7 Februari, 2002 - Een les voor allen -- "Neem het Leven zoals het is
5 Maart, 2002 - Betreffende Gevoelens
14 Maart, 2002 - Laat je waardering blijken

 
Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
George Barnard

 
Idaho,VS van A, 7 Februari, 2002.

Machiventa Spreekt
Onderwerp: Een les voor allen -- "Neem het Leven zoals het is."
 

                                                                   Ontvangen door Sandy Montee 

Machiventa: " Hallo Sandy, ik ben blij dat je vandaag met mij wilt spreken.

"Ik geniet van jou gezelschap en stel het zeer op prijs dat jij en George je zo inspannen.  Te proberen om God’s wil te doen in je dagelijkse leven, kan soms erg moeilijk zijn.  Maar het belangrijkste gezichtspunt is toch God’s liefde door je heen te laten vloeien naar anderen.

"Bij tijden is het gemakkelijker om een geestelijke stap vooruit te doen, en op andere tijden schijnt het ontzettend moeilijk te gaan.  Wij weten dat.  De uitdrukking ‘intentie’ wijst duidelijk aan, dat je probeert vooruit strevende geestelijke stappen te nemen.  Maar vaak nemen menselijke factoren over, welke je plannen verhinderen.

"Als mens op Urantia zie je omstandigheden om je heen, waar het leven ‘niet billijk’ is.  De ene individu heeft geen strijd om het bestaan, terwijl een ander moeizaam van dag tot dag leeft.  Zo vele van Zijn kinderen zijn volkomen verwend en in het volgende moment zie je een kind dat van de honger sterft.

"Een gemakkelijk leven zou te mooi zijn, maar vele lessen zouden niet geleerd worden in de betrekkelijke korte tijd welke je meemaakt op deze wereld.  En een passive kalm verlopend leven is niet wat je Hogere Zelf kiest voor jou op deze planeet.

"Het Leven verlangd, dat je het neemt zoals het komt.

"Jullie hebben allemaal een lange weg gegaan voor je menselijke belichaming op Urantia. Met een ieder van jullie, de Fragment van de Schepper heeft je geleid en zal je leiden tot in eeuwigheid.  Met deze voortdurende wetenschap en je frequente herinneringen zal je het zeker redden om in je dagelijkse strijd te slagen met het feit, dat jij, en ieder ander, werkelijk een deel uitmaakt van de Godheid.

"De gebeurtenissen in jullie levens, waren ver van te voren al ontworpen, en nu is een nieuwe phase van geestelijkheid begonnen op Urantia.  Accepteer deze woorden als aansporing voor verheffing van geest en gevoelens.  Er zijn velen vandaag bij mij, en wij allen willen julie blijmoedigheid toewensen op je levenspad.  Spoedig zullen we weer met elkaar spreken.

"Ik sluit met de gedachte, dat, te leren liefhebben, is de grootste gave van het leven.

"Ik ben Machiventa."

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.
 

 
 
Idaho, VS van A, 5 Maart, 2002.

Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Betreffende Gevoelens”.       Ontvanged door Sandy Montee

Machiventa:  “Dit is Machiventa.

“Laat ons vandaag spreken over het verstandig delen met mensen om ons heen.  Ik spreek niet over het delen in materiele dingen, maar veeleer over het delen met onze overpeinzingen, onze diepste gevoelens, en in verband met vrijheid van gesprek.

“Het is niet verstandig om met iemand te delen, als het mogelijk zou kunnen zijn om een smadelijk antwoord terug te krijgen.  Daarom is het verstandig om iemand met onkreukbare eerlijkheid uit te zoeken.  Die geen reden geeft tot wantrouwen, niet kritisch is, geen kwaad spreekt, noch diegenen, die op een geschikte gelegenheid wachten om een ander leed aan te doen.

“Wanneer wij gelukkig zijn om zo’n persoon te vinden, waar we onze diepste gevoelens en gedachten aan kunnen toe vertrouwen, dan hebben we inderdaad een trouwe en betrouwbare vriend gevonden.

“Ik ben Machiventa.”

*
Michael heeft het stuur stevig in beide handen.

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
Idaho, VS van A, 14 Maart, 2002.

Machiventa Spreekt
Onderwerp:  “Laat je waardering blijken”.   Ontvangen door Sandy Montee

Machiventa:  “Leer te zeggen, ‘Dank  je wel’, en ‘Dat stel ik zeker op prijs’, is een eenvoudige manier om een ander een goed gevoel van zichzelf te geven, als ze iets voor je doen.

“In een tijd waar mannen en vrouwen hun leven wagen tijdens gevecht op het slagveld, is het zo gemakkelijk om hen te bedenken en bezorgd te zijn, en voor hen te bidden.

“Maar er zijn ook anderen, veelal vergeten, die de was doen, en de vaat, die ook graag een bedankje zouden willen horen.

“Probeer ook je waardering te tonen aan de vele mensen, die jou bijstaan in het leven, in de dagelijkse sleur, en in al het gewone werk dat ze voor je doen.  En als je eenmaal gewend bent aan deze uitstekende manier van doen, betrek ook de Vader vaker in gesprekken met oprechte gevoelens van dankbaarheid.

“Zeg vele malen per dag, ‘Dank U’, en, ‘Ik waardeer jou’.

“Ik ben Machiventa, en ik geef jullie mijn liefde.”

*
“Michael heeft het stuur stevig in beide handen”.

*

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 

Terug