27 April, 2002 - Leven -- Beoefening van de Vrije Wil
18 Mei 2002- Wees Altijd Eerlijk Tegenover Jezelf
25 Mei, 2002 - Ontwerp een Blauwdruk
31 Mei, 2002 - Stilte -- Het Grote Medicijn

 
Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
George Barnard

 
Idaho, VS van A, 27 April, 2002

Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Leven -- Beoefening van de Vrije Wil”.

                                                                        Ontvangen door Sandy Montee 

Machiventa: “Hallo Sandy.  Dit is je vriend, Machiventa.

“Vandaag zou ik met jou over de lessen van het leven willen spreken.  Feitelijk is het hele leven een omvangrijke les van groot belang.  Verschillende malen heb ik jou, en anderen, horen zeggen, dat je geen moeilijke lessen meer wilt hebben, dat je voor je gehele leven genoeg hinderpalen hebt gehad.

“En toch, iedere keer weer, leer je dat het leven op zich een leerervaring is vanwege de wijsheid welke je aldoende vergaderd, door de ervaring van de levensles.  Ook mag je ondervinden dat je grootste hoop en gekoesterde droom voor de toekomst terzijde wordt gezet, om eerst een andere moeilijke les te leren.

“Iedere “vandaag” is een dag voor jou van God gegeven, en de meer wijsheid je iedere dag kan verwerven, de meer het helpt in je character opbouw.  Het leven is een kostbaar iets, en wij als onderwijzers drukken jullie op het hart, hoe gelukkig jullie zijn, vanwege al de lessen in het verleden geleerd.  Deze hindernissen, deze moeilijkheden, deze problemen, om opgelost te worden door jou, hebben als einddoel je dichter tot God te brengen.

“Bij het ouder worden, de mogelijkheid dat je je de waarde van deze lessen realiseerd, wordt groter, vanwege de natuurlijke vertraagde loop van de dagelijkse activiteiten.  Je hebt tijd om na te denken, met waardering terug te kijken, en te overwegen, zodat je met meer invoeling anderen raad kan geven, met wie je in aanraking komt.

“Verworven wijsheid en wetenschap zijn machtige werktuigen als je er “doorheen bent gegaan”.  Verworven wijsheid en wetenschap vertegenwoordigen een groter compleet begrip, vergeleken bij om over enige ervaringen te lezen of onderwezen te worden.

“Het bewustzijn dat de strijd in het leven eigenlijk lessen zijn welke je moet leren, zodat je de kostbare Gave van het leven dat God je geschonken heeft beter op prijs kan stellen.

“Doe je best mijn kinderen, om jezelf te onderwijzen.  Er zijn veel overleveringen van de Onderwijzers welke practisch alle gezichtspunten omvatten van de vele moeilijkheden welke je zou kunnen ondervinden.  Je eigen leven is het beoefenen van de vrije wil.

“Je mag vaak naar een tijd uitkijken, dat je gemoedsrust kan hebben, met tevredenheid en kalmte.  Is dit ooit mogelijk voor jullie, zonder de voordurende uitdagingen?  Neem de ervaringen van iedere dag zoals ze zich voordoen, overweeg ze, maar leer om de resultaten aan de Vader over te laten.

“Geef het vermogen te laten schieten minstens zoveel tijd als over iets in zitten.  De weg van het stervelijke bestaan wordt gemakkelijker wanneer je vertrouwd op God, Michael, en Nebadonia.

“Ik vraag dat je een blij gezicht toond als je de dag beleefd, zonder zorgen voor de dag van morgen.

“Ik ben met jullie allen.  Ik ben jullie Aardse Prins, Machiventa.”

*

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
Idaho, VS van A, 18 Mei, 2002.
Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Wees Altijd Eerlijk Tegenover Jezelf.”

Ontvangen door Sandy Montee

Machiventa:  “Hallo Sandy.  Ik ben Machiventa.”

Sandy:  “Welkom in ons huis, Machiventa.”

Machiventa:  “Ik zou vandaag met jou willen spreken over “eenheid”.

“Omdat jullie individuen zijn en ook geestelijke wezens, is het zo gemakkelijk om verwikkeld te raken met je werk, je taak en je ontwerp, dat je vaak de nodige ontwikkeling van je geestelijke leven over het hoofd ziet.  Maar deze zaak is in werkelijkheid de enigste bedoeling voor jullie bestaan.  En inderdaad, een ieder komt uiteraard geheel alleen in het leven en gaat er ook alleen weer uit.

“Met ‘alleen’ wordt bedoelt, dat je de weg naar de hemel volgd, en je je op den duur samenvoegd met je Gedachten Righter -- je God Fragment -- en om zo samen met de Vader een nieuw en duurzaam wezen te cre-eeren

“Het begin van de zelf-creatie op de stervelijke levensreis is van het allerhoogste belang.  Je kent het gezegde dat je het nodig hebt om eerlijk tegenover jezelf te zijn.  Alhoewel, je natuurlijk ook ge-accepteerd moet zijn als een individu binnen de maatschappij in de strijd om je bestaan.

“Alleen Michael kan je laten zien, hoe belangrijk het is om je potentieel in het leven te bereiken, terwijl je tegelijkertijd de positive character trekken ontwikkeld, welke door de nodige harde lessen geleerd moeten worden om de voortgaande ontwikkeling te bevorderen van jullie diverse persoonlijkheden.

“Wij waarderen de emotionele hindernissen, welke jullie doorheen of omheen gaan in jullie dagelijkse levens.  Deze ‘eenheid’ welke je aanvoelt, moet een uitreiking zijn naar de Vader.  Jullie hebben een gunstige gelegenheid om dit in je stervelijke levens te doen, en, omdat jullie Zijn kinderen zijn, zal Hij jullie altijd in de goede righting sturen.

“De gedachte: “wees eerlijk tegenover jezelf”, zal jullie helpen in je dagelijkse streven, om verhelderend het doel van het leven op Urantia te realiseren.

“Ik verlaat je nu met deze korte, maar zeer belangrijke les, en ga nu.

“Dit is Machiventa.”

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
Idaho, VS van A, 25 Mei, 2002.

Machiventa.
Onderwerp: “Ontwerp een Blauwdruk.”

Ontvangen door George Barnard.

George: “Ik zou kunnen opstaan en een levendig gekleurd overhemd aantrekken, zodat U me gemakkelijker kan vinden.  Maar dan, dat zou wel te laat kunnen zijn als ik al wortels geschoten heb.  Of is het misschien omdat U sprakeloos bent?  Ik groet U.”

Machiventa: “Je bent het strijden moe, mijn vriend.  En toch, denk je eerst aan iedereen, voordat je aan jezelf denkt.  Ik, zoals vele anderen, stel de hardnekkigheid en oprechtheid op prijs, waarmee je de verschillende taken uitvoerd, en ook met je uitzonderlijk gevoel voor humor.  Dit is Machiventa, en ik groet jou.

“Mijn beste, het is met plezier dat ik vanavond met je spreek, want door jou zullen velen mijn woorden horen, en tot onze verheuging, op het ogenblik, in meerdere talen.  Jouw groep heeft het klaar gespeeld om een nummer waardevolle werkers aan te trekken voor Michael’s werk.  Ook heb je het klaar gespeeld om velen te bewegen, om naar deze woorden van de Hemelse Onderwijzers uit te kijken.  Dit, trouwens, is niet een les.

“Jouw groep heeft veel, veel meer dan de solide bijstand welke de werkers in Michael’s battaljons genieten, zij, die uitreiken naar de hongerige zielen.  Ik zeg, met meer dan een voorbijgaand interesse, met meer dan krachtige steun, bestaat er een liefde, respect en trouw jegens hen, die zo gewillig op de bres staan.  Deze zijn niet alleen jouw broers en zusters -- je menselijke vrienden -- maar ook hen van een tijdopstel dichtbij jullie, die de enthousiaste stervelingen ondersteunen.

“Het is vanuit ons gezichtspunt gezien, dat de ontwerp van groei door jou gemaakt, een onderschatting is van de waarneembare tekenen, en de begonnen mogelijkheden.

“Achter jou staat een solidaire groep, en er gaan hoeras op in Paradise voor elk nieuw contact, waar jullie naar uitreiken.  Wij zeggen ‘bravo’ voor de voordurende inspanning en vasthoudendheid welke een ieder aan de dag legd om hun opgenomen taak voor welke ze geschikt zijn die te volbrengen.

“Wij willen dat je bewust gevoelig blijft voor de kansen door ons verwekt, welke naar je toestromen, om deze groep te vergroten.  Wij verzoeken diegenen, die over de benodigde vakkundigheid beschikken, om een blauwdruk te ontwerpen, voor de vele activiteiten welke nodig zijn.

“Twijfel er niet aan, dat diegenen die geschoold zijn en gewillig zijn om voor de Vader, voor Michael en de Moeder Geest te werken, naar voren zullen komen om zichzelf aan te bevelen, zodra ze in aanraking komen met jou Middenwezen Vrienden.

George: “Zie U van Uw gezichtspunt, een noodzakelijkheid voor meer ontvangers in dit werk?”

Machiventa: ”Jouw werk is gespecialiseerd, en de beschikbare Hemelse Assistenten -- je naastbijzijnde Onderwijzers -- deze Lectoren -- zijn groot in getal en wel geschoold in de strijdperken van de groep’s interesses (duidende naar allen die deze boodschappen ontvangen.)  En na verloop van tijd zullen mijn woorden en deze van andere Gepromoveerden van onze universiteit met grotere klaarheid tot jullie door komen.

“Ik feliciteer jou met de voortgang welke jij en de anderen hebben gemaakt, en ik stuur je mijn liefde.  Ik ben Machiventa.

George: “Wij danken U, Opperhoofd.  Goedendag.”


*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.


 
 
Idaho, VS van A, 31 Mei, 2002

Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Stilte -- Het Grote Medicijn.”
     

Ontvangen door Sandy Montee.

Machiventa: “Hallo Sandy.  Dit is Machiventa.

“Het is zo goed om hier bij jou te zijn op deze vroege morgen, in de prachtige bergen van Idaho, en met het zonlicht dat naar beneden stroomd.  Het voorjaar is werkelijk ge-arriveerd, en we kunnen allemaal de warmte op onze rug voelen.

“Inderdaad is het vandaag een prachtige dag in ons leven, om al onze talenten ten uiterste te gebruiken.  Op deze dag zouden we met Michael kunnen wandelen, en van God’s prachtige schepping genieten, alsmede ook van ieder mens die we door de loop van de dag ontmoeten.

“Ik zou vandaag met de vele mensen willen spreken die gehaast en druk door het leven gaan, zonder het nut en de voordelen welke de dag zou kunnen brengen te beseffen.  Het antwoord is de Stilte, zoals velen dit “meditatie” noemen.  Stilte is het Grote Medicijn.

“Een rustig gemoed is de eerste stap om een boodschap van je Hemelse Onderwijzers te ontvangen, en van de begeleidende Engelen, en van je vele Hemelse Vrienden en Instructeuren.  Stilte zal zeker iedereen ten goede komen, en zeker als het een dagelijkse gewoonte wordt, om iedere dag in een rustige plaats tijd aan jezelf te geven, en je er in oefened je gemoed tot rust te brengen, en vrij van alle gedachten die je constant bombarderen.

“Om in de stilte alleen te zijn, neem iedere dag vijftien minuten om te luisteren, het is een dagelijkse oefening.  Het zal spoedig gemakkelijker worden, om je gemoed vrij te vegen van gedachten in deze geestelijke kalmte.  Zit rustig, en als toch een gedachte je gemoed binnendringt, laat het gaan, en breng je aandacht terug naar de Stilte.

“Het zal je helpen, als je je op de ademhaling concentreerd.  Als er een gedachte komt, laat die gedachte gaan en concentreer weer op de Stilte.

“Als je dit regelmatig doet, zul je binnen een korte tijd verbetering constateren.  "Luister voor een gedachte” welke van de Bron van Oorsprong komt, en welke je herkent als een boodschap.  Dat is de kunst van het luisteren naar God’s Onderricht.

“Gedurende Zijn leven op aarde, Besteedde Jezus veel tijd in conferentie met Zijn Vader.  En dit is de techniek welke Hij steeds gebruikte als Hij een plaaats vond voor Stilte.  Nu de circuien zo schitterend ge-opened zijn, is het zeer gemakkkelijk om de berichten te horen, en op ieder moment contact te krijgen met je persoonlijke Onderwijzers en Gidsen.  En zoals je zou kunnen verwachten; als je woorden hoord, die op je gemoed een zekere indruk maken, zul je herkennen dat dezen niet jouw gedachten zijn, maar dat ze van oorsprong zijn van de Hoogste Bron.
“Een ieder van jullie is een juweel van God met een bijzonder doel in je leven, en je zal verheugd worden, wanneer je hoort wat God’s Wil voor jou is, als dit bericht van de Vader komt, via Michael, of zoals nu op het ogenblik door mij, of via anderen van Zijn Hemelse Helpers.

“Maak het alsjeblieft een gewoonte, om in een rustige plaats de Stilte te be-oefenen, en waar het gemoed tot rust kan komen, en je naar deze momenten uit gaat kijken.  Op den duur maakt deze oefening voortgang mogelijk, tot het punt dat je bekwaam bent om deze berichten te accepteren als van Boven komende. 

“Ik verlaat je nu.  Ik wens je het beste, en ik stuur je mijn liefde.

“Ik ben Machiventa.

*

Notitie: De 11:11 Vordering Lijst trekt een steeds groeiend aantal abbonees die totaal onbekend zijn met de Urantia Handelingen. Vanwege Machiventa’s advies voor het be-oefenen van meditatie, noteren wij, dat het van nut is, en bedoelt voor een ieder, van Zijn kinderen.

*
Vertaalt uit Engels door Jitche Ausma.

 

Terug