14 November, 2002 - Vergeef Jezelf, want Liefde Begrijpt Alles
23 November, 2002 - Wij Reizen Tezamen
24 November, 2002 - Vrouwelijkheid en Volstrekte Waardigheid

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 

VS van A, 14 November, 2002

 

Christus Michael

Onderwerp: “Vergeef Jezelf, want Liefde Begrijpt Alles.”

 

                                                      

Bijdragende Ontvanger

 

 Michael: “Waarom worstel je om mijn woorden te geloven, dat ‘Je Liefde Bent?’  Je worsteld tegen dit geloof omdat je jezelf niet van je vele veronderstelde vergissingen vergeven hebt.  Ja, je hebt vele onverstandige beslissingen genomen in je leven, wanneer je zonder nadenken handelde en de consequenties van deze handelingen niet doordacht, en nu voel jij je schuldig, en hou jij jezelf nog steeds verantwoordelijk voor een onbekwaamheid, die je toen niet begreep.  Dat verleden ligt nu achter ons.

 

“Lang geleden heb je een ketting voor de deur naar jou geluk gespannen, en vrede van gemoed bleef verbannen aan de andere kant van de ingang.  Maak die ketting los en weet, dat het je niet aangerekend wordt, want de Vader heeft geen strafregister, en Hij heeft altijd jou onbekwaamheid van begrip begrepen.

 

“Als diegene die temidden van jullie verscheen (Jezus), heb ik jullie de geldige waarheid gebracht, en de gedenkschriften getuigen nog van de woorden welke ik sprak: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”  In alle waarheid, Zijn stervelijke kinderen begrijpen practisch nooit de vergissingen van mening welke ze maken.  Vandaag vraag ik je om alle misverstanden van gisteren achter je te laten, en deze dag opnieuw te beginnen met het accepteren dat Liefde Begrijpt, want de Vader begrijpt.

 

“Vergeef jezelf deze morgen.  Spoel het verleden weg met de eenvoudige gedachte dat de Vader je voor al je haastige oordelen volkomen vergeven heeft.  Een nieuwe dag begint met een schone lei.”

 

 

The 11:11 Progress Group.

"Toujours au Service de Michael"

 

11:11 Angels

 

V.S van A, 23 November, 2002

 

Christus Michael

Onderwerp: "Wij Reizen Tezamen."

                                                                  

Bijdragende Ontvanger

 

 Michael: "Laat op deze dag alleen positieve gedachten jullie gemoed binnen, want dit is de weg waarop wij iedere dag samen reizen.  Mijn kinderen, jullie mogen allemaal in de vroege morgen tot mij komen om de lesplannen voor de dag te ontvangen.

 

"Ik vraag jullie nu om tegen niemand wrok te koesteren over wat de struikelblokken van gisteren waren, en zou om een of andere reden iemand je boos gemaakt hebben, ‘zet hun vrij’, want het is niet nodig om de redenen van je boosheid weer de revue te laten passeren.  Het is ook niet nodig om over onrechtvaardigheid na te denken, omdat je onrechtvaardig behandeld bent.  Zeg eenvoudig, "ik vergeef al het verkeerde."

 

"En ook als je kwaad was op jezelf, of onvriendelijk over je broeders of zusters dacht, dan is het niet nodig om jezelf te berispen, maar zeg eenvoudig, "Ik laat het nu gaan, ik werp deze negative last weg."

 

"Zie de zon begint te schijnen, want de wolken rollen weg.  Dit is een gloednieuw begin en een stralende dag ligt voor ons, waarin wij een nieuw gebied betreden, jij en ik.  Laat ons baat nemen van de liefde van de Vader, en weten, dat wij hier zijn om Zijn liefde te verspreiden aan een ieder die wij ontmoeten, en laten wij ons wapenen met vriendelijkheid en lieve zachte woorden.

 

"Wij leven ons leven in Zijn grote liefde en licht, op iedere en elke dag.  Ontvang iedere morgen Zijn liefderijk contact, om licht op je Pad te geven, en je voorwaarts te roepen."

 

 

© The 11:11 Progress Group.

Altijd in Dienst bij Michael.

 

11:11 Angels

 

Illawarra District, Australie, 24 November, 2002

 

Moeder Geest.

Onderwerp: “Vrouwelijkheid en Volstrekte Waardigheid”

 

                                 

Ontvangen door Sandy Montee

 

Moeder Geest: "Gegroet mijn dochter. Dit is Moeder Geest. Op deze prachtige avond zou ik graag over de vrouwelijkheid willen spreken.

"Om als vrouw geschapen te zijn, ontvangen wij zegeningen van onze liefhebbende Vader, welke ons in volstrekte gelijkwaardigheid plaatst met onze mannelijke complementen. En in Zijn ogen ben ik ook Zijn kind, op dezelfde manier waarop jij ook Zijn kind bent zoals al mijn ontelbare vrouwelijke stervelijke kinderen op deze aarde.

"Als vrouw zijnde, gaan jullie door met het ontvangen en de medeschepping en geven geboorte aan beide geslachten. En dit is een grote weldadigheid voor jullie geestelijke groei, want je hebt van de Schepper de gaven van de natuurlijke drang van verzorging, en om bekommernis aan anderen te geven, ja, met deze gaven van onze Vader zijn jullie zo gezegend.

"Onze Vader begrijpt de nodige voorbereiding voor de gave van onvoorwaardelijke liefde welke hij aan de vrouwen gegeven heeft. Het is hun aangeboren te begrijpen, dat iedereen behoefte heeft om liefde te ontvangen. Om met liefde omringt te worden brengt tevredenheid. Het is de liefde dat rijpt en kracht geeft aan alle stervelingen. Haar geaardheid is om lief te hebben, bezield met het voortbestaan, en natuurlijke gevoelens van bekommering kan bespeurd worden in haar vrouw zijn door her klaar staan om haar kinderen en alle andere kinderen te beschermen en te verdedigen.

"Haar geduld om anderen te onderwijzen brengt de herkenning met zich mee dat ze zich als medewerkster ziet, en een bevoegdhied bezit om eigen liefde en eigen waarde aan te kweken, en om trots op haar succesvolle werk te zijn. Vrouwelijkheid heeft het niet nodig om onderdanig te zijn, en ook niet dat ze van een ‘lagere stand’ is dan haar mannelijke complement.

"Lang gelede is jullie cultuur zo verkeerd gegaan, toen het initiatief werd ondernomen om de mannelijke overheersing in het leven na te streven. Herken jullie vrouwelijke mogelijkheden van kracht om op vrede aan te dringen in kalmte en bekommernis, als een zachtzinniger en mildere manier van leven. Dit is nodig in deze tijd van serieuze overweging om gebruik te maken van oorlog, om strategische problemen op te lossen.

"Op een wereld geleid door vrouwen zou veel minder reden zijn voor het overwinnen en het ‘onder controle brengen’ van mijn familie eenheid. Doe jullie vrouwelijkheid eer aan, mijn kinderen, zodat anderen zullen leren om jullie en alle andere vrouwen in ere te houden op deze speciale planeet. Wat wij dus vragen, en ook hoe wij onze noden verklaren, zal een verschil uitmaken in onze gemeenschap met iedereen, zodat wij, als vrouwen, dankbaar en trots kunnen zijn.

"Wanneer onze vrouwen van Urantia een betere positive denkwijze bereiken ten opzichte van hun eigenwaarde, zullen allen zich realiseren dat oprechtheid en de diepte van liefde voor zichzelf en anderen de grootste kracht in de universa vertegenwoordigd. Omdat de liefde de natuurlijke en stabiliseerende kracht is, die misleide tegenstanders tot heldere gedachten brengt en tot eenheid.

"Jullie wetenschap, om als vrouw trots, blij en helemaal tevreden te zijn, geeft jullie de mogelijkheid voor groei, en Hij vertrouwd er op dat je op een zekere dag werkelijk begint te geloven dat de Vader man en vrouw allebei op gelijke voet geschapen heeft, alhoewel tegenover gesteld, toch gelijk met elkaar, en ofschoon verschillend in functie, ze toch altijd ‘een’ zijn.

"Het is laat, en je bent moe, en je hebt wat moeite om dit te ontvangen, maar ik vertrouw er op, dat je het in je opneemt, en deze les van dit onderwerp ter harte neemt, in je eigen leven van de vele lessen welke je hebt moeten leren. Laten we dus met deze overdracht stoppen, en wij zullen zien, wat jouw mannelijke wederhelft - van volstrekt waardigheid in Zijn ogen, met het onderwerp van dit gesprek gaat doen, herinner hem er aan, om hiervan een liefdevolle boodschap te maken.

"Dit is jullie Moeder geest, die haar liefde en waardering aan jullie stuurd."


© The 11:11 Progress Group

11:11 Angels

 

Terug