22 Maart, 2002 - Verzamel het vertrouwen
29 Maart, 2002 - Ziele Groei
6 April,2002 - Spiritualiteit—Is Uw Keuze

 
Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
George Barnard

 
Arcadia, California, V S van A, 22 Maart, 2002
Machiventa.
Onderwerp: “Verzamel het vertrouwen”    Ontvangen door George Barnard

George (Spreekt met Middenwezen, Bzutu, or ABC-22):  “Het is prachtig dat je hier bent, Broeder, want als er iets verkeerd gaat in de komende dagen, kan ik de schuld altijd aan jou geven.”

Bzutu:  “Als dat geriefelijk is.”

George:  “Dit is misschien de start van de verhandeling.  Ik hoor een klank in mijn oor.  Een contact is gemaakt.  Ik hoor de naam Machiventa.”

Machiventa:  “Mijn beste, dit is inderdaad Machiventa.  En ik ben me er van bewust, dat je vandaag te weten bent gekomen van mijn aanstelling tot de Positie van Prins van deze wereld.

“Het is mijn plan om vaak met je te spreken.  En als gewoonlijk breng ik jou Middenwezen vrienden mee, om de grond te bereiden voor sommige broers en zusters waar je geregeld onderhoud mee hebt, met de nodige realiteit dat meer en meer mensen over de hele wereld, van vele rassen, vele geloven, en vele culturen, het contact zullen bereiken met een ander geslacht, welke ook nabije bloodverwanten zijn.

“Ik moedig je aan om door te gaan met jouw form van meditatie.  Ook moedig ik je aan om voort te gaan met deze specifieke methode van aanschouwen dat je onderwijst.  Bovendien, moedig ik je aan om vertrouwen te vergaren in de nauwkeurigheid, van wat je (nu) overbrengt.

“Je zult zeer waarschijnlijk deze methode van mededeling meer op prijs stellen dan de werkwijze, welke je eertijds gebruikte.

“Weest er van verzekerd dat jullie Frienden van vanouds bij jullie zijn in dit streven, en weest er van verzekerd dat de beste wensen van Michael, de zegeningen van Nebadonia en mijn ondersteuning altijd met jullie mee reizen.

“Ik ben Machiventa.”

Notering:  Tot nu , het was mijn begrip dat Machiventa Plaatsvervangend Aardse Prins was.  Het blijkt nu dat Michael onlangs van Zijn moeizaam gewonnen titel afstand heeft gedaan.

Ook leerden wij, dat onlangs zo’n 150.000 Secundaire Middenwezens van andere werelden op Urantia aangesteld zijn.  Zij zulen bij rotatie fungeren.  Maar wij weten niet het eigenlijke nummer dat in op een bepaald tijdstip in dienst zal zijn.
 
 

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
Idaho, VS van A, 29 Maart, 2002.
Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Ziele Groei.”      Ontvanger/Overbrenger: Sandy Montee.

Machiventa: “Mijn groeten aan u allen.  Ik ben Machiventa.  Op deze Goede Vrijdag, will ik het graag hebben over ziels versterking.

“Als je zo je dagelijkse leven ervaart op Urantia, is het heel gemakkelijk om op de snelweg te zitten.  En sommigen, die altijd haast hebben, vergeten om de tijd in aanmerking te nemen, om aan de versterking van de ziel te denken.

“Dit zielswezen gaat met je mee naar de woning-werelden, en in je bestaan daar, kun je de ziel nog meer versterken, maar nergens in de universums wordt dit beter volbracht dan op de evolutionare werelden.

“De kleine dingen, welke je hier doet voor een ander, betekenen veel, en deze contributies zijn inderdaad geschreven in het groot-boek van je leven.

“Neem iedere dag wat tijd om je gemoed te kalmeren, om met God te spreken en om te danken.  Het mag “tijdverlies” zijn voor andere dingen, misschien vijftien minuten per dag, maar deze vijftien minuten zijn genoeg in de ogen van de Scheppers.  Voor jou, om je geloof getrouw te zijn, is dit het aller belangrijkste.

“Vergader de kracht om zo in de tegenwoordigheid van God te zijn, dit versterkt niet alleen de ziel, maar het maakt ook je leven meer bevredigend.

“Je leven op deze aarde is niet een proeftocht voor het hier namaals, maar een realiteit.

“Er zullen vele sterren op de kaart van jullie leven staan, wanneer je de kans waar neemt om je broers en zusters lief te hebben, te helpen en aan te moedigen, want de versterking van de menselijke ziel is het doel van het mens zijn.

“Denk aan de toekomst, en neem een daadwerkelijke beslissing -- van deze kleine daden van vriendelijke woorden voor een ander, en de uiting van liefde, en wanneer je ook maar in de gelegenheid bent om de wereld te veranderen, door met jezelf te beginnen.

“Je zult het plezier ervaren door de wetenschap dat je vorderingen maakt in je ziele-groei.  Veel gelegenheden zouden verloren gaan als je volhoudt om niets te doen.

“Geef vrij van je liefde aan je medemens, je zult er voordeel uit putten.

“Ik geef mijn liefde aan jullie.  Goedendag.

“Ik ben Machiventa”
 


*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
Idaho, V.S of A.  6 April,2002
Machiventa Spreekt
Onderwerp:  "Spiritualiteit—Is Uw Keuze"          Ontvangen bij Sandy Montee.

Machiventa:  "Dit is Machiventa Melchizedek."

Sandy:  "Hallo Machiventa, wij zijn blij dat U gekomen bent.  Ik voel dat U een les voor ons hebt."

Machiventa:  "Ja, dat heb ik .  En het is een zeer belangrijke les.  Wij willen vandaag over een beslissing spreken vanwege spiritualiteit, jullie spiritualiteit.
De tijd is nu om tot een beslissing te komen, of jullie al of niet met Christus Michael wandelen.

"Vele afleidingen in jullie wereld van materie zijn gewoonweg excuses voor jullie om aan de andere kant van de heg te zijn, waar je denkt dat het gras groener is, en zo nu en dan spring je over the heg waar Michael op je wacht.  Echter, na een korte tijd bij Michael te zijn geweest, verveel je je, en ga je weer terug naar een leven van hebzucht, en een voeden van de ego, met een geloof, dat je denkt, alles te weten.

"Je geloofd, dat je kwaad kan zijn, en dat je controle moet hebben.  Je verwacht dat, als je tegen je broers en zusters roept en blijft aanhouden, dat je macht over hun hebt, en dat ze je misschien zullen volgen in jou ideen, en bovendien, dat je aan moet tonen, dat je knapper bent dan hen, en dat ze jou weg van gedachten moeten volgen.

"Je mag dit leiderschap noemen, maar in werkelijkheid heb je tekort aan vertrouwen.

"Deze menselijke kenmerken van boosheid, jaloersheid, hebzucht, en nog vele anderen, neemt jullie weg van de Vader en weg van Michael.

"Ik moet nadruk leggen, dat je jezelf nauwelijks onderzoekt, behalve op een manier om je ego in de hoogte te steken, om te bewijzen dat je je broers en zusters een stap voor bent, maar dit is een afwijking van de eigenlijke waarheid.

"Kijk naar jezelf en onderzoek je ware beweegredenen en je behandelingen welke maken, dat je denkt als enige op de bergtop te staan, terwijl anderen met moeite naar boven klimmen.  Maak de beslissing dat je samen gaat met je deelgenoten, in het bereiken van een onzelfzuchtig gedrag om in je dagelijkse leven God’s Wil te doen.

"Laat ons nu naar de andere kant van de heg gaan, en zie de wijsheid van de Vader en van Michael, die ons een patroon voor het leven heeft gegeven, welke waarlijk je weg naar geluk is.  Doe een stap terug en onderzoek de manier waarop je leeft.  Ben je een bescheiden pesrsoon die weet, dat je niet alle antwoorden hebt?

"Kijk vooruit naar een tijd, waar je op natuurlijke wijze in groter bewustzijn gesterkt wordt in de gewoonte, dat God in je dagelijkse leven werkt.  Geef en je zult ontvangen.  Geef onvoorwaardelijke liefde aan je broers en zusters.

"Velen van jullie zijn bang om wat er zal gebeuren waneer jullie zachtmoedig en onzelfzuchtig zouden worden,en om de vruchten van jullie arbeid weg te geven.  Behoud de zaligmaking zoals het jullie is gegeven van Christus Michael, en hebt elkander lief, zoals je van jezelf houdt.

"Je moet op jezelf passen en jezelf getrouw zijn.  Vergader de vruchten van je leven, en geef onstoffelijke dingen aan jezelf, zoals vriendelijkheid, eerlijkheid, en gevoeligheid.  En zo verwerf je veel nederige wijsheid om anderen te begrijpen en te helpen, wanneer nodig.

"Christus Michael geeft deze kans aan iedereen, op vele manieren iedere dag weer, maar het komt mij voor dat jullie blind zijn en vaak niet bewust van deze kansen om voortgang te maken.  Stop deze draaimolen van je leven en weest waakzaam voor de kansen om God’s Wil te doen.

"Deze les is niet alleen voor vandaag, maar is de les voor geestelijke groei in jullie dagelijkse leven.

"Ik geef mijn liefde aan jullie allemaal.  Ik ben Machiventa."
 


*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 

Terug