation doet, of niet doet op de lange gladde weg naar het Paradijs.  Zij zijn wie ze zijn, doen wat ze doen, en iedereen is daar getuige van.

Ik suggereer dat de Commissie, hierbij aangegeven, waarlijk representeerd de keuze van de Hemelingen (niet de mensen), en instrumentaal zijn geweest in de bestelling van het realiseren van de Urantia Verhandelingen in onze dimensie.
 
 

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma, Canada


 
 
Idaho,VS van A, 5 Mei, 2002

Leeraar David
Onderwerp: “Universele Balans -- Persoonlijke Inner Harmony”.
 

                                                              Ontvangen door Sandy Montee

David: “Goeden avond, Sandy.  Dit is jou leeraar, David.”

Sandy: “Hallo David.  Welkom in ons huis.”

David: “Deze avond zou ik over balans en harmony in het universum willen spreken.  In deze oefening mogen wij het universum vergelijken met een speelterrein van een hele grote familie -- jou familie, mijn familie, en de familie van iedereen -- die tot God komen om te vragen, of wij mee willen delen van God’s Oneindige Wijsheid, Scheppende Kracht, en Eeuwige Liefde.

“Het hele universum is waarlijk in complete harmony, balans en evenwicht -- trillende met energie vibratie, zoals wij dat zien.  De planeten wentelen om jullie centrale ster in harmonieuze perfecte balans tot op zekere hoogte dat iedere planeet een uitwerking is van zelfstandige energie vibratie, terwijl, tezelfdertijd, ze ook afhankelijk zijn van de trillingen van duwen en trekken van de andere planeten in de groep.  Zij werken samen.

“Als planeet na planeet aangetrokken wordt uit "de duisternis van levenloosheid", en in lijn wordt gebracht met de bestaande bevolkte planeten, om ook verstandelijk leven te onderhouden, een andere planeet mag wel stervende zijn en onbewoonbaar worden.  Dit is de grote afbeelding van balans en groei, welke we zien gebeuren over een onmeetelijke tijdsduur.  Alhoewel, hetzelfde principe geldt in het dagelijkse leven van alle verstandelijke wezens op Urantia.

“Alle wezens moeten zelfstandig om hun eigen balans zoeken, en hun energy vinden.  En dit schept een trilling welke weerklank vindt met andere mensen binnen hun vriendenkring en bekenden, met wie ze in aanraking komen gedurende hun levens.

“Het resultaat van een perfecte persoonlijke balans en positive energie, strekt zich in deze tijd uit en draagt bij aan andere werelden ver van Urantia, nu de circuien een herstelling ondergaan.  De aarde ondervindt niet alleen hier het leven maar zal zich vereenigen met mensen rondom de aarde.  De energie wordt heel intensief, zolang er een soort harmonie tot stand komt, wanneer een persoon samen wil werken met een ander om “deze ladder van energy” samen teweeg te brengen totdat deze tot aan de hemel reikt en de weg naar de Vader.

“De “kringloop van harmonie en samenwerking” binnen deze kleine groepen van mensen is niet minder belangrijk dan diegenen binnen aardse groepen, de stelsels, en de universa.

“Mijn leerling, je zou de wetenschap van racketten moeten hebben, om te kunnen begrijpen, wat er voor nodig is om harmonie en balans tot stand te brengen voor alle mensen, plaatsen en dingen.

“Zo, waar brengt deze les ons?  Het brengt ons naar de beginnende ontwaking van het begrip, wat het leven eigenlijk is, en hoe het leven voor jou kan werken, en voor anderen, terwijl je tracht in balans te blijven, en je tracht om niet te ver van je pad af te wijken van waarheid, schoonheid en goedheid.

“Dit zal een voortgaande studie vereisen in de toestand van je balans en een voordurende inspanning om dat balans te houden, terwijl je bezig bent met het werk van mede-schepping samen met de Vader.

“Om op de weg te blijven in je onderzoek om een zuiver en rijk geestelijk leven te ervaren, is dit inderdaad jou les om te leren, want dat is het werkelijke doel van het leven.

“De Vader Wien wij God noemen, de Zoon van God, Wien wij Michael noemen, en de Schepper van ontelbare kinderen, Wien wij Nebadonia noemen, zijn de Hoofden van een familie van alle kinderen van God.  En Zij zouden het boven alles op prijs stellen, voor jou hun mede-schepper te zijn, jezelf aan te passen aan Hun eeuwig doel, en voor jou aan te voelen, wanner de Kracht van deze Hemelse Ouders aan jou wordt over gedragen.

Jou bewustwording, hoe dit universum functioneerd zal je helpen vrede te vinden in je geest, omdat je begrijpt hoe de Vader Zijn kinderen beschermd en kracht geeft en zijn kinderen lief heeft.

“De menselijke geest is zo gemaakt, dat je een overvloedige en belangrijke bewust- wording is toegestaan, dat het leven mensen het doel geeft om mee te werken aan de ongebroken kringloop van balans en harmonie.

“Wel, en het doel is ook, dat je probeerd op deze weg wat wijsheid te vergaren.

“Om met de levenstroom mee te stromen en op de smalle weg te blijven met je bestijging naar de woning werelden, dit is de grote kans en uitdaging van je bestaan, welke naar God leidt.

“Ik wens van harte dat je over de totale hoofdzaak nadenkt van dit gesprek.  En dat je gaat proberen, een optimale balans te bereiken, ondanks de vele eisen van deze wereld -- dit is niet altijd gemakkelijk op Urantia -- met een begrip voor deze boodschap, samen met de hulp van je Leeraren, je Leidsman en je Hemelse Vrienden.

“Ik eindig mijn overbrenging voor vanavond.  Wij zullen spoedig elkaar weer spreken, en ik wens je een goede avond.”

Sandy: “Dank je well, David.  Welterusten.  Eigenlijk is het al morgen.  En bedankt Mathew.”
 
 

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
VS van A, 7 Mei, 2002.

Aartsengel Raphael
Onderwerp: “Een Tijd voor Genezing.” 

Ontvangen door Carolyn Camp

Aartsengel Raphael: “Ik ben het, Raphael.  Veeg je zorgen aan de kant, mijn beste vriend.  Als stof, zullen ze vergaan in kleinere en kleinere deeltjes die door de wind weggeblazen worden.

“Jullie wereld staat op het punt van een verbazingwekkende periode van opheldering.  Wij van het Aartsengel circuit gestationeerd hier op Urantia, hebben ons voorbereid voor de grote periode, welke op deze tegenwoordige geschiedenis volgd.  Wij zijn hier om bijstand te verlenen in alles wat volgd.

“Jullie wereld heeft vreemde helden en vreemde monumenten van aanbidding gemaakt als gevolg van verwarring en misleidende aankondigingen in de samenleving.  En de mensen van goede trouw worden moe, maar rust en verlichting van gemoed is nabij.

“Jullie maatschappij heeft zelf-voortdurende ziektes.  Nu is de tijd voor genezing.   Ontelbare Wezens staan klaar om jullie te helpen, en vele individuen ontvangen deze genezing al in verschillende graden.  Blijf hopen, en betwijvel nooit dat jullie door ons geliefd zijn.

“Ik ben Aartsengel Raphael.”

*

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
Idaho, V.S van A, 23 Mei, 2002.

Leraren David en Gracie.
Onderwerp: “Jullie zijn veel Geestelijker dan je beseft.”

Ontvangen door Sandy Montee.

David: “Hallo Sandy.  Dit is jou leraar, David, en ik heb mijn metgezel Gracie meegebracht.

“Wij zijn vanmorgen in conferencie geweest met Machiventa.  Wij volgen beiden de hogere studies van de Melchizedek Universiteit, en je zou kunnen spreken over onze studie voor het Meesterschap doctoraat in deze onderwijs inrichting.  Natuurlijk is Machiventa de Hoofd Kanselier, en vele Melchizedek Lectoren zitten als raad van commissarissen in het Bestuur van de Universiteit.

“Het Melchizedek leerprogramma is er mee begonnen, om een groeiend aantal stervelingen van Urantia aan te nemen -- stervelingen, die begeren om een stap verder te leven, dan het gewone van dag tot dag bestaan, en die verlangen om contact te krijgen met hun Geestelijke Zelf.

“Ik heb lang geleden hetzelfde geleerd, wat jullie nu leren, dat jullie nu zijn, zoals ik was, een Geestelijk Wezen in een tijdelijk sterfelijk lichaam, en niet een sterveling die een nonchalante gastheer/gastvrouw rol speelt voor een Geestelijk Wezen.

“En toch noteer ik, dat de meerderheid van je aardse broers en zusters denken en handelen in het geloof dat ze bestaan uit misschien 90 percent stervelijkheid en 10 percent Geestelijkheid.  Dit is een groot dwaalbegrip.  Het is wel binnen julie verstandelijk vermogen om jezelf als 90 percent geestelijk en 10 percent stervelijk te beschouwen.”

Sandy (glimlachend): “David ik zal deze percentages niet als accurate figuren aangeven -- als accurate statistieken.”

David: “Gewaardeerd!  Ze zijn waarlijk niet te berekenen.  De werkelijke jij is veel geestelijker dan jezelf beseft, en je jouw voor kunt stellen.  Dit is wat ik je voor wil houden.

“Je bent op deze aarde gegrond, en je bent, inderdaad gewoonlijk neer gehouden door wat bij jullie in de brede kring onderwezen wordt -- dat jullie ver beneden de vereiste standaard staan in je menselijke geestelijke neiging -- en dit met fouten behepte gemoed is heel sterk.

“Het is zeldzaam dat een mens het toelaat om te erkennen dat het Fragment van God in staat is om jullie in de zinvolle gezichtspunten van het leven te onderrichten, welke bedoeld zijn om als een krachtige wegwijzer, op de achtergrond van jullie eigen vergeestelijking tot Wezens van de Eeuwigheid.  Het neemt een grote verbeeldingskracht van wie ook, om dit helder te erkennen en in te zien, en om daarbij het vermogen te verkrijgen om aan de voortgang bij te dragen tot het genieten van een groter geestelijk bestaan.

“Ieder persoon heeft ook voor hem/haar een persoonlijke Gids of Onderwijzer ter beschikking, wachtende op de achtergrond, bereid om te helpen en met jullie te spreken.  Deze Leraren -- en je mag hun Gidsen noemen, samen met Anderen -- wachten op elk persoon die inziet dat ze hulp nodig hebben.  Beiden zijn dichtbij en bereid, gevraagt te worden als een persoonlijke Gids, Wien hun de Wereld van de Geest wil laten zien en vele belangrijke lessen wil geven.

“Veel ware wijsheid komt van gene zijde van ver boven de gewone lessen, welke door jullie wordt geleerd in je strijd voor de overleving.

“Gracie will ook graag een paar worden met je wisselen.”

Gracie: “Hallo Sandy, ik ben Gracie.  David en ik werken graag samen, en ik wil graag een vrouwelijke invloed zijn met onze studenten.  Het is belangrijk om jullie Geestelijke Zelves vreugde, blijdschap, liefde en bekommering laten weten.  Wij brengen deze boodschap met de hoop dat velen van jullie tot inzien komen en een groter gewaarwording voor alle koestering dat de oorsprong vindt in onze Moeder Geest, en onze harten binnenstroomd.

“Liefde is de sterkste energy welke jullie omringd.  Mijn eenvoudige boodschap voor vandaag is om jullie aan te moedigen om donkere en trieste problemen, echte, bedachte, of verwachte verdriet te laten gaan.  Laat het stralende licht van onze Michael jullie omringen, en wordt een kinderlijk Geest Wezen, welke de Vader in de Palm van Zijn Hand houdt.

“Jullie realiteit begint met een gedachte, en wat je van de wereld denkt op het moment, is je wereld.  Ga met je problemen naar de Vader, naar Michael, en naar de Moeder Geest, en Zij zullen altijd de invloed van de problemen verzachten.

“Zoals David aangeduid heeft, is er veel hulp verkrijgbaar wanneer je Michael vraagt je persoonlijke Leraren toegang te verlenen naar je Geestelijke Zelf.

“Kom tot inzicht en dans door je dagen met zonneschijn in jullie harten.  En herinner je, dat je gedachten kunnen je naar beneden trekken of geestelijk optillen in je ervaringen.

“Jullie zijn inderdaad gelukkig op jullie planeet om nu in staat te zijn, contact met de Geestelijke Wezens te maken, welke zoveel wijsheid bezitten, en een veel grotere afbeelding hebben van het vriendelijke universum waarin wij leven.

“Wij nemen nu afscheid van jullie, onze vrienden, maar evenwel zijn we tot beschikking in tijden van vreugde en in tijden van hartzeer.  Wij gaan nu, maar vergeet niet om onze raad te vragen.  Wij zullen dit altijd met liefde en koestering geven.

“Een goede dag gewenst en aan ieder die deze boodschap leest.”

*

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.

 

Terug