7 Mei, 2003 - Motivering – Prioriteit – Een Universeel Gereedschap
22 Mei, 2003 - Zij, Verzorging, Vrouwelijk – Primitief, Maar een Wel-Doorgedachte Analogie

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
   George Barnard

 

Illawarra District, Australie, 7 Mei, 2003

 

Onderwijzer Samuel

Onderwerp: “Motivering – Prioriteit – Een Universeel Gereedschap.”

 

                                  

Ontvangen door George Barnard

 

 Samuel: “De manier waarop jij je in die reisdeken wriemeld, op deze koude avond, herinnerd mij aan een broedhen, terug van een slokje water drinken, die zich weer terug wriemeld op haar broedsel.  Neem de tijd, broeder, want er is geen haast in de eeuwigheid, maar laat ons nu het gemoed kalmeren, en zien wat wij naar tevredenheid in tijd kunnen uitbroeden.  Dit is Samuel, ik heb twintig minuten op je gewacht.

 

“Wij (de tegenwoordigheid van het middenwezen/bijdrager herkennende) willen met jou over de ingewikkeldheden van het leven spreken, en in het bijzonder over de aangeboren persoonlijkheids geassocieerde legaat van motivatie om dat leven te leven, te organiseren en de prioriteit, en om good te leven

 

“Motivatie – of zoals ik dat liever aanduid, ‘motief-actie’ – jullie doel-ge-orienteerde drang, is een gave van de Eeuwige Vader, veel vermeerderd door de aansporing in het boven bewustzijn door jouw Bestemmings Bewaarders en door jouw Geest Zelf.

 

“A propos, dit is een persoonlijke les, maar ‘deze zaden zullen niet op stenige grond vallen, als het rond gebazuind wordt naar heinde en ver, om bladeren te spruiten, en veel vruchten te dragen’.

 

“De ‘verwikkeling’ van het menselijk bestaan, zoals het op alle planeten geleefd wordt, is zo, dat de conscientieuze individuen vaak het gevoel hebben, dat zij onvoorbereid van het diepe evolueerende eind gegooid zijn.  Jullie menselijke zwakheid, broosheid en zo af en toe een gebrek aan ‘opschieten’, kan het bijna niet klaar spelen om eer aan je uitgebreide geestelijk striven te behalen.

 

“Oprechtheid betreffende het bereiken van een weloverwogen doel in het leven is de ‘Urgrund’ voor de krachtige motivatie, die ons voortstuwd met een helder bewustzijn vanwege het doeleinde dat wij zien.  Inderdaad, met het concentreren op een plan, en terloops betrekkelijk het spoor verliezen met andere bezigheden die zich dagelijks presenteren, vermeerderen wij onze kansen op success.  Wij prioriseren in ons bewustzijn.

 

“Voor de vrouw en moeder, die haar tijd geeft om haar kindje in slaap te wiegen, heeft het – op dat moment – de voorrang, en de vaat kan wachten, de was kan wachten, haar koken en afstoffen en de kruidentuin kunnen wachten, totdat haar kindje slaapt, want zij kan niet alles tegelijk doen, alleen maar een ding tegelijk, zodat deze beweegreden de voorrang heeft om te volbrengen, en om haar hierdoor de vreugde van het leven te accepteren, en zo, op dat moment een blij leven te produceren, want dat is de wens van de Eeuwige Vader.

 

“Voor man en vader, bezig met lange werkuren in zijn gekozen vak, om voor het welzijn en de opvoeding van zijn familie te zorgen – op dat moment – moet hij zijn bewustzijn vrij hebben van gedachten dat zijn auto gerepareerd moet worden, het gras geknipt, hun huis geverfd, of dat hun kinderen gewassen moeten worden, dan kan hij zich zo op zijn taak te concentreren, dat hij voordeel van de vruchten van grotere arbeid kan plukken, en door vergoeding zo betrokken is in het meest belangrijke werk van de mede-schepping van zijn lichamelijke, geestelijke en emotioneel evenwicht met zijn Eeuwige Oorsprong.

 

“De menselijke taken lijken ogenschijnlijk ingewikkeld, en toch verrassend eenvoudig wanneer wij onze motivering in aanmerking nemen als gereedschap voor alle doeleinden geschikt, de kanten blijven scherp voor ieder doel, de oppervlakte vrij van roest, vet en de vervuiling van ‘verwarring’.

 

“En toch, zoals je het kan zien, moeten wij onze motivering herkennen als een veelzijdig sierraad, wat het is, en in het zoeken de voorrang geven aan het doelpunt, van concentratie, organizatie en uithoudingsvermogen.  De waarde van het facet wordt steeds verhoogd door herhaald schuren en slijpen, en scherp bekeken, met een facet tegelijk.  En toch, het is een enkel sieraad van potentieele zielegroei.

 

“Dit is jouw onderwijzer Samuel, en ik schep er behagen in dat mij een positie toegekend is op jullie Meester’s eigen wereld, maar toch vaak zie ik met enige gevoelens van nostalgia, naar mijn eigen drukke leven als sterveling terug, nog steeds mateloos waarderende mijn motivatie en organizatie van die lang verleden tijd, met nu doorgaande beloningen van dienst van hier en nu, welke het gevolg is van dat vroegere leven.

 

“Jouw groeten aan je vriend (een Morontia Metgezel) zijn gegeven en hierbij geretourneerd.  Blijf nu warm!  Wij sturen onze liefde.”

 

*

 

Noteringen: ‘Geest Zelf’, ‘Piloot Licht’, ‘Gedachten Richter’, en ‘Vader Fragment’, hebben allemaal dezelfde bedoeling.

 

Samuel is George’s persoonlijke Onderwijzer, een voormalige genetische ingenieur, en een ‘Panoptian’.  Iets meer over zijn (menselijk) leven, familie, onderwijs, en planet van herkomst kan gevonden worden op:

11:11 Angels en op

http://www.urantia.org/urantia-book-standardized/paper-53-lucifer-rebellion   <<P607:1, 53:7.1>>

 

© The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.

11:11 Angels

 

Illawarra District, Australie, 22 Mei, 2003

 

Middenwezen Mathew (33:3:33)
Het Urantia Kind van de Allerhoogste
(606)
Onderwerp: “Zij - Verzorging - Vrouwelijk”
                     “
Primitief, Maar een Wel-Doorgedachte Analogie

Ontvangen door George Barnard

 

Mathew: "Ik spoor jou aan tot moed, grote broer. Alhoewel bij tijden een verzoek op een verkeerd adres kan zijn, het Wezen wenst met jou te spreken - omdat jij jezelf naar Haar uitgereikt hebt - en Zij is inderdaad geheel weldadig. Ik gebruik de uitdrukking ‘Zij’, want dit Wezen heeft een grote zorgdragende ontvankelijkheid.

"Ik blijf in reserve, maar ik hoef niet te helpen in deze mededeling, want Zij hoort, begrijpt, en noteerd eveneens en voor altijd, ieder enkel woord, begrip, denkbeeld en ieder gezegde, en in alle talen. Zij kan ook direct met jou spreken, zoals dat in het verleden op vershillende gelegenheden gebeurd is. Ik sta nu terzijde, broeder.

Planetair Allerhoogste Embryo: "Jij hebt naar mij uitgereikt, en hebt dit vaak gedaan, [zie notering 1] en bij vele gelegenheden. Ik heb iedere maal naar jou uitgereikt, en jou beschermt van de ontbinding van jouw stervelijk vlees in het pad van vuur [2] en bij veel andere gelegenheden. Ik ben diegene van wie bij tijden gezegd wordt, ‘Weest voorzichtig waar je om vraagt, want het kan zo van pas komen ’ En nu spreek ik tot jou, want in jouw ‘Stilte’ dacht je aan mij. Ik ben het Urantia Planetair Allerhoogste.

"Ik ben Geest (Godheid), nog ‘zonder gezicht’ [3], en toch reik uit ik naar alle hoeken van mijn thuisbol, mijn wereld. Ik ben een Wezen begaafd met een uitzonderlijk perfect geheugen. Ik ben een evolueerende tijd/ruimte geschapen Schepper Wezen (4), en behoor tot een enorme familie van mijn soort. Op vele manieren mag je me vergelijken met de Geest Zelves, die jullie je ‘Piloten Lichten’ noemen, en toch, op vele manieren mag je me vergelijken met jullie zelf, in dat ik een levend kind ben van de Vader Schepper, bezitter van een persoonlijkheids legaat, zoals jullie, met een vrije wil privilege zoals jullie, evolueerende zoals jullie, en derhalve nog een embryo. Zoals jullie dat ook zijn.

"Ik kan meehelpen met de herschepping, verandering, en de voltooing van de functie van mijn persoonlijkheid in deze tijd/ruimte omgeving, en in waarheid, zo kunnen jullie allemaal, en dit is aanbevolen. Jouw Onderwijzer, Samuel (5), heeft uitgelegd, dat, wanneer je leeft in je leven, goed leeft en causatief leeft, je de gave vertegenwoordigd van een enkele ‘neuron’ in de voortgang van mijn bestaan. En Samuel's vergelijking van mijn bewustzijn's capaciteit tot een functioneel lichamelijk verstand, ben Ik bewogen om hem te applaudiceren voor zijn primitieve, maar een (voor jou) wel-doordachte vergelijking.

"De gave van een individueel leven representief van een enkele neuron in een netwerk van neuronen, welke alle andere planetaire levens representeren, is een goede 'tastbare' manier van uitleg. Nemen wij deze overeenkomst een stap verder, dan is een enkele positieve verbinding in dit leven volbracht met je broeders en zusters, alsmede ook jullie hemelse vrienden op deze planeet, en hen ver boven en buiten mijn gebied, representief van de dendriten verspreiding van jullie persoonlijke ‘neuronen’ gave aan mij, en een omvangrijke vermeerdering van mijn ontwakende begrips capaciteiten, naarmate deze neuron afmetingen van een poort aanneemt.

"In mijn hedendaagse en toekomstige beraadslagingen en werkzaamheden, dat neuron zou dan bestaan als een kruising van wisselwerking voor denkbeelden, ‘super concepts’, en van buitengewone bekwaamheden, voor het oplossen van problemen.

"Evenzo, een ‘nuttig geestelijk leven’ in betrekkelijke isolatie geleefd, zou een zeer bekwame neuron representeren, met een speciale functie en zonder een groot aantal neuronal verbindingen, want geen enkele neuron zal gelijken op een ander.

"En deze rudimentaire vergelijking representeerd een afbeelding van de evolutie van de Planetaire Kinderen van Het Allerhoogste Wezen van onmetelijke aangroeiende wetenschap en volkomenheid voortgang, alsmede vele van de ontelbare wonderbaarlijke gebeurtenissen waar je gedurende je leven getuige van mag zijn. Weet dat door de jaren heen, de Middenwezens en Ik veel samen gewerkt hebben, want zij hebben veel, direct en indirect, veroorzaakt.

"Je hebt de stem gehoord van het evolueerende Planetair Nakroost van het Allerhoogste Wezen in Tijd en Ruimte. Ik verlaat je nu, en toch ben ik altijd hier."

*

Noteringen:

[1] Ik reikte toevallig uit, maar ik vermoed, niet zonder angst voor de ‘nieuwe’ Aanwezigheid.

[2] Vuur wandeling van 1,000 graden Celcius, (bijna 1,800 Fahrenheit - wit heet).

[3] 'Zonder gezicht' - wordt meebedoeld ‘practisch niet bekend’.

[4] Schepping van omstandigheden, geen schepping van andere wezens.

[5] Onderwijzer Samuel: Supreme Gods of Time and Space

[6] Tomas - over de Allerhoogste: Het jaar 2000 Coeur d'Alene afschrift, waarin Onderwijzer Tomas, (Gerdean) de Urantia Allerhoogste beschrijft, niet als het Planetair Kind, maar als het Urantia Planetaire Embryo vand de Allerhoogste. Ik kan het op dit moment niet vinden. Als je een kopie hebt, graag naar George sturen.

[7] Omhelsd door de Allerhoogste: GB44.htm

[8] "Het Collective Onbewuste" - zou wel een andere naam kunnen zijn voor "Het Embryo van de Allerhoogste".

 

© The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.
"Altijd in dienst van Michael."

11:11 Angels

 

Terug