1 December, 2002 - Maakt Hun Dag!
1 December, 2002 - De Ambassadeurs van Zijn Wil

18 December, 2002 - Ik Stuur jullie mijn Groeten
25 December, 2002 - Het Woord der Liefde

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.  George Barnard

 

Illawarra District, Australie, 1 December, 2002

 

Onderwijzeres Sarah

Onderwerp: “Maakt Hun Dag!”

 

                                 

Ontvangen door Sandy Montee

 

Notitie: “Ik heb een ‘nieuwe’ Hemelse Onderwijzeres die bijna iedere dag met mij samenwerkt.  Haar naam is Sarah, en ik herinner me haar van tien of elf jaar geleden.  Zij was toen mijn Onderwijzeres, maar alleen voor een paar jaar.  Ik ben zo blij dat zij weer terug is.  Ik heb haar erg gemist.  Zo, mag ik Sarah aan jullie allen voorstellen?”

 

Sarah: “Hallo, dit is Onderwijzeres Sarah.  Sandy en ik hebben veel tijd met elkaar gespandeerd toen in de vroege jaren van 1990 de Onderwijzers Zending eerst naar Noord Idaho kwam.  Zij had veel vragen, en zij was een hele goede student.  Van mijn recente activiteiten als een Onderwijzeres op onze Woning Werelden heb ik de Zending zien ontvouwen tot aan vandaag.  Velen van jullie zijn toegewijd tot het doen van de Wil van de Vader, en jullie hebben veel vorderingen gemaakt in deze paar korte jaren.

 

“Voor diegenen van jullie, wien waarlijk naar God's Liefde zoeken, een bescheiden soort wijsheid is op de voorgrond getreden in de omgang met anderen, speciaal met de jongeren.  Ik spreek nu niet alleen over jullie deelneming in de Onderwijzing Zending, maar ook van de vele facets van jullie allerdaagse leven, en waar je anderen tot hulp kunt zijn.

 

“Het gebruik van de samenwoning met verschillende familie leden is niet zo overheersend als het in vroegere tijden was.  En ik geloof, dat veel verloren gaat als de kinderen geen gelegenheid krijgen om tijd met hun grootouders te spanderen, of met iemand anders van een oudere generatie.  De jaren van ervaring brengt veel wijsheid met zich mee, waarvan de jongere mensen die er naar willen luisteren daar hun baat bij kunnen vinden, en van het advies van de personen die zoveel van de schokken en kneuzingen van het leven kennen.

 

“Hun capaciteit van het oplossen van problemen is vaak uitgebreid, en mag ik er bij zeggen, dat veel moeilijkheden waar de jongeren doorheen gaan, door de ouderen niet eens als problemen beschouwd worden, omdat eenvoudig weg de oplossingen voor de hand liggen.

 

“Populaire gezegdes zoals; ‘Alles gaat voorbij’, ‘Zit er niet over in’, ’Leef voor vandaag’, ‘Het gaat wel weer over’, ‘Doe je best’, ‘Wees jezelf’ – en ik zou er nog meer voorbeelden kunnen bedenken – deze zijn vaak de antwoorden welke een jongere nodig heeft voor het oplossen van de dilemma.

 

“Oudere mensen hebben de vrijheid van de strijd om het bestaan, om nu de kleinere dingen meer op prijs te stellen.  Velen zijn blij met het gezelschap van jongeren, aan wie ze hun wijsheid kunnen mede delen, en die dan vaak ontdekken dat dilemmas in hun vermomming vaak gunstige kansen zijn.

 

“Vandaag zeg ik tegen jullie, neem eens wat tijd om bij de oudere en wijzere personen in je leven te zijn.  En vertel hun dat je van hun houdt, en hun op prijs steld, en zo maak je hun dag good.  Vandaag, geef enige belangrijke momenten aan jongeren, dan ben je hun held.

 

“Dit is maar een kort gesprek vandaag.  En ik bedank jou voor het luisteren
naar mij.

 

“Dit is Sarah.”

 

© The 11:11 Progress Group

11:11 Angels

 

V.S van A, 1 December, 2002

 

Christus Michael

Onderwerp: “De Ambassadeurs van Zijn Wil”

                                                                  

Bijdragende Ontvanger

 

Michael: "Ja, mijn kinderen, laat ons het ‘Pad van de Liefde’ bewandelen. Kleine diensten en zachtzinnige woorden zijn de zaden, die wij vandaag langs ons pad uitstrooien. En hier, in de zonneschijn van deze liefderijke handelingen, zullen de vruchten van Liefde gedijen. Onze tuinen zullen spoedig een overvloed van deze immer bloeiende oogst hebben.

"Dit mag onwaarschijnlijk lijken in het donker van jullie bewolkte dagen, maar het vertrouwen zal jullie voorwaarts trekken. Jullie vertrouwen in deze hoop en het verlangen dat Liefde zal bloeien, ook al is er geen bewijsmateriaal. Maar ik zeg jullie deze waarheid; strooi deze zaden heinde en ver, en jullie zult het resultaat daarvan zien.

"Jullie zeggen zo vaak dat je niet lief kan hebben als het nooit wederkerig is. Maar nu nemen wij een nieuw evangelie tot ons - Het evangelie van Vergeving. En ik zeg jullie dat deze zaden van Liefde welke je uitzaaid veel vruchten zullen dragen, en je zult een overvloedige oogst zien.

"Blijf uitstrooien, mijn kinderen, jullie zult maaien, en deze oogst zal jullie voorstellingsvermogen te boven gaan, want de Vader betaald Zijn huurlingen wel, en Hij heeft "De Ambassadeurs van Zijn Wil" goed gekozen.

 

© The 11:11 Progress Group.

Altijd in Dienst bij Michael.


11:11 Angels

 

Illawarra District, Australie, 18 December, 2002

Jezus
Onderwerp: "Ik Stuur jullie mijn Groeten."

Ontvangen door Sandy Montee

Jezus: "Mijn groeten aan jullie, mijn beste kinderen. Dit is Jezus.

"Ik kom vanavond tot jullie om uiting te geven van mijn dankbaarheid aan alle mensen op mijn geliefde planeet Aarde die in dit seizoen het Kerstfeest vieren.  Ik ben vereerd om deel uit te maken van zo’n prachtige tijd waarin je liefde en mildheid betoond aan elkander.  Ik weet dat jullie dit feest als mijn geboortedag met Kerstmis vieren, en ik vind het heerlijk om de vele verhalen te horen welke verteld worden, en de vele liederen welke gezongen worden.  Ik kijk met groot plezier naar alles.

"A
l mijn hemelse kinderen en ik slaan jullie kleintjes gade als ze hun programmas oefenen en uitvoeren in de kerken en scholen, als ze de verhalen van lang geleden uitbeelden, en hun Kerstliederen zingen.  Wij genieten hiervan -- een tijd waarin liefde gedeeld wordt, en vreemdelingen elkaar begroeten met het gezegde, "Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar."

"Ik zou dit nooit vermoed hebben, zoveel jaren geleden toen ik als een sterveling incarneerde om bij jullie op jullie aarde te verblijven, dat ik me op een dag zou verheugen met mijn jongere broeders en zusters, die mijn geboorte vereren, zoals jullie nu doen in deze tijd van het jaar.  En ik ben er trots op dat mijn onderwijzingen een verschil uitmaken in ‘deze tijd van de toekomst.’

"Mijn liefde en groeten gaan als gewoonlijk, bij deze gelegenheid, uit naar iedereen. Handhaaf een glimlach voor een ieder die je ontmoet, en houd je bezig om je liefde aan je broeders en zusters te betonen.  Ik zeg tegen allen die mijn leven op deze manier vieren, ‘Ik wens jullie allemaal een Prettige Kerstmis en het allerbeste in het Nieuwe Jaar.’

"Met Mijn Liefde. Dit is Jezus."

Notering: Wij vermoeden dat niemand meer verbaasd zou zijn dan wij, om van "Jezus" te horen, in plaats van "Michael", alhoewel we lang geleden een kleine verandering noteerden in de terminologie als vele nieuwe zoekers zich aansluiten als abonnee tot de 11:11 lijsten.

Onze beste wensen aan allen in dit seizoen… Sandy
.

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.)

© The 11:11 Progress Group
Altijd in Michael’s Service

11:11 Angels

 

VS of A, 25 December, 2002

 

Michael

Onderwerp: “Het Woord der Liefde”

 

                                 

Bijdragende Ontvanger


Michael: "Dit is Michael. Ik ben het Woord geworden vlees, en toch ben ik nog steeds temidden van jullie. Dit is de dag welke jullie lang geleden gekozen hebben om Mijn Geboorte te herdenken, en nog ben ik bij jullie, zoals ik hier altijd zal zijn. Jij en ik mogen iedere dag van ons oneindig leven samen wandelen in de vastberaadheid van de Vader om Zijn onvoorwaardelijke Liefde aan een ieder die ons pad kruist te doen toekomen. Want dit is de enige geldige manier van leven, als wij zo onze liefde betonen voor een ieder van onze broeders en zusters.

"Vandaag is het een tijd voor het vieren van de Liefde. Wij zullen elkander eenvoudig lief hebben, zoals de Vader ons deze opdracht door de eeuwen heen gegeven heeft, en door iedere ware profeet van Zijn eeuwige wil. En hun dwingende boodschappen waren steeds hetzelfde: "Geef de Gave der Liefde zoals jullie het kosteloos van Hem hebben ontvangen. Er zal nooit een variatie van het evangelie van deze eeuwigdurende waarheid zijn, noch zullen mijn boodschappen aan jullie veranderen, mijn dierbare broeders en zusters.

"Onze Vader is de belichaming van de liefde in een ieder van jullie, en jullie zijn Zijn uitgestrekte Handen voor Zijn zachte liefderijke handeling. Hij gebruikt jullie lippen voor een glimlach, en om vriendelijke woorden tegen al zijn kinderen te spreken. Wij zijn Zijn gezanten van liefde bestemd om Hem alle dagen in jullie oneindige levens te dienen.

"Dit is een speciale dag waarop wij het aangenomen verbond, het ‘Leven in het Koninkrijk’ in ogenschouw nemen. Leer deze grondbeginselen van buiten, en laat ons samen deze weg der waarheid betreden, als wij eenvoudigweg iedere dag en alle volgende dagen deze regels der liefde be-oefenen.

"Want wij zijn Liefde, en wat wij zijn, veranderd nooit."

*

Notering: De ware datum van de geboorte van Jezus was omstreeks middendag op 21 Augustus, 7 jaar BC


© The 11:11 Progress Group
Altijd in de dienst van Michael

11:11 Angels

 

Terug