10 Februari, 2003 - Zuivering Van lucht – Zelf Vergeving & Primaire Wederkerenden & Een Keuze Van Werk
3 April, 2003 - Alledaagse Mensen--Gezegend in Zijn Ogen
24 April, 2003 - Vreedzaamheid (Universum Patroon)
25 April, 2003 - Die Antediluvian Wereld - P1

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
  George Barnard

 

Illawarra District, Australie, 10 Februari, 2003

 

Primair Middenwezen, Andrea.

Onderwerpen: “Zuivering Van lucht – Zelf Vergeving.”

                        “Primaire Wederkerenden.”

                        “Een Keuze Van Werk.”

 

Ontvangen door George Barnard

 

 Andrea: “Dit is jouw altijd liefhebbende zus, Andrea.”

 

George: “Wij houden allemaal van jou, Andrea.”

 

Andrea: “Ik verzoek jou om nooit te denken dat er wrok in mijn hart was.  Wij kennen de menselijke rassen zo goed, omdat wij lang op deze aarde zijn geweest, en zodoende hebben wij veel van vergeving geleerd dat wij tot de conclusie gekomen zijn, en terecht, dat er geen noodzaak voor vergeving bestaat, alleen maar voor dat flikkerende ogenblik in tijd.

 

“Je zult deze waarheid ook ervaren, met nauwelijks een onderdrukking van de ego, dat je iedere keer een grotere waardering verwerfd van elk misverstand.  Het is noodzakelijk voor jou om de gesteldheid, de denkwijze, de opvoeding, herkomst en persoonlijkheden van de partijen waarmee je te doen hebt te begrijpen om je nooit te ergeren.

 

“Het moment waar je op zinspeelde, en de uitdrukkingen op onze gezichten welke je waarnam, hadden alleen maar te maken met je broeder (Bzutu), die voor een ogenblik mijn waakzaam en ontvankelijk gemoed mededeelde, dat dan en daar zich een mogelijke situatie had ontwikkeld, waarin onze ontluikende open deelgenootschap tot een onverwacht einde had kunnen komen.

 

“Het was lang geleden toen je me gadesloeg, en mijn tot hem rerichte reactie horde.  Ik was het die, zonder het nut van het advies van onze serafijnse genootschap, besliste dat het maar een gewone hik was in onze verbinding, en dat het werk, lang geleden begonnen, door moest gaan.  En ik geloof dat wij deze zaak nu tot rust hebben gebracht, of wij zullen het doen zodra jij jezelf veroorloofd jezelf te vergeven, zoals jij anderen vergeeft.

 

“En ook geloof ik dat je sindsdien een grotere waardering hebt gekregen voor de duidelijke functie welke ik in deze groep bekleed.  En grotendeels door de regelmatige mededelingen, en met jou door de jaren heen, aan het ontvangende eind, kan ik nu zeggen, dat mijn aangeboren talenten in het mededelen van informatie ook grotendeels vermeerdered zijn.

 

“Jouw ontzettende hardnekkigheid, en onrealistische verwachtingen dat ik betrokken zou zijn in alle gezichtspunten in het werk van de groep, is de eigenlijke reden van mijn voortgang, alsmede het contact met jou en de vele anderen rondom de aardbol, en in de vele talen.

 

“Ja, wij hebben houvast in vele hoeken.  Wij hebben onze contacten in veel verenigingen, en op veel niveaus.  Wij doen ons werk in veel verschillende culturen.  Het is evenzeer ook in onze prive beraadslagingen, buiten ons departement van mededelingen aan stervelingen, dat wij voorbereidende plannen produceren voor de verbinding van verschillende menselijke interesse groeperingen, en hun mateloze verschillende ontwerpen.

 

“Ook tot aan deze dag vermoed ik in jou een soort aarzeling, voordat je bereid bent om met mij informatie uit te wisselen, voordat je klaar bent om jezelf te openen en je gedachten te laten vloeien.  Maar ik beloof jou, mijn broeder, dat binnen een zekere tijd wij gemakkelijker met elkaar kunnen spreken, en dagelijks onze aantekeningen kunnen vergelijken, en ook nog vaker dan eenmaal per dag.

 

“Terwijl veel druk wordt uitgeoefened op de Secundaire Middenwezens in deze ‘onrustige’ tijden, wij, de (weinige) Primaire Middenwezens die bij keuze en begaafdheid, bij speciaal verzoek en bij afspraak in ons strijdperk van werkzaamheden besloten hebben om in verbinding met jullie stervelingen te staan, hebben alle tijd voor jullie, wanneer je ons maar nodig hebt.

 

“Wij zijn niet langer in dit strijdperk van verzoening verbonden met diegenen, welke jij de Primaire Teruggekeerden noemt.  Allen zijn nu voldoende her-onderwezen, en als ik het zo mag zeggen, winstgevend te werk gesteld met een enorm groot aantal van (hemelse) studenten/waarnemers, die in machtige formaties op onze planeet neerdalen.

 

“In mijn geval is het evenwel een gezichtspunt van mijn persoonlijkheid, een karacter trek van mijn deskundigheid, en ook mijn hartewens, om niet verwikkeld te zijn in het voornaamste werk, maar om meer contacten te vinden onder mijn menselijke verwanten, die lang geleden mijn hart gestolen hebben, zoals jij.

 

“Dit is jullie vriendin, deelgenoot, hoogleraar, lector en huis college leermeester.  Dit is Andrea, en ik stuur mijn liefde aan allen.”

 

George: “Heel veel dank, Andrea.”

 

Noteringen: Andrea is van mening dat wij een ander vlugger vergeven dan ons zelf.  Het idee van ons zelf de schuld te blijven geven voor fouten in het verleden, blijft hangen en heeft een grote invloed op ons, om ons zelf te accepteren, en zelf te waarderen, en zelf lief te hebben.  Het is erg nadelig voor onze vooruitgang, en om de nauwkeurige waarde bepaling van onze aangeboren gaven en innerlijke waarden. 

 

Onverwezenlijk, en veraderlijk, het heeft een veelzijdig effect aan ons allemaal, en zij kan op een of andere manier, hoe dan ook, dit effect waarnemen en meten.

 

Het begrip van zelf-beschuldiging is nauwelijks nieuws voor een vlijtige student van de menselijke natuur.  Andrea verstrekt verder licht op het rondhangen van een beklemmende vasthoudendheid, veel langer dan normaal is.  Zij duidt er waarschijnlijk op, dat het onredelijke grenzen in de mededelingen veroorzaakt die achter blijven – in principe – ik ben je schuldig-daarom blijf ik van je weg.

 

Zonder een helder begrip van haar rol – dat van een contact tussen Secundaire Middenwezens en hun Serafijnse Superieuren – had ik in 1972 tegen Andrea gezegd dat zij een lijntrekker was in de groep met het werk dat wij deden.  Mijn fout.  Het zat mij voor een paar jaar dwars dat ik zo brutal was geweest om haar te vertellen om mee te werken, of niet terug te komen.  Zij is van mening, dat tot op deze dag deze zaak niet afgesloten was, maar alleen van mijn perspectief.

 

Een interessant dilemma.

 

The 11:11 Progress Group

"Altijd in Dienst van Michael."

11:11 Angels

 

Idaho, VS van A, 3 April, 2003

 

Christus Michael.

Onderwerp: “Alledaagse Mensen--Gezegend in Zijn Ogen.”

 

                                            

Ontvangen door Sandy Montee

 

Michael: “Dit is Christus Michael.

 

“Nu ik tot jou kom met deze boodschap ben ik mij er van bewust dat je het bijna niet kan geloven dat ik het ben.  En ik zou graag het feit willen vermelden dat een ieder van jullie die zichzelf maar als ‘alledaagse mensen’ beschouwen, net zo kostbaar en gelijkwaardig zijn in de ogen van onze Vader.  Hij heeft geen favoriete zonen of dochters.  Hij heeft iedereen onvoorwaardelijk lief.

 

“Als onze Vader geen favoriete kinderen heeft, zou ik dan mogelijk anders kunnen zijn?  Weet dat ik jou liefheb, en het zijn de gewone mensen die hun hand naar anderen uitreiken en hun oudere en jongere broers en zusters begrijpen, en zij zijn de grootste vreugde voor de Vader.  Het is op deze manier dat onze (God en Michael) liefde doorgestuurd wordt, om elk en ieder persoon op deze aarde naar waarde te schatten.

 

“Ik heb deze aarde als een gewone man bewandeld, en het delen van mijzelf in mededogen en begrip voor anderen verschilde niet met jouw doel.  Ik kon alleen maar zoveel doen om mijn liefde en zorg te betuigen aan iedereen, en zoals het in mijn vermogen lag.  Als jullie zo het alledaagse leven leeft door gewoonweg goede mensen te zijn, en om een functioneel deel uit te maken in de maatschappij, wordt dat door Hem in grote ere gehouden, want grote daden worden verricht door kleine stappen van dag tot dag te nemen.

 

“De Vader bezit de mogelijkheid om jullie aan te raken en te onderwijzen door de liefde welke je voor elkander hebt, wanneer je de hand in liefde uitreikt.  Realiseer de kracht, die in liefde doorstroomd naar een ander.  Er is geen grotere kracht dan dit kleine gebaar.

 

“Mijn liefde voor ieder van jullie is oneindig, mijn trots in jullie die proberen om de wil van God te doen is eindeloos.  Om alledaagse mensen te zijn, dat is het hoogtepunt van de mede-schepping met de grootste Schepper van het Universa.

 

“Weet, dat jullie geliefd zijn.  Dit is Christus Michael.”

 

© De 11:11 Progress Groep.

God Zegene de Vrede Stichters

11:11 Angels

 

 

Albuquerque, Nieuw Mexico, 24 April, 2003

 

Cherubijn: “Betreffende Bob?”.

Onderwerp: “Vreedzaamheid (Universum Patroon).”

 

                                              

Ontvangen door Gerdean Bowen

 

Bob: “Betreffende Bob?  Goedenavond mijn vrienden.  Een prachtige dag in jullie omgeving.  Een voorjaar's atmosfeer na Pasen, met een nieuw begin.

 

“Wij nemen over en pikken de draad op, waar je gebleven bent met de discussie betreffende de middenwezens die jou op je reis vergezelden, tot in het gebied van je ‘gewone werkzaamheden’.

 

“De ontvanger ‘verneemt’, hoe triest mijn gezegde klinkt, ‘gewone werkzaamheden’, wanneer je het plezierig vindt om te gaan ‘Winkelen’.  Het is interessant, dat je deze werkzaamheden aantrekkelijk noemt.  En toch, in de eenvoudige werkzaamheden van jouw levenswijze, het schijnt, dat je grondbeginselen van Vreedzaamheid ontmoet, die jou naar een denkwijze van toegenegenheid brengen dat het Universum geoorloofd is, om zich aan jou te openbaren.

 

“Als je de omgeving niet hoeft aan te vallen, en je ‘eigen weg’ te gaan dan word je ondersteund en versterkt door het begrip, hoe je geholpen wordt door het Goddelijke Patroon.  Alhoewel, zou ik het niet willen beperken tot een min of meer academische bestempeling van ‘Patroon’, want het is Persoonlijk, even als God Persoonlijk is, en zo zijn jouw ervaringen geteld te midden van hen door ‘God-geleid’.

 

“Vreedzaamheid is een zeldzame kwaliteit op deze planeet.  Angst is zo sterk, een verhoogde waakzaamheid is zeer nodig in het patroon, dat zich door angst omsingeld, ontplooid.  Het ene voedt het andere, daarom is er geen rust.  Maar dezen onder jullie, die tot vertrouwen komen, en jullie plaats in het universum geaccepteerd hebben, komen tot vrede met jezelf en de wereld, en zodoende is het mogelijk om je te realiseren – en er mee te leven – dat er een plaats van orde en vriendelijkheid is ten aanzien van jezelf, en jouw wereld, zodat je eigenlijk een grotere Vreedzaamheid kan ervaren.

 

“Vreedzaamheid is overeenkomstig met Genade, maar in het algemeen denk je over Genade als ietwat schijnheilig, terwijl Vreedzaamheid accord gaat met jouw sterveling zijn, en je accepteerd dat als de orde van de dag.  In deze hedendaagse tijd, zo beladen met angst – vanwege de oorlog, vanwege dodelijke ziektes en viruses, vanwege de onberekenbaarheid van de mensheid, en de onzekerheid van de toekomst voor jullie wereld – het is verkwikkend om deze Vreedzaamheid te zien, want de ‘Stilte’ geeft dit milieu.  Gelijk een geestelijke geur zweeft jouw Vreedzame tegenwoordigheid door de atmosfeer en veroorzaakt een kleine pauze, ook al is het voor een moment.

 

“Maar dat Ene Moment maakt zo’n indruk op de Sterveling, dat de chaos van het gewone leven herkent wordt dat het ook chaos heeft.

 

“Vreedzaamheid is goed voor de gezondheid.  Het verminderd de kans op een hart infarct, of een beroerte, of een hoge bloeddruk.  Zoals gezegd. gebruikt een glimlach minder spieren dan een frons, zo verlengd Vreedzaamheid het leven en brengt een voortdurend goede gezonheid.  Het is fijn om je te zien glimlachen, en van elkander's gezelschap te genieten, alsmede ook dat jullie schik hebben.

 

“Maar jullie beginnen nu pas in jezelf te geloven, en in het voorbeeld van je associatie.  Je begint nu je keuzes te Vertrouwen, je maat, je beslissingen, jezelf.  En je gemoedstoestand verleend zich tot onafgebroken en krachtgevende Vreedzaamheid, want de actie gaat gemakkelijker.  In plaats van als bumper karretjes tegen elkander aan te botsen, is het nu in plaats daarvan, een deel van het leven – een Goddelijk leven, dat is.

 

“De Meester zei: “Het Konkrijk is niet van deze wereld”, en toch, zie hoe het mogelijk is, om met bevalligheid en Vreedzaamheid door het leven te gaan, met zekerheid in je eigen vertrouwen, in het Koninkrijk, zoals jij het kent, en toch bewust van de wereld en alles wat er in om gaat.  Vreedzaamheid maakt deel uit van Waarheid, Schoonheid en Goedheid.

 

“Het is goed, om Vreedzaam te zijn. Vreedzaamheid is niet hetzelfde als zelfvoldaanheid.  Ook is het niet tevredenheid.  Maar het is in tegenstelling van angst”

 

Noteringen: “Betreffende Bob?” en “Lady” zijn van dezelfde orde van engelen als; “Ik ben Frank” en “Alice”.  Zij zijn Morontia Cherubijnen.

 

Alhoewel zij tot de laagste orde van engelen behoren – ieder een Cherubijn en Sanobijn paar – zijn zij heel geleerd op het terrein van menselijke fysiologie, psychologie, en psychopharmacologie.

 

Zij verschaffen vaak analysis en diagnosis voor de middenwezen/genezers.

 

O'Dell Bowen Onderneming

De 11:11 Progres Groep

"Que el Amor prevalezca en la Tierra"

 

Gerdean Bowen is de Schrijfster van "The Zooid mission."  Een opsomming van haar ge-inspireerd schrijven kan op her website gevonden worden: www.zooidmission.com

 

Illawarra District, Australie, 25 April, 2003

 

Primair Middenwezen Andrea.

Onderwerp: “Die Antediluvian Wereld.” (P.1)

 

                                        

Ontvangen door George Barnard


George: (ziet de eilanden in de Grote (Pacific) Oceaan, en enorme gedeelten van tropische flora)  “Wij leren hier beiden, Andrea.  Ik ben zo blij dat je langs gekomen bent.  Ik had een kriebelig gevoel, dat op z’n minst door een Paradijs Staatsburger de op handen zijnde informatie beperkt was.  Dat schijnt gebeuren te zijn gedurende de laatste paar weken.”

 

Andrea: “Ik groet jou, broeder.  Volgens mijn weten is er niet zo'n beperking geweest, behalve dezen die jou bezig gehouden hebben.  De ‘afbeeldingen’ die je zag, waren inderdaad van de eilanden in de Grote Oceaan, zoals ze er zo’n dertien duizend jaar geleden uitzagen – die antediluvian wereld.  Er waren daar vele grote, uitgebreid begroeid, en bevolkt, en heel anders dan wat er heden ten dage van is over gebleven.

 

“Het was inderdaad een plezier voor ons om te midden daarvan (de eilanden) te zijn, en ons daar voor lange perioden te installeren.  Wij hadden herhaaldelijk en soms constant contact met de menselijke zeevaarders, en het was nooit een groot geheim in hun bewustzijn, wat ze aan het einde van hun reis zouden vinden.

 

“Er waren riffen te omzeilen, zandbanken van gevaar om te vermijden, slecht weer te verwachten, en waarvoor ze gewaarschuwd moesten worden, alhoewel, terzelfder tijd werd deze reis inderdaad een episch avontuur.  Zorgvuldig uitgezocht door anderen en door mij, het was in het noorden van Zuid Amerika waar wij aanlanden.

 

“Het was een keuze, die aan onze menselijke kameraden werd overgelaten, of ze naar het noorden wilden reizen, of naar het zuiden, maar je kunt er van op aan, dat veel van de beschaving, welke we met ons mee brachten naar deze landen, naar beide kanten zou uitbreiden.  Nee, het kon nooit helemaal verloren worden.”

 

George: “Deze Clovis punten dateren van dertien duizend jaar geleden?  (11.000 BCE)  Dat vraag ik, Andrea.  Brachten jullie de technologie?  De kunst?”

 

Andrea: “Wij brachten het weven, en een betere landbouwkundige praktijk, metaal bewerking en pottenbakken, evenals ‘de oude wereld katoen’, en de meer bruikbare Clovis punten, en nog veel, veel meer."

 

George: “Piri Reis?” (Een oude kaart van de Zuidpool.)

 

Andrea: “Er waren veel copien in Alexandrie, en vanzelfsprekend werden deze met onze hulp gemaakt, ieder eilandje was bekend en benaamd bij jullie Adamse voorouders, en voor hun tijd.  Laat mij even doorgaan.”

 

“Wij brachten veel verbeteringen die gemakkelijk door filtreerden naar afgelegen gebieden, die er nog steeds waren en zelfs bloeiden in een hoge mate, tot aan de aankomst van de Spaanse Overwinnaars.

 

“Het waren een groot aantal schepen, die aan kwamen, en er waren betrekkelijk weinig moeilijkheden, maar er waren veel meer emigranten dan gerapporteerd werd.  Zoals de gewoonte was in die dagen, waren er slaven van verschillende tiepen, rassen en geslachten, om de gezagvoerder van de vloot en zijn bemanning te bedienden.  Alsmede, waren er ook vrije en dappere individuen, die zonder te weten, gewoonweg in deze onderneming geloofden, en die kozen om hun lot met ‘de anderen’ te wagen.

 

“De voornaamste persoonlijkheid, (Leider of Gezagvoerder) had de naam Ionah, maar over de vele jaren, en door de eeuwen heen, werd hij als een god beschouwd, en stond bekend als Viracocha in de taal van onze Rode broeders en zusters.  Ja, hij werd herdacht, niet als een mens, maar als een belangrijk schepper wezen.  Zijn echte naam werd spoedig vergeten, en magische kwaliteiten werden hem toe bedacht.

 

“Mijn dienst was lang met hem, en met de nakomelingen van deze groep, maar in het eind was er weinig contact, en vond ik een veel langer termijn van werk tot betrekking met de Orakels van Delphi (Griekenland).  Ook daar, in het eind, werd het een stuk moeilijker voor mij als Primair Middenwezen om rechtstreeks te communiceren – om helder door te komen.

 

“Als de tijd verstreek, en de menselijke gevoeligheid vager werd, vergde het meer en meer energy van mijn kant voor niet veel meer dan verminkte boodschappen die door kwamen.  Maar nogmaals, ik verheug mij heden ten dage, met mijn nieuwe taak.

 

“Zo is het leven – liefde en respect, en de mogelijkheid van contact tussen de partijen is zo belangrijk.  Als de tijd verstrijkt, en de bloed linie verdund tot een verminderde ‘gevoeligheid’, dat het communiceren steeds moeilijker wordt.  Een diepgaand begrip, respect en, ja, bewondering, en een liefde voor wat wij allen zijn, is altijd het eerste vereiste voor een twee-richting gesprek.

 

“De paar eerste woorden die jij van mij oppikte!  Ja!  De zaak ligt nu anders.  Het is nu veel gemakkelijker.  Er was een andere tijd, maar dezer dagen hebben wij nog veel plezier, omdat een sterveling (toen) een middenwezen op haar nummer had gezet.

 

“Weest er van verzekerd dat deze boodschap vloeiend en gemakkelijk over gekomen is.  Weest er van verzekerd dat de woorden, zowel als de voorstellingen gewoonweg prima waren.  Ik bedank je voor je tijd, en dat je mij je oren hebt geleend.  Ik ga nu ‘weg huppelen’.”

 

George: “Ik wil graag van Lemuria weten.”

 

Andrea: “Jij mag de antediluvian Lemuria plaatsen waar je wilt.  Iedereen doet dat toch.  Mijn liefde aan allen.  Dit is jouw dienstbode, Andrea.”

 

George: “Ik hou van jou, Andrea.”

 

*

 

Noteringen: Ik zal proberen om de tijd te vinden om deze universum weerspiegelde voorstellingen te beschrijven, en om sommige onderdelen en ervaringen in het verleden, waar Andrea het over had, helderder te verklaren.

 

Sommige abonnees van de 11:11 lijsten, weten waarschijnlijk meer dan ik over de Clovis Punten, het tijdperk en de variaties in de fabrikage en ook ‘het oude wereld katoen’.  Laat het ons weten, alsjeblieft, zodat ik je commentaar door kan geven aan de lijsten.

 

© The 11:11 Progress Group

11:11 Angels

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.

 

Terug