8 September, 2002 - Vacantie Bestemming & Een Lange Wachttijd & Een Voorlichtingsdienst Nachtmerrie
10 October, 2002 - Overwinning van Angst
20 October, 2002 - De Allerhoogste Goden van Tijd in Ruimte
22 October, 2002 - Zelf-Schepping door Mede-Schepping

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 

Illawara District, Australia, 8 September, 2002


Middenwezen Mathew (33/3/33)
Onderwerpen: “Vacantie Bestemming.”
                        “Een Lange Wachttijd.”
                        “Een Voorlichtingsdienst Nachtmerrie.”

                                                                  

Ontvangen door George Barnard

George: “Betreffende jou, Broer.  Ik zou graag meer willen weten over jullie knapen, en wie het eerst bedacht heeft om jullie hier naar toe te sturen.”

Mathew: “Het was ons voorstel.  Eenstemmig.  Wij kwamen op het idee en stelden het aan onze ‘Oppermacht’ – Michael – voor, om zijn toestemming te geven om ons in te schakelen voor de ‘Terugwinning Initiatief van Urantia’ (De Tijd van Correctie), wanneer de tijd daarvoor rijp is, want, weet je, het is een grote eer om toestemming te verkrijgen, om op deze planeet van onze Meester zijn Zelfschenking te verblijven, ook alleen maar een dag, of een uur.  Wij hebben hier eigenlijk een veel begeerd werk gekregen!

“Beschouw jullie planeet als een ‘vacantie bestemming’ in deze hoek van onze Kampioen’s groot grondbezit.  En ja, al honderden jaren geleden, waren wij met vele andere Middenwezen groeperingen, van je zuster planeten, welke vele malen formeel verzoeken indienden om ingeschakeld te worden voor een van deze dagen.  Op hun beurt werden zij voor lange periodes aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.

“Ja, lang geleden ontvingen wij de kennisgeving dat ons verzoek voor een werkvergunning was ingewilligd.  En op onze aarde gingen wij ons individueel toeleggen op de theoretische en practische studie benodigdheden.  Dichter bij de vertrek tijd, vroeg ik om ook opgenomen te worden in jullie groep’s speciale werkzaamheden.  En Machiventa deelde dat aan jou mede.  Het was een lange wachttijd in relative termen gesproken.

“En zo ging het ook met de Leraren.  En vanzelfsprekend, ja, is het begrepen op al hun werelden dat als mens zijnde je op de onderste trede van de ladder begint als student, en dat is alles wat je bent, een student.  En als je voortgang maakt, en als je de overleving ervaart naar een hoger geestelijk wezen, alhoewel je in tijd of eeuwigheid altijd een student blijft, meer en meer van je beschikbare uren van tijdloze inspanning zullen gebruikt worden om anderen die dingen te onderwijzen, welke je reeds geleerd hebt.

“En dit is evenzo met de vroegere stervelingen, de Hemelse Kunstenaars, de Co-ordinatoren, de Hemelse Chirurgen, Doctors, Psychologen, Architecten, en de Ingenieurs alsmede de Serafijnen – deze ‘veelzijdige’ liefhebbende Dochters van de Moeder Geest – als ze niet verbonden zijn met werkzaamheden van een of andere sterveling in hun opklimming naar het Paradijs, en welke, zoals reeds gezegd wordt, ‘achter de schermen wachtende zijn’.

“Ja, begrijpelijk, dat ze graag willen weten wanner het hun beurt is om hun opdracht te vervullen, want velen van deze Leraren hebben zelf voor een groot aantal jaren gestudeerd.  En alhoewel een gevoel van urgentie, dat de tijd ‘ten einde loopt’ een menselijke eigenschap is, staan zij onder spanning, vanwege een aangeboren drang en een wens voor vooruitgang, en om vorderingen te maken door dienstbaarheid.

“Zij hebben hun Kandidaads Graad in Kunst en Wetenschap, Diplomas, Getuigschriften van het Hoofd van het College, Recommendaties van het Departement dat ze klaar zijn met hun studies om naar deze aarde te komen.  En ze ‘trappelen’ van ongeduld om ermee te beginnen, om het zo maar eens uit te drukken.

“Tactvolle navraag wordt vaak met regelmatige tussenpozen ontvangen, met enige nadruk, en voor een meer menselijk type wezen zoals ik, en als ik alle vragen zou moeten beantwoorden, zou dat voor mij een onheilspellende nachtmerrie betekenen in de voorlichtingsdienst.  Niemand wil een ander teleurstellen, en ik ben blij, dat dat mijn baantje niet is.

“Practisch iedere Hemelse Persoonlijkheid die aan de Correctie Tijd verbonden is, vragen zich af wanneer het grote aantal mensen op zoek zullen gaan naar een Eigen Trainer en Hemelse Leermeester om in deze hoge nood te worden voorzien, beide voor de studenten en de Gidsen.

“Vanuit mijn uitkijkpost, waar ik alles waarneem, noteer ik, dat ik mijn eigen kinderjaren practisch vergeten ben.  George, iedere dag steeds weer, meer dan een paar honderdduizend van je broers en zusters zijn ‘translated van hier’, zonder dat ze ooit het voordeel hebben gehad van de raadgevingen van een Hemelse Gids.  Zonder dat ze ooit het goede nieuws hebben gehoord, en zonder een begrip dat de betere tijden nu hier zijn, welke Urantia voortstuwen naar het Licht en Leven.

“Om je vroegere questie te be-antwoorden, hoe Machiventa dit allemaal bekijkt, daar spreekt hij niet over.  De zeer verspreide aansporingen van de laatste tijd, duiden er op, dat zijn gedachten zich bezig houden met met de velen, wiens carriere is momenteel tot stilstand.  Ik dank you, broer.”

George: "Ik hou van jou, broer."

Notering: Mathew’s codering ‘bestaat uit veel drie-en’ – 33:333 of 33/3/33.  Hij is de nakommmeling van de 33ste familie, en, of het 33ste kind, of het 333ste kind.  Dit is moeilijk om te begrijpen.  Maar de middelste 3 kan ook wel met het derde ras van de primaire kleuren, (blauw) verband hebben.  Met zijn aangeboren of aangeleerde talenten, of een indicatie van zijn ‘tijdverschil in verband met ons’ – ‘zijn plaatsbepaling in tijd, drie segmenten verplaatst’.

Mathew’s tijd/prompt is 3:33 s’morgens, of 3:33 in de middag.  Alreeds, tot hun grote vreugde, heeft hij een visite gebracht aan sommige abonees van onze lijsten.  Hij is ook de eerste van de ge-importeerde Middenwezens om speciaal werk te doen op deze aarde, met wat was de 11:11 Peleton met alleen Sandy en ik met onze Hemelse Vrienden.  Mathew’s gemalin is Clare, en zij is ook blauw.  Zij verschillen van onze ‘inlandse’ zes-voet en groter Middenwezens.  Mathew en Clare zijn veel minder dan vier voet groot.

Mathew’s verzoek was om te assisteren in klinisch werk, maar deze een voor een raadgeving gebeurde allang niet meer toen hij hier kwam.  Maar ik hou van zijn opgewekte manier van doen.

De 11:11 Progres Groep.
11:11 Angels

"Onder Michael’s waakzaamheid zijn alle dingen mogelijk."

 

Georgia, V.S. van A., 10 October, 2002.


Aardsengel Raphael.
Onderwerp: "Overwinning van Angst"

                                                                Ontvangen door Carolyn Camp

Aardsengel Raphael: "Gegroet, mijn vriendin.  Wij ontmoeten elkaar weer in het weefsel van dit leven, spiraalsgewijze verbonden, en zo zal dit ontelbare malen gebeuren.

"In tijden zoals deze, zijn velen op deze wereld verslagen van angst van het moment, en zij falen om te overwegen wat voor hen ligt.  Angst is de grootste vijand om te overwinnen.  Het kan de normale logische gedachtengang en de redelijke denkwijze verstoren.  Het kan iemand op dat moment verblinden voor de gevolgen in de toekomst.  Het is een zelf-vervulling dat wat men het meeste vreest, op deze manier aangetrokken wordt.

"Angst is mogelijk mensheid’s grootste hindernis tot vrede, welvaart en geestelijke groei.

"Houdt moed, Mijn Beste.  Er zijn veel dappere zielen op jullie wereld die de uitdaging hebben aangenomen, om deze vijand te overwinnen, en er zijn dagelijks velen die mede de strijd aanbinden.  Er zal een dag komen, dat deze formidabele vijand onbeduidend zal worden.

"Zoals altijd, ben ik verheugd dat ik de gelegenheid had om met jou, en door jou , met mijn vele vrienden te spreken.  Moge jullie je allen op een persoonlijke manier realiseren, dat liefde de angst vernietigd en dat jullie allemaal zeer geliefd zijn.

"Goedendag aan iedereen.  Ik ben Raphael."

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.)

De 11:11 Progres Groep
11:11 Angels
“De Schepper houdt altijd het Stuur stevig vast.”
(Le Bon Dieu est toujours au Volant)

 

Illawarra District, Australie, 20 October, 2002

 

Leraar Samuel

Onderwerp: “De Allerhoogste Goden van Tijd in Ruimte.”

 

                                            

Ontvangen door George Barnard

 

George: “Jij vertelde mij dat je een soort opwinding in je leven wou hebben.  Ik vermoed dat je dat wel gekregen hebt hier op dit stukje grond in de ruimte, waar de Middenwezens nu, zoals gezegd wordt, strict gaan spelen.  Hallo Samuel.”

 

Samuel: “Ik begrijp dat je moe bent van alles.  Ik begrijp dat er ontmoedigende periodes kunnen zijn in het aardse leven.  Ik wens, dat je je altijd herinnerd dat de beproeving waar jullie allemaal doorheen gaan maar van korte duur zal zijn, vergeleken bij die van mij.  Jachtig ja, erg kort vergeleken tot de mijne, mijn levensduur heeft veel van de erfenis van het Adam en Eva paar op onze wereld ontvangen door wonderbaarlijke Voorzienigheid.

 

“Het is voor de Allerhoogste Goden van de evoluerende werelden te ervaren, wat er in ieder verschillend mensenleven te ervaren valt.  En zo, om voor jou een groter begrip te krijgen van de verschillende individuele ervaringen, en in vergelijking op jullie materiele wereld, moet je de bijdrage van ieder mens zien als een enkele neuron die opgebouwd wordt in de schepping van grote hersenen, welke toebehoren aan een wezen, dat je eigen ‘God Kind’ wordt van de Evoluerende Allerhoogste.

 

“Terwijl het een unicum is in Zijn/Haar functie en plaats in tijd/ruimte, en alhoewel er schijnbare grote afstanden bestaan tussen deze ‘God Kinderen’, het kan niet bestaan zonder de Totaliteit van het Allerhoogste Wezen.  En evenzo, de tegenwoordige Totaliteit van het Allerhoogste Wezen, zou niet compleet zijn als een van de ‘God Kinderen’ gemist zou worden, even een van deze grote samenscholing van een massa gedeeltelijk functionerende neuronen groeperingen, zo genoemd in jullie taal.

 

“Toegevoegd aan alle gaven is een ontwikkelende persoonlijkheids factor, en een wezen specifiek capaciteit, welke ook afhankelijk is van de plaatselijke aardse ervaringen.

 

“En ieder van ons heeft op onze wereld meegewerkt.  Er zijn er die met de medewerking doorgaan met de ontwikkeling van het nu meer gevorderde plaatselijke Nageslacht van de Allerhoogste God van de ruimte/tijd, dan hier op aarde het geval is.  En alhoewel onze wereld niet die grote geestelijke ontreddering heeft meegemaakt, zoals op jullie wereld, er was ook een primitief begin, en barbaarse episodes.  Er was veel oorlog voering in de lang-geleden geschiedenis als een integrerend deel van het ontwikkelings verloop van dat aggregaat (planeet).

 

“Ik moet hier aan toevoegen, dat ons Planetair Allerhoogste Kind, evenzo nog een Embryo, bereikt een progressive staat en zal, alreeds herkenbaar, min of meer een stabiel Individu worden in de enorme Groepering van het Planetaire Nageslacht dat de Totaliteit van de Allerhoogste – de Overwelvende Allerhoogste uitmaakt.

 

“Ik wou jullie deze les brengen, in de eerste plaats, omdat ik even bij jullie wou zijn, en in gesprek, en ook omdat het geoordeeld is dat het tijd is voor sommigen waarmee je in verbinding staat, zich te realiseren dat er meer is – iets extra's – dat gebeurd, meer dan het opbouwen van hun ziele-zelf door hun leven te beleven onder de Vader Zijn Hoede, en tenslotte, om een vragend gemoed tevreden te stellen.

 

“Het is eenvoudig niet alleen dat de Geest en het gemoed eensgezind samen werken om een zielzelf te produceren voor het tijdelijke menselijke omhulsel, maar als toegift, een kleine maar echte bijdrage te leveren aan een nieuwe rijzende Verwezenlijking van de Schepper Zichzelf in het procedee, en met behulp van jullie allemaal, Zichzelf te reproduceren in een grote variatie in de arena van tijd en ruimte – de langzame geboorte van het Allerhoogste Wezen, de rijzende Actualiteit stappen nemende naar perfecte Volmaaktheid.

 

“Iets wat positief is in jullie levens is opstijgend, terwijl iets dat negatief is, wordt alleen maar ervaren, en iets wat aards is, is niet van belang.  Want deze Planetaire Goden op weg naar de Volmaaktheid, vergaren een enorme wijsheid, en je zou waarlijk kunnen zeggen, dat de Vader, de Oorspronkelijke Bron van alles wat leeft, samen met jullie stervelingen en alle anderen, evolueren tot een nieuw geslacht van God Wezens.

 

“En toch, zoveel als wij verschillende individuen zijn, en zo als ieder van deze Planetaire Allerhoogste Kinderen verschillende individuen worden, zullen ze allemaal gelijkwaardig en perfect zijn, en zijn wij allemaal een deel van een onmeetbaar, weldadig Allerhoogst Wezen.  En zo is het precies, als je met, en in, de Vader leeft.

 

“Ik deel je dit persoonlijk mede (zinspelend op een vroeger gesprek), als zovelen doen, de theorie dat na een tijd, Zij ook een zeer grootse en positive invloed zullen hebben in de gigantische opeenhopingen van universa, welke nu volgens onze waarnemingen gevormd worden buiten onze grenzen.

 

“Ik bedank jullie voor de tijd dat we met elkaar gesproken hebben, en voor jullie samenwerking en voor jullie betuiging van waardering voor mij als jullie Leraar, en als een Assistent voor onze Michael

 

“Dit is Samuel.  Ga door.”

 

George: “Dank je wel Samuel.  Dat doe ik.”

 

Notitie: Het vroegere gesprek ging over een kort visioen, over de behandeling van een klein fotografische proefstrip, van een grote foto, voor het ontwikkelen van de eigenlijke foto, om dan beide ontwikkelingen na de voltooing op prijs te stellen.  De kleine proefstrip was ook de moeite van het bewaren waard, omdat het onze hedendaagse evoluerende universa voorstelde.

 

Ze zijn ook prachtig, en definitief de moeite waard, deze kleine ‘proef universa’.

 

De 11:11 lijsten hebben veel abonnees, sommigen ver gevorderd, en sommigen zijn nieuw.  Voor sommigen van jullie is hier weinig nieuws, voor anderen heel veel.  Ik denk dat Samuel heel duidelijk en helder was in zijn overbrenging aan ons allen.  Om een goede vergelijking te geven: Het is mij verteld, dat de Leraren alle abonnees good kennen.  Ontzagwekkend!

 

The 11:11 Progress Group

11:11 Angels

 

Idaho, V.S van A, 22 October, 2002


Christus Michael
Onderwerp: "Zelf-Schepping door Mede-Schepping"

                                                                    Ontvangen door Sandy Montee


Michael: "Ja, mijn dochter, ik ben inderdaad Michael.  Ik ben erg tevreden met het werk, wat jij voor mij doet, en met de vele taken die jouw betrouwbare medewerkers hebben aangenomen, als ze zich door de Wil van God laten leiden om Zijn dierbaarste wensen te vervullen.

"Ik zeg dat, en met volkomen vertrouwen in mijn geval, dat zelfs ik het nodige vertrouwen in mijnVader moet hebben, om Zijn verzoek in uitvoer te brengen in alles wat ik doe.  De Vader kan alleen maar door ons—Zijn geliefde schepsels—spreken, en wij kunnen ten allen tijde Zijn Stem in onze binnenste horen, en gehoor geven op Zijn aansporing en Zijn wensen.

"Wij, hier, binnen de gevarieerde tijd verschillen van de Persoonlijkheden die zo nobel toegewijd zijn -- en hier spreek ik over onze dierbare broer, Machiventa en zijn vele legioenen, in de meest dankbare termen – kunnen tot onze grote verrukking veel vooruitgang zien, , en waarschijnlijk onbemerkt bij jullie, mijn stervelijke kinderen.

"Jullie Aardse Prins heeft een onbeschrijvelijk moeilijk werk onder de handen, maar onder zijn leiding, planning, bestuur en controle, een ‘spiritueele revolutie’ is begonnen en de vorming hier van gebeurd met kleine stappen en afgemeten sprongen.

"Wij moeten onze Vader vertrouwen, dat Hij door ons deze planeet door alles heen naar Licht en Leven zal brengen, als wij van onze kant meer bedreven worden in de verbetering door onze connecties te vermenigvuldigen, welke het liefderijke Licht naar beneden doen stromen, evenzo, terwijl er nog maar weinigen zijn die openstaan voor dit Licht, is er toch een beginnende ontwaking.

"Er zijn veel, heel veel Hemelse Leraren die op hun oproep wachten om van dienst te kunnen zijn, en een meer dringende bewustwording ontsteekt nu in het gemoedsleven van millioenen stervelingen die het vermogen hebben om te beseffen dat er contact wordt gemaakt, maar die zich toch terug houden, omdat ze de ingevingen niet vertrouwen, van de intuities welke ze voelen, en van de boodschappen die door Mij en de andere Hemelingen gezonden worden die allen zo graag mee willen werken aan hun wel verdiende, en zelf gekozen, taak op Urantia.

"Deze hoogst ervaren Leraren van ontelbare achtergronden, zijn nu bij jullie, en zij hebben alle nodige antwoorden bij de hand, op jullie wereld wachtende, om de ogenschijnlijke wonderen te bewerkstellen voor individuen en voor groepen, zoals gewoon is in alle universa.

"Als het verhoogde volume van liefderijke energy op jouw naar beneden stroomt, en met een vermeerdere graad, zullen ongehoorde genezingen, en boodschappen van hoop, van aanmoediging, van excellent advies alledaagse gebeurtenissen worden.  Deze energy is voor jullie om te gebruiken.

"Jullie gerichte, positive energy van genezing kan binnen een paar seconden de hele wereld om cirkelen, en juist omdat je misschien ver weg bent waar de genezing het meeste nodig is, kunnen jullie gebeden voor genezing rondom de hele aarde plaats vinden, en inderdaad overal in de universa.

"De Vader schept groot behagen in de stervelingen, die het begrip van de Zelf-Schepping door Mede-Schepping kunnen bevatten.  Want in Hem, en door Hem, leef en werk je en maak je vorderingen.  Houdt vast aan je vertrouwen in de Vader en neem deze actie van gebedshandeling voor de verbetering van je broeders en zusters.  Laat de Vader door jou werken, en daarom wordt je dus meer, als je meer geeft.

"Ik ben altijd bij jullie.  Ik ben Michael."

Notering: "De energy in de kamer was onvoorstelbaar.  Het gaf mij een gevoel, alsof iedereen uit de hemel op visite was in mijn huis.  De vlugge oog bewegingen wilden niet stoppen.

Voor diegenen die nieuw zijn tot de 11:11 lijsten.  Met Michael wordt "Jezus" bedoeld. Jezus was de menselijke belichaming van Christus Michael.  Het hindert Hem niet wat wij Hem noemen, zolang we maar de tijd nemen om Hem aan te roepen.

Zegeningen aan allen . . .  Sandy,"

 

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.

De 11:11 Progres Groep.
11:11 Angels

 

Terug