21 Juni, 2002 - Een Schijnbare Wonderbaarlijke Genezing
2 July, 2002 - Verruim de Horizon van je Geest
10 Augustus, 2002 - Vriendelijkheid
5 September, 2002 - Vraag Eenvoudig!

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
George Barnard

 

Idaho, VS van A, 21 Juni, 2002.

Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Een Schijnbare Wonderbaarlijke Genezing.”

Ontvangen door Sandy Montee

Machiventa: “Ik ben hier bij jou.  Dit is Machiventa.

Sandy: “Hallo.  Ik zou graag de Vader willen bedanken, Michael, en al de anderen, die deze afgelopen week meegeholpen hebben met de genezing van mijn schoonzoon Joshua.  Het was een wonderbaarlijke genezing, en de operatie was voor een ernstige hersen infectie welke in twee dagen zou plaats vinden en waarvoor hij uit Alaska naar Seattle was gekomen.

“Een dierbare vriendin vertelde mij, dat gedurende een Urantia groep bijeenkomst, ze een vuurrode infectie, de maat van een kwartje zag in de hersenen van Joshua.  De groep bad voor hem in hun gebruikelijke gebedskring.  Bij het einde van de samenkomst, vertelde mijn vriendin mij, dat de kleur tot rose verandert was.  Het gebed werkte, hoe, dat weet ik echter niet, maar wel dat de kracht van het gebed wonderen kan verrichten.  Heel veel bedankt.”  

Machiventa: “Zoiets kun je op verschillende manieren bekijken.  De Vader verricht vele wonderen.  De energy van de levenskracht is ook erg sterk.  Als ook, de gecombineerde energy van de vele biddende mensen die Joshua in hun gedachten hielden, hielpen om deze schijnbare genezing te bespoedigen.  Joshua heeft nog een plek in zijn hersenen, zoals de dokters gezegd hebben, maar het verkleind nu en geeft geen reden meer tot ongerustheid.

“Wij hielden een oogje op jullie, toen jij en je dochters feest vierden in plaats van een droevige tijd te hebben.  Zodat het een onbezorgde vacantie werd in Seattle.”

Sandy: “Ja, het was zo fijn om mijn beide dochters te zien en te lachen en plezier te hebben, te luisteren en te spreken.  Ik stel mijn dochters zeer op prijs.  Ze houden veel van mij.”

Machiventa: “Ja, blijdschap.  Deze gelukkige ervaringen zijn zulke belangrijke ontroeringen, welke je helpen in je werk op weg naar geluk.  Geluk schijnt soms om de hoek te schuilen, en de stervelingen geven dan veel te vlug de moed op om naar geluk te zoeken, vind ik.  Jouw geluk is ook het geluk van de Vader.

“Ik verlaat je nu.  Ik ben Machiventa.”

*
Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.

The 11:11 Progress Group
11:11 Angels

 


 

Idaho, VS van A, 2 July, 2002.


Machiventa Spreekt.
Onderwerp: "Verruim de Horizon van je Geest."

Ontvangen door Sandy Montee.

Machiventa: "Hallo.  Dit is Machiventa."

Sandy: "Hallo Machiventa.  Ik ben blij dat U vandaag op deze mooie dag bij ons komt."

Machiventa: "Ik vind het altijd fijn om met jou te spreken, en ik verheug mij om dit gedeelte van de wereld dat jij je tehuis noemt te bezoeken.  God verricht prachtig werk als een Tuinarchitect, nietwaar?"

Sandy: "Ja, dat doet Hij zeker.  In dit gedeelte heb ik mijn tehuis, en vaak voel ik dat dit het prachtigste land is wat ik ooit in al mijn reizen heb gezien.  Australie komt dichtbij als tweede keuze, want ik hou van de stranden en de zeekust en de tropische wouden.  En ik prijs mezelf gelukkig om zoveel van God’s schepping gezien te hebben."

Machiventa: "Vanavond zou ik graag willen spreken over de verruiming van de horizon van je geest, alsmede dat juiste van alle mensen.  Ik begrijp dat als sterveling je worsteling met de overleving op Urantia veel tijd in beslag neemt.  Alhoewel, het is vaak nodig om met je gedachten hoger te reiken om een ander niveau van geestelijkheid te ontdekken.

"God is inderdaad de Schepper van alles.  Wij vereren God door het opmerken, en het op prijs stellen, van alle wonderen welke overal verspreidt zijn.  Op deze manier bedank je Hem dat je in deze tijd op deze aarde bestaat.

"Door tijdens meditatie de gedachten tot waardering te brengen, wordt het gemakkelijker om op een hoger niveau te denken.  De verwijde horizon in je overdenking kan als een aanschouwelijk nieuw inzicht aangrijpend zijn, en wanneer je open staat met een ontspannen open gemoed.  Maar niet, als je je gemoed aan nauwgezette regels houdt.

"Dit staat gelijk aan beperkte verbeeldingskracht.  Al je je gedachten verruimd, en je begint de validiteit van deze nieuwe gedachtengang te begrijpen, verwerf je het bevattingsvermogen van nieuwe mogelijkheden welke je uiteindelijk leiden naar hoogst mogelijke waarheden.

"Dit nieuwe begrip van weerspiegeling dat ik je breng, is zo als oprecht Geloof, en zoals je weet, Geloof laat toe, dat de God Fragment in een ieder van jullie, je onderwijst in de lessen welke de zwaartekracht, die je op de aarde geketend houdt, ver overtreffen.

"Er zijn velen, die door hun zelfbeschouwing verruimd te hebben, ontdekken dat zij door experimentatie de verwijding van de horizon in hun geest kunnen bewerkstelligen.  Laat me jullie verzekeren, dat de plaats waar jullie je lichamelijk bevinden, maar een hele kleine spikkel is in de Universa -- de duur van jullie leven maar een oogwenk in de eeuwigheid.  En toch, de trillingen van de energie velden, welke de Universele Geest naar ons toebrengt, zijn ook bereikbaar door de ontvankelijkheid van de stervelingen.

"Dit is nu precies wat ik bedoel met de verruiming van de horizon van je geest, en het toestaan laten om je gedachten te combineren, samen te smelten, en gelijk te schakelen met de trillende energy van Zijn vele schepsels, op Zijn vele planeten, om zo mee te helpen met het scheppen van de echte Universa welke oneindige mogelijkheden bieden.

"Laat je gedachten tot deze nieuwe hoogte van begrip klimmen, en geloof als een klein kind, dat alle dingen mogelijk zijn.  Deze nieuwe manier van aanpak in de overdenking is alleen maar het begin van de groei tot het openstaan voor de boodschappen van Christ Michael, Nebadonia en de vele Hemelse Wezens, die op een kans wachten om jullie te helpen met de ontwikkeling van verwonderlijke nieuwe mogelijkheden van vooruitgang in jullie dimensie.

"Ik verlaat je nu met deze gedachten, en vraag, dat je probeerd je geest te verruimen, en om een openhartigheid in te schakelen voor grotere wijsheid.

"Ik neem nu afscheid.  Ik ben Machiventa."

Sandy: "Goeden dag Machiventa.  Bedankt voor het langs komen."

 

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.

 

 

Idaho, VS van A, 10 Augustus, 2002


Machiventa Spreekt.
Onderwerp: "Vriendelijkheid." 
           

Ontvangen door Sandy Montee.

Machiventa: "Hallo, Sandy.  Dit is Machiventa."

Sandy: "Ik wens U goedenmorgen, Machiventa.  Het is goed om in Uw gezelschap te zijn."

Machiventa: "Vandaag zou ik over vriendelijkheid willen spreken.  Biedt vriendschap aan, aan je broers en zusters, en de weldaad van je bedachtzaamheid vloeit weer naar jou en je eigen binnenste terug.

"Biedt mensen vrede en rust, en laat vriendelijkheid nummer een zijn in je contact met anderen.  Om deze belangrijke zorgzaamheid aan anderen te geven, moet je het eerst in jezelf voelen voordat je het kunt geven.

"Weest vriendelijk tegenover jezelf, en veroorloof jezelf de moed om de vriendelijjkheid te voelen welke de Vader voor je heeft.  Laat de Vader jou omhelzen, zodat Zijn Vrede en Rust en de vriendelijkheid van Zijn Hart door jou heen kan vloeien.  Laat deze gaven door jou vloeien, en naar ieder ander waar je vandaag mee in contact komt.

"Je geeft van jezelf als je een ander lief hebt.  En deze vriendelijkheid en bedachtzaamheid is een kostbare gave die je aan een ander geeft.  Dit kan heel natuurlijk zijn, zonder veel werk aan jou kant.

"Jullie allemaal hebben reeds de mogelijkheid om een ander goed over zichzelf te laten voelen als ze door hun dag gaan.  Denk niet over woede na, of over de vele problemen waar je doorheen moet gaan, maar laat de vrede in je gemoed jou be-invloeden terwijl je deze grote Gave van de Vader op prijs steld.

"Ik verlaat je vanmorgen, om deze gedachten te overwegen, en ik stuur je mijn liefde.

"Ik ben Machiventa."

 

Vertaald uit het Engels door Jitsche Ausma.
 

The 11:11 Progress Group

“De Meester heeft altijd het Stuur in Zijn Hand.”

 

 

Idaho, VS van A, 5 September, 2002.


Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Vraag Eenvoudig!”  
                

Ontvangen door Sandy Montee.

Machiventa: “Hallo Sandy.  Dit is Machiventa.”

Sandy: “Hallo Machiventa.”

Machiventa: “Vandaag zou ik willen spreken over de vele honderden die op deze (Progres) lijsten staan, vanweege het door hun aanvragen van de diensten van Persoonlijke Leeraren.

"Wij hebben een onnoemelijk groot aantal van Engelen, Geest Wezens en Bevorderde Stervelingen, op de achtergrond wachtende, die allen speciaal onderricht hebben ontvangen om als Leeraar ieder persoon over de hele wereld in hun eigen situaties bij te staan.

"Een Persoonlijke Leeraar wordt soms een Gids, of Ziel Begeleider genoemd, en dat is precies wat ze graag voor jullie willen doen -- je te begeleiden om je geestelijke leven te verheffen, positieve gebeurtenissen te weeg te brengen -- op aanvraag van de persoon, welke hun toegewezen is.

"Persoonlijke Leeraren gaan met jou door het leven heen, en kennen jou door en door, sinds ze met jou door de emoties van het alledaagse leven gaan -- de vreugde en het verdriet.

"Om de diensten van een Persoonlijke Leeraar toegewezen te krijgen is het voor jou bijna net zou eenvoudig als het is om voor jou te begrijpen dat je al een Leeraar toegewezen bendt.

"Deze Leeraren zijn allemaal vrijwilligers om van persoon tot persoon te onderwijzen, en ze verlangen werkelijk dat je ze inschakeld in je dagelijkse leven.  Er zijn velen tussen hun die wachten, wien hier vroeger op aarde woonden, en beter dan iemand anders begrijpen waar jullie doorheen gaan op deze wereld.

"Evenwel, en bovendien, hebben ze een groter overzicht op alles, en kunnen zij positive gebeurtenissen teweeg brengen welke de qualiteit van je leven zal verhogen, want zij staan in contact met de Specialisten van de Geest Werelden.

"Ook kunnen ze vaak andere Leeraren of Adviseurs, die hier ook voor jullie zijn, om hulp vragen.  Of ten behoeve van jullie, om raad vragen, in zulke gevarieerde kwesties als jullie licchamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid.  Ze kunnen ook op nog veel meer practische manieren jullie van dienst zijn.

"Stel je eens voor!  Je kunt een Leeraar hebben, die altijd gewillig voor jou klaar staat, om je te helpen met alle definitive beslissingen welke je moet maken.  Bij jou herkenning van deze prachtige grote kans om gebruik te kunnen maken van hun enorme wetenschap en wijsheid, kan en zal een groot deel van je leven een veel betere omwending maken.

"Maar je moet om een Leeraar vragen, voordat er jou een toegewezen wordt.  In jou rust of stilte, zal iemand, hij of haar, zich aan jou introduceren.  En derhalve, op dat moment, begint een gloednieuwe verhouding, en je bent in staat on hun leiding waar te nemen, en ook ben je in staat, om hun liefde voor jou te voelen.

"Vertrouw je gevoelens als je begint te ontwaren dat een vriendelijk nieuw Wezen is ge-arriveerd om met jou samen te werken.  Begin een gesprek met de nieuw aangekomende, en luister voor het antwoord dat je krijgt.  Je kunt werkelijk het effect voelen van je contact met je Geestelijke Vriend die zo ondubbelzinnig je beste interesse ter harte heeft.  Ik zeg dat dit gemakkelijker is dan je denkt.

(Met nadruk hier) "Vraag eenvoudig om de Leeraar.  Herken dat er al een Leeraar voor jou is. Accepteer eenvoudig de hulp welke ze aan jou kunnen geven.

"Dit kan een plezierige oefening zijn.  En, alhoewel, je allen in het begin, maar misschien ook vaak denkt, dat je een overactive verbeeldingskracht hebt, zul je spoedig jouw Persoonlijke Leeraar die je met je vreugde wil helpen en om je leven van dag tot dag meer richting te geven, als echt herkennen.

"Ik moet nu gaan.  Ik stuur je mijn liefde.

"Ik ben Machiventa Melchizedek."

Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma.

The 11:11 Progress Group

11:11 Angels

 

 

Terug