27 Augustus, 2002 - Verzoeken Welkom
29 Augustus, 2002 - Een Rijzend Geestelijk Bewustzijn
8 September, 2002 - Vacantie Bestemming, een Lange Wachttijd en een Voorlichtingsdienst Nachtmerrie
10 October, 2002 - Overwinning van Angst

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 

Illawarra District, Nieuw Zuid Wales, 27 Augustus, 2002.


Middenwezen, Dr Mendoza (MNO-8).
Onderwerp: "Verzoeken Welkom."

Ontvangen door George Barnard.

Dr. Mendoza: "Dit is Dr. Mendoza.  George, ik heb niet de hele nacht, of de hele morgen, wat het nu al is.  Ik geloof beslist dat je de aansporing kunt vertrouwen, dus, laat ons nu beginnen en het gesmeerd laten rollen.

"Het is waar dat van tijd tot tijd, alhoewel iemand specifiek om mij vraagt, dat in mijn plaats een van mijn broers of zusters zich disponibel steld, om de aangevraagde lichamelijke of geestelijke genezing te verrichten.  En ik zeg met nadruk dat de aanvraag daarvoor nodig is, door iemand – iemand waar dan ook of wanneer dan ook – maar bij voorkeur een ander persoon.

"Er zijn vele Morontia Cherubijnen, en anderen, die de menselijke fysiologie bestudeerd hebben, alsmede ook het functioneren van het menselijk gemoed, en zodoende een bevredigende diagnose vast kunnen stellen -- van jullie niet ernstige kwalen, en bescheiden ‘neuroses’, dodelijke ziektes, en de meer pretentieuze geestelijke stoornissen van genetische of verkregen oorzaken, en niet te vergeten, ongelukken -- waar ik naar binnen kan gaan om te herstellen en te genezen.  Vele keren, op dringend verzoek, en wanneer mijn persoonlijke attentie wordt verzocht, dan ga ik plichtsgetrouw zelf en op staande voet om het nodige werk te verrichten.

"Het is waar, dat onder de nieuwe leden welke aangetreden zijn in onze groep, daar ook zijn die eveneens reeds veel kennis vergaderd hebben vanwege het menselijk lichaam en geestelijk welzijn, en die plaatselijk hun werk doen als taak in de genezing, net zoals ik.

"Zoals met ons, elke vezel in hun schitterend wezen bevat een overvloed van ervaring, wetenschap en wijsheid, waarheid en liefde.  En zij zullen veel extra practische kennis meenemen, dat welkom zal zijn als ze hun vertraagde reis naar het Hoofdkwartier weer opnemen.

"Ik bedank jou voor je recente verzoeken en aanbevelingen, en ik adviseer jou dat deze, van jou of van iemand anders komende, altijd welkom zijn bij mij.  En alhoewel ik niet altijd succes kan garanderen, ik wil graag over alle kansen horen waarmee ik mogelijk van dienst kan zijn, en wanneer je iets spoedig gedaan wilt hebben op een doeltreffende pijnloze en beroepskundige manier.

George: "Wij zoeken gewoonlijk naar de medicus die het hardste werkt, dat is zeker.  Ik hoor jou , Dokter."

Dr. Mendoza: "Dat is een zeer goede raad.  In deze Tijd van Verbetering kunnen we waarlijk zoveel meer doen dan ooit tevoren.  Goedendag broeder.  Ik ben Dr. Mendoza."

 

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.


The 11:11 Progress Group

“De Meester heeft altijd het Stuur in Zijn Hand.”

 

 

Georgia, VS van A, 29 Augustus, 2002.


Melchizedek Johannes.
Onderwerp: "Een Rijzend Geestelijk Bewustzijn."

 

Ontvangen door Carolyn Camp.

Johannes: "Hallo mijn Beste.  Ik ben Johannes.

"De zon komt boven de horizon, en een nieuwe dag breekt aan met radicale veranderingen voor Urantia.  De tijd gedurende welke de toekomst hopeloos schijnt te zijn, blijkt vaak het keerpunt voor grote veranderingen voor betere tijden te zijn.

"Velen van jullie zijn zich er ergens van bewust dat spoedig iets heel belangrijks zal plaats vinden.  En jullie hebben gelijk.  Dwalingen beginnen zich te herstellen.  Het gerecht begint de juiste plaats in te nemen.  De verschrikkingen van oorlog, verdrukking, honger, armoede en ziekte zullen na verloop van tijd pijnlijke herinneringen worden, welke ook moeten genezen.

"Het morele en geestelijke bewustzijn van de bevolking van Urantia stijgt met een dramatische snelheid.  Meer en meer zijn er mensen zoekende -- bewust of onbewust -- die samen willen werken met de Hemelse Bewaarders van deze wereld.  En vanuit ons gezichtspunt zijn de resultaten wereldwijd zichtbaar tot in de kleinste dingen van het dagelijkse leven.

"Wij geven onze volledige ondersteuning aan allen die doorworstelen om deze veranderingen te veroorzaken welke Urantia uit het donker naar het Licht zullen voortstuwen.

"Mijn liefde aan jou en aan allen die zo onzelfzuchtig zich inspannen in dit belangrijke werk dat nu plaats vindt op deze onge-evenaarde en geliefde planeet.

 

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.


The 11:11 Progress Group

“De Meester heeft altijd het Stuur in Zijn Hand.”

 

 

Illawara District, Nieuw Zuid Wales, 8 September, 2002

Middenwezen Mathew (33/3/33)
Onderwerpen: "Vacantie Bestemming, een Lange Wachttijd en een Voorlichtingsdienst Nachtmerrie"

Ontvangen door George Barnard

George: "Betreffende jou, Broer. Ik zou graag meer willen weten over jullie Knapen, en wie het eerst bedacht heeft om jullie naar hier te sturen."

Mathew: "Het was ons voorstel. Eenstemmig. Wij kwamen op het idee en stelden het aan onze "Oppermacht"- Michael-voor, om zijn toestemming te geven om ons in te schakelen voor de "Terugwinning Initiatief van Urantia." (De Tijd van Correctie), wanneer de tijd daarvoor rijp is, want, weet je, het is een grote eer om toestemming te verkrijgen, om op deze planeet van onze Meester zijn Zelfschenking te verblijven, ook alleen maar een dag, of een uur. Wij hebben hier eigenlijk een veel begeerd werk gekregen.

"Beschouw jullie planeet als een ‘vacantie bestemming" in deze hoek van onze Kampioen’s groot grondbezit. En ja, al honderden jaren geleden, waren wij met vele andere Middenwezen groeperingen, van je zuster planeten, welke vele malen formeel verzoeken indienden, om ingeschakeld te worden voor een van deze dagen. Op hun beurt werden zij voor lange periodes aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.

"Ja, lang geleden ontvingen wij de kennisgeving dat ons verzoek voor een werkvergunning was ingewilligd. En op onze aarde gingen wij ons individueel toeleggen op de theoretische en practische studie benodigdheden. Dichter bij de vertrek tijd, vroeg ik om ook opgenomen te worden in jullie groep’s speciale werkzaamheden. En Machiventa deelde dat aan jou mede. Het was een lange wachttijd in relative termen gesproken.

"En zo is het ook gebeurd met de Leraren. En vanzelfsprekend, ja, is het begrepen op al hun werelden, dat als mens zijnde, je in je binnenste op de onderste trede van de ladder begint als student, en dat is alles wat je bent, een student. En als je voortgang maakt, en als je de overleving ervaart, naar een hoger geestelijk wezen, alhoewel je in tijd of eeuwigheid altijd een student blijft, meer en meer van je beschikbare uren van tijdloze inspanning zullen gebruikt worden om anderen die dingen te onderwijzen, welke je reeds geleerd hebt.

"En dit is evenzo met de vroegere stervelingen, de Hemelse Kunstenaars, de Co-ordinatoren, de Hemelse Chirurgen, Doctors, Psychologen, Architecten, en de Ingenieurs alsmede de Serafijnen, als ze niet verbonden zijn met werkzaamheden van een of andere sterveling in hun Opklimming naar het Paradise. --Deze "Veelzijdige" Liefhebbende Dochters van de Moeder Geest—welke, zoals reeds gezegd wordt, "achter de schermen wachtende zijn".

"Ja, begrijpelijk, dat ze graag willen weten, wanner het hun beurt is om hun opdracht te vervullen. Want velen van deze Leraren hebben zelf voor een groot aantal jaren gestudeerd. En alhoewel een gevoel van urgentie, dat de tijd "ten einde loopt" een menselijke eigenschap is, staan zij onder spanning, vanwege een aangeboren drang en een wens voor vooruitgang om vorderingen te maken door dienstbaarheid.

"Zij hebben hun Kandidaads Graad in Kunst en Wetenschap, Diplomas, Getuigschriften van het Hoofd van het College, Department van Recommendaties, dat ze klaar zijn met hun studies om naar deze aarde te komen. En ze ‘trappelen’ van ongeduld om van start tegaan om het zo maar eens uit te drukken.

"Tactvolle navraag wordt vaak met regelmatige tussenpozen ontvangen, met enige nadruk, en, voor mij, een meer menselijk type wezen zoals ik, als ik alle vragen zou moeten beantwoorden, zou dat voor mij een onheilspellende nachtmerrie betekenen voor de voorlichtingsdienst. Niemand wil een ander teleurstellen, en ik ben blij, dat dat mijn werk niet is.

"Practisch iedere Hemelse Persoonlijkheid die aan de Correctie Tijd verbonden zijn, vragen zich af, wanner het grote aantal mensen op zoek zullen gaan naar een Eigen Trainer en Hemelse Leermeester, om in deze hoge nood te worden voorzien, beide voor de studenten en de Gidsen.

"Vanuit mijn uitkijkpost, waar ik alles waarneem, noteer ik, dat ik mijn eigen kinderjearen practisch vergeten ben. George, iedere dag steeds weer, meer dan een paar honderdduizend van je broers en zusters zijn "translated van hier", zonder dat ze ooit het voordeel hebben gehad van de raadgevingen van een Hemelse Gids. Zonder dat ze ooit het goede nieuws hebben gehoord, en zonder een begrip dat de betere tijden hier zijn, welke Urantia voortstuwen naar het Licht en Leven.

"Om je vroegere questie te be-antwoorden, hoe Machiventa dit allemaal bekijkt, daar spreekt hij niet over. De zeer verspreide aansporingen van de laatste tijd, duiden er op, dat zijn gedachten zich bezig houden met met de velen, wiens carriere is momenteel tot stilstand. Ik dank you broer.

George: "Ik hou van jou broer."

Notering: Mathew’s codering "bestaat uit veel drie-en"—33:333 of 33/3/33. Hij is de nakommmeling van de 33ste familie, en, of het 33ste kind, of het 333ste kind. Dit is moeilijk om te begrijpen. Maar de middelste 3 kan ook wel met het derde ras van de primaire kleuren, (blauw) verband hebben. Met zijn aangeboren of aangeleerde talenten, of een indicatie van zijn "tijd" verschil verband hebbende met ons –"zijn plaatsbepaling" in tijd, drie ‘segmenten’ verplaatst."

Mathew’s tijd/prompt is 3:33 s’morgens, of 3:33 in de middag. Alreeds, tot hun grote vreugde, heeft hij een visite gebracht aan sommige abonees van onze lijsten. Hij is ook de eerste van de ge-importeerde Middenwezens om speciaal werk te doen op deze aarde, met wat was de 11:11 Peleton met alleen Sandy en ik met onze Hemelse Vrienden. Mathew’s gemalin is Clare, en zij is ook blauw. Zij verschillen van onze "inlandse" zes-voet en groter Middenwezens. Mathew en Clare zijn minder dan vier voet groot.

Mathew’s verzoek was om te assisteren in klinisch werk, maar deze een voor een raadgeving gebeurde allang niet meer, toen hij hier kwam. Maar ik hou van zijn opgewekte manier van doen.

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)

De 11:11 Progres Groep.
 11:11 Angels
"Onder Michael’s waakzaamheid zijn alle dingen mogelijk."

 

 

Georgia, V.S. van A., 10 October, 2002.


Aardsengel Raphael.
Onderwerp: "Overwinning van Angst"

                                                                Ontvangen door Carolyn Camp

Aardsengel Raphael: "Gegroet, mijn vriendin.  Wij ontmoeten elkaar weer in het weefsel van dit leven, spiraalsgewijze verbonden, en zo zal dit ontelbare malen gebeuren.

"In tijden zoals deze, zijn velen op deze wereld verslagen van angst van het moment, en zij falen om te overwegen wat voor hen ligt.  Angst is de grootste vijand om te overwinnen.  Het kan de normale logische gedachtengang en de redelijke denkwijze verstoren.  Het kan iemand op dat moment verblinden voor de gevolgen in de toekomst.  Het is een zelf-vervulling dat wat men het meeste vreest, op deze manier aangetrokken wordt.

"Angst is mogelijk mensheid’s grootste hindernis tot vrede, welvaart en geestelijke groei.

"Houdt moed, Mijn Beste.  Er zijn veel dappere zielen op jullie wereld die de uitdaging hebben aangenomen, om deze vijand te overwinnen, en er zijn dagelijks velen die mede de strijd aanbinden.  Er zal een dag komen, dat deze formidabele vijand onbeduidend zal worden.

"Zoals altijd, ben ik verheugd dat ik de gelegenheid had om met jou, en door jou , met mijn vele vrienden te spreken.  Moge jullie je allen op een persoonlijke manier realiseren, dat liefde de angst vernietigd en dat jullie allemaal zeer geliefd zijn.

"Goedendag aan iedereen.  Ik ben Raphael."

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.)

De 11:11 Progres Groep
11:11 Angels
“De Schepper houdt altijd het Stuur stevig vast.”
(Le Bon Dieu est toujours au Volant)

 

 

Terug