2 Juni, 2002 - Liefde zonder Respect
10 Juni, 2002 - Hierin ligt de Werkelijkheid
24 Juni, 2002 - De Complimenteuze Oorsprong

 
Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 
Idaho, VS van A, 2 Juni,2002

Onbekend Middenwezen.
Onderwerp: “Liefde zonder Respect.”

Ontvangen door George Banard.

Middenwezen: “Wij weten hoe of jij je voelt.  Wij voelen, wat jij voelt.  Omdat wij in de dimensie van de tijd leven, kunnen wij dit aanvoelen.  Je bent, om het zo maar eens uit te drukken, in een toestand van verdriet en opstand.

“Ik ben een Middenwezen, en ik groet jou Broeder”.

George: “Onze groeten aan jou terug.  Waar zit je mee, Zuster?”

“Dit.  Ik wil graag met jou de moeilijkheid willen bespreken vanwege het verschil tussen liefde en respect.  Want er is zeker een groot verschil tussen liefde en respect.

“Wij zijn wel op de hoogte met jouw “philosofie in de hierarchie van gevoelens welke iemand ontwikkeld voor zijn familie.” De theorie van onpartijdig onderzoek van iemand’s handelwijze, moet begrip kweken , wat respect ten gevolge kan hebben, met de liefde daarop volgende.

“Ik ben het met jou eens, dat voor velen dit de volgorde is, dat gevoelens zo groeien—worden wakker over tijd.  Het is de menselijke natuur, waarmee wij wel bekend zijn.  Met rijpheid en inzicht zal de universum inwoner zich realiseren, dat zij nog kunnen dis-respecteren en verafschuwen wat anderen verkeerd doen, en toch nog lief kunnen hebben zonder enige conditie, omdat allen ondanks alles, toch ook kinderen van God zijn.

“Met tijd en groei komt volwassenheid en inzicht, dat ten opzichte van nalatigheid, of wreedheid van de ouders-- een vader, een moeder, of een voogd, die een kind verwaarlozen, je dis-respect hebt en dat je ze toch lief kunt hebben, omdat zij allen ook van het nageslacht zijn van de Schepper, Wien ook jouw individuele Bron van Oorsprong is.
 

“Hier is iets wat genoteerd moet worden, iets om van te leren, George.  En ik zal je een voorbeeld geven, wat de waarheid spreekt op dit moment.  Je mag dis-respecteren, en ook de drugs haten, maar als je zegt, dat je niet van de verslaafde  kan houden, dan hou je jezelf voor de gek.

“In werkelijkheid, dit is een les, een krachtige les, welke je lang geleden begreep, maar nu pas geleerd heht, hoeveel je eigenlijk haatte en verachte, en je liet je dis-respect blijken voor het gedrag van je pas gestorven vriendin, die zo onbedacht zichzelf van haar kostbaar leven benam.  Jouw eigen gevoelens zouden je vertellen, dat er was, en nog is, veel liefde in jouw hart, voor dit verdrietige omgekomen individu.

“Je bent verdrietig om de achter geblevenen, maar toch ook voor het slachtoffer, en zo het is.  De gevoelens welke je nu op dit moment ervaard, vertellen jou dat je gewoonweg niet kan dis-respecteren, haten of verachten dit misleide persoon, het verbijsterde kind, voor de krankzinnigheid van deze wanhopige daad, welke gedaan was om een einde aan het lijden te maken

“Je kunt vol minachting zijn voor deze daad, maar ga door met deze personen lief te hebben, omdat zij de kinderen zijn, en gelijk staan met iedereen.  Wij zijn waarlijk elkander door onze Geestelijke Wortel van Oorsprong.

“Ik ben een Middenwezen.  Ik ben een zuster of nicht van diegenen, die aan jou bekend zijn.”

George: “Zou je mij jou naam of nummer willen geven, of je roepsignaal, Zus?”

Middenwezen: “Ik ga jou niet mijn “sociale veiligheidsnummer” geven, Maat.  Ik ben gewoonweg een vriendin, maar ik vertrouw, dat, samen met jou, en vanwege de kortgeleden gebeurtenissen, welke je met z’n allen gedeeld hebt , dat dit wijd en zijd wordt begrepen, dat je liefde naar allen uit kan gaan, niettegenstaande je mogelijke verachting voor de verkeerde gedragingen jegens zelf en anderen.

“IK breng je de vriendelijke groeten van velen.  En wij sturen onze liefde, zoals jij het aan ons terug geeft.  Goedendag.”
 
 

Notitie:  Deze boodschap was een reactie op een kort geleden zelfmoord pleging vanwege drugs.
 
 

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
VS van A, 10 Juni, 2002.

Aardsengel Raphael.
Onderwerp: "Hierin ligt de Werkelijkheid."

Ontvangen door Carolyn Camp

Raphael: "Ik ben het, Raphael.  Ik breng je een bezoek mijn vriend.

"In het donker is helderheid.  In de stilte is muziek.  In voorstellingsvermogen is energy.

"Stel je de genezende energy voor, welke rondom iedere cel van je lichaam vloeit.  Zie het schoonmaken en wassen van onreinigheid.  Het verjongd en maakt iedere cel gezond.

"Stuur deze energy nu rondom de hele wereld.  Het is sterker gegroeid terwijl het door je
lichaam stroomde. Het verspreid, vloeit en reinigd alle cellen van een ieder welke het
ontmoet. Het verspreiden van persoon tot persoon gaat door, groeiende in kracht totdat
het over de hele wereld is verspreid. Denk hier eens over na . Hierin ligt de werkelijkheid.

"Het is mijn genoegen om deze energy met jou te delen.

"Ik ben Raphael."

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma


 
 
Georgia, VS van A, 24 Juni, 2002

Onderwijzer Johannes.
Onderwerp: “De Complimenteuze Oorsprong.”

Ontvangen door Carolyn Camp.

Johannes: “Hallo Carolyn.  Ik ben Johannes.

“Wanner iemand iets overweegd om een antwoord te zoeken, of om tot een beslissing to komen, dan heeft hij of zij de gelegenheid om van een Hogere Kracht te leren.  Antwoorden zijn niet altijd intellectueel.  Soms zijn ze een combinatie van een gevoel van juistheid, en van een intelligente conclusie.

“Wanneer deze factoren elkaar complimenteren, dan is men gewoonlijk op de juiste weg.  De grootste herkenning dat men op de verkeerde weg is, is wanneer het tegenstrijdig is tussen deze twee inzichten.

“Mensen zijn vaak op de verkeerde weg, want ze willen graag dat, of hun gevoel, of hun intellect correct is, en zo worden de signalen ge-negeerd welke van de Complimenteuze Oorsprong komen.  Stervelingen negeren vaak de antwoorden welke niet in accoord zijn met hun wensen.

“Onze Vader geeft ons vele werktuigen om te gebruiken.  Ze zijn niet gegeven om af en toe, of maar eenmaal, te gebruiken.  De belangrijkste zaak te herinneren is: De Liefde van onze Vader voor al zijn Kinderen te toetsen als de definitive factor in het nemen van beslissingen.

“De Liefde van onze Vader is altijd met jullie allemaal.”

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma


 

Terug