16 October, 2002 - Angst voor het onbekende
29 October, 2002 - Een Nieuwe Manier van Denken
17 November, 2002 - Uw Wil Geschiede
3 December, 2002 - Verleen Hem Toegang in je Leven

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
 George Barnard

 

Idaho, VS van A, 16 October, 2002


Machiventa Spreekt
Onderwerp: "Angst voor het onbekende"

                                                         Ontvangen door Sandy Montee

Sandy: "Machiventa, hebt U tijd om met mij te spreken, ondanks het late uur?"

Machiventa: "Ja altijd, ook op dit vroege uur.  Ik zou deze morgen willen spreken over angst voor het onbekende.

"Ik weet dat er een stortvloed van zorgen is geweest over de gezondheid van familie, en vrienden, en ook van jezelf.  Ik ben hier niet om je te vertellen om voor iemand, of voor jezelf, om wonderbaarlijke genezing te bidden.  Of dat jij of hen dwaas zijn op een of andere manier, of dat iemand zijn tijd verknoeid om iets te veranderen wat niet te veranderen valt.

"Het tegenovergestelde is de waarheid.  En met de deskundigheid van je middenwezen vrienden en met de nauw verbonden morontia cherubijnen en vele anderen, veel kan bereikt worden op lichamelijk, emotioneel en ook op intellectueel gebied.  En wanneer de kracht van het gebed het stipt inwilligd en het toelaat om voort te gaan met goede beslissingen om het onjuist beoordeelde noodlot te overwinnen.

"De Scheppers hebben alle hogere schepsels bekwaamheid ingeboezemd, zich voor te kunnen stellen wat in hun toekomst kan gebeuren.  En als toevoeging, de stervelijke schepsels houden zich altijd bezig met de strijd van overleving.  Deze stuwkracht is een "aangeboren verschijnsel" in je binnenste.  Derhalve, het zou onnatuurlijk zijn om geen angst te hebben voor letsel, en ook geen angst voor de dood, voor jezelf en voor je geliefden.

"Het is menselijk om angsten te hebben voor het vage onbekende, en de zuivere verbeelding -- een van de natuurlijke ervaringen van het stervelijk leven -- samen met de verwachting van meer plezierige gebeurtenissen, welke in het vootuitzicht kunnen zijn, inclusief het schijnbaar onmogelijke.

"En om derhalve om een wonder te bidden, is een weg om te laten zien dat je geloofd in jouw Schepper’s grenzeloos vermogen.  En je geeft blijk van je liefde voor het leven van jezelf en voor de anderen en dat is tussen twee haakjes ook een teken van jouw gewilligheid om meer te geven.  Het is het bewijs van jouw overtuiging, dat je nog meer te geven hebt.  En dat je niet bereidwillig bent om het idee van zelf-schepping en van de kleine maar belangrijke rol welke je speelt in God’s Almachtige Schepping op te geven.  Het blijft jou wil om God’s Wil te doen.

"Zo, weest nooit bang voor angst.  Maak aanspraak op je geboorterecht, en roep tot Michael en de Vader dat je bang bent.  Het is, wanneer je jezelf verteld dat je geen angst hebt, dat dan de angst aan je eet en zo onbekende ellende veroorzaakt.

"Het leven is kostbaar, want de Vader bedoelde dat zo.  Ik stuur mijn liefde aan jou -- en aan al God’s kinderen.

"Ik ben Machiventa Melchizedek."

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)

© The 11:11 Progress Group.


11:11 Angels

 

Illawara District, Australia, 29 October, 2002


Machiventa Spreekt
Onderwerp: "Een Nieuwe Manier van Denken"

Ontvangen door Sandy Montee

Machiventa: "Veel meer kan bereikt worden in deze Tijd van Correctie wanneer wij ons gemoedgewillig openen om nieuwe informatie vrije toegang te verlenen.

"Jullie toegewijde en liefhebbende Leraren hebben jullie in een groot aantal kern onderwerpen onderwezen, en dezen zijn het zeker waard om van tijd tot tijd weer bestudeerd to worden.

"Deze vroegere onderwezen lessen zijn het basis onderwijs waarop wij de volgende openbaringen gaan bouwen, in de hoop dat onze stervelijke studenten niet over dezen heen zullen springen, omdat er gedacht wordt dat het zonderling is, of het te veel gedachten inspanning vergt om het te begrijpen, en het een boven-menselijke inspanning tot het uiterste van de fantasie nodig heeft, en zodoende spoedig vergeten word.

"Jullie Leraren en Gidsen krijgen hun handen stevig vastgebonden wanneer zij met gesloten gemoedslevens in aanraking komen, die niet open staan voor een andere gedachtengang met een niet erkent verlangen om stil te blijven staan.  Een geestesgesteldheid ten aanzien van het oude en alleen daar voor vatbaar, onverstandig al het nieuwe afsluitend.

"Jullie hebben de bekwaamheid om elk moment te benutten, en om elke verkwiste dag en ook jaren achter te laten, die je misbruikt hebt om je eigen mening te verdedigen met een halstarrig granite-hard gemoed dat weerstand bied aan iedere nieuwe gedachte.

"Onze universa zijn van zichzelf groeiende en trillende wezens, altijd voortstuwende om nieuwe manieren van denken en doen te permitteren.  En binnen onze onmiddelijke omgeving zijn veel bewoonde planeten, die veel verder ontwikkeld zijn dan Urantia (deze planeet).

"Nu nog, vergeleken met de grote meerderheid in dit lokale universum, jullie aardbol is nog barbaars van natuur met haar manie voor vechten van broeder tegen broeder -- de mensheid bied zich aan om elkaar te venietigen in dit gevecht van natie tegen natie.

"Jullie Schepper heeft jullie de gave van waakzaamheid en onderscheiding gegeven om voortdurend nieuwe intellectueele gebieden van verstand te ontdekken, welke jullie voorrecht is, alsmede ook jullie taak om die te ontdekken.

"Om iedere dag in het oude gemoed te blijven leven, ontzeggen jullie jezelf het recht van voortgang.  Neem de tijd om de lessen, welke je gegeven zijn, in je gedachten te laten zinken. En laat een nieuw gemoed bezit in je nemen -- een ander manier van denken en doen in antwoord op "de zachte stem in je hoofd".

"Denk hier over na.  Weest bereid voor het nieuwe.

"Ik ben Machiventa, en stuur mijn liefde aan allen die mijn woorden willen horen."

Sandy: "Welkom in ons nieuw tehuis, Machiventa.  Wij houden van U."

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)

© The 11:11 Progress Group.

11:11 Angels

 

Illawarra District, Australie, 17 November, 2002

Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Uw Wil Geschiede”

Ontvangen door Sandy Montee

 Machiventa: “Goeden morgen, Sandy en George.  Dit is Machiventa.”

Beiden: “Goeden morgen, Machiventa.”

Machiventa: “Vandaag wil ik graag met iedereen spreken over het ‘doen van God's Wil’

“Wij kunnen wel beginnen met de eerste regel het het gebed des Heren, het ‘Onze Vader die in de Hemel zijt.  Uw Naam worde Geheiligd.  Uw Koninkrijk kome.  Uw Wil geschiede…’

“In deze korte mededeling ligt enorm veel informatie en een zuivere richtlijn.  De Wil van Onze Vader wordt niet vaak door veel mensen bekeken als een gemakkelijk doel om te bereiken op ons geliefd Urantia.  Wij horen vaak de vraag: ‘Wat is God's Wil voor mij?’  Om aan dat verzoek te voldoen, kan het of gecompliceerd zijn, of heel gemakkelijk, afhangende van de relatie tot gewaarwording voor ieder persoon.

“Inderdaad, de weg naar de volmaaktheid brengt het doen van God’s Wil met zich mee, op iedere dag dat je jouw gewone werk doet.  Een voorbeeld van dit kan een arme hongerige moeder zijn met een kleintje, die ge-isoleerd woont van andere mensen, en niet de gelegenheid heeft om op een volwassen manier over geestelijke dingen te spreken met andere volwassenen.  Haar ingeboren instinct om haar kleintje aan haar borst te leggen en te zogen, is het doen van de Wil van Onze Vader.  Voor haar, op dat moment, is dat alles.

“Onze Schepper heeft ons het vermogen van onderscheid ingeboezemd, en ook de herinnering van herkenning, van wat de juiste keuze kan zijn van de verschillende wegen welke we zouden kunnen bewandelen in ons leven, tot een inniger verbinding met Hem.  Het doen van God's Wil zou nummer een moeten zijn in het leven van ieder persoon, afhankelijk zijnde van zijn of haar capaciteiten om bij te dragen aan eigen voortgang.

“Voor velen betekend het dat ze een bepaalde leeftijd moeten bereiken, of een zeker niveau van volwassenheid, of een zekere graad van wijsheid om zich te realiseren dat de Vader het gemakkelijk maakt, en hun de gelegenheid geeft om bij te dragen.  En vaak betekend het aan anderen te dienen als een manier van leven dat de grootste beloningen brengt.  Zij groeien omdat ze een positieve invloed hebben op anderen, als onderwijzers, of genezers die gevallenen weer op de been helpen, en hen verkondigen dat God zich om hun bekommerd, terwijl hun woorden voor eeuwig de Zijne worden.

“Jullie zijn allemaal Zijn kinderen.  Hij heeft jullie zo geschapen om verschillend te zijn, met verschillende waarnemingen, verschillende capaciteiten, en verschillende doeleinden in jullie levens.  Geloof dat je de bekwaam bent om God's Wil te doen.  Geloof, dat de kleine vriendelijke daden welke je verricht, inderdaad een groot verschil uitmaken in het leven van een behoeftig persoon, en terzelfdertijd, schep je een onmetelijk behagen voor ‘jouw Vader in de Hemel.’

“Laat ons als gewoonlijk deze boodschap kort houden, en hopelijk, een ‘Zaad van Waarheid’ is nu gezaaid, om mee te helpen om een dag in het leven van een bedachtzame broeder of zuster te verheffen, die eerlijk vraagt, ‘Hoe kan ik God's Wil doen?’

“Ik ga jullie nu verlaten.  Ik ben Machiventa.”

 

© The 11:11 Progress Group.

11:11 Angels

 

Illawara District, Australie, 3 December, 2002

Machiventa Spreekt
Onderwerp: “Verleen Hem Toegang in je Leven”

Ontvangen door Sandy Montee

Sandy: "Hallo Machiventa. Ik voel dat U dicht bij ons bent."

Machiventa: "Ja, ik ben vanavond bij jullie. Ik heb het de laatste tijd buitengewoon druk gehad, en dat heeft me vehinderd om langs te komen, zoals dat jullie meegedeeld is. Evenwel weten wij dat jullie het goed maken in deze zomerse dagen, zoals wij ook gewaar zijn van allen, die weten van, en die actief zijn in sommige plannen in deze ‘Tijd van Verbetering.’

Sandy: "Ik heb een heel interessant boek gelezen met de titel ‘Celestial Messages,’ (Hemelse Boodschappen). Steeds weer opnieuw worden we er aan herinnerd om tot God te bidden voor Zijn Goddelijke Liefde. Ik weet dat we een Hemelse Leraar om een les moeten vragen, of om hulp van een Middenwezen, maar ik dacht dat onze Vader onze gedachten kende, en wist dat wij altijd naar Zijn Liefde verlangen, zoals ik doe."

Machiventa: "De Vader heeft jou een vrije wil gegeven, en dit is tegelijk je geboorterecht als een zelfstandig persoon, en ook als een verplichting om aan de vordering van je geestelijke schepping te werken. En alhoewel de door jou gekozen weg een geestelijke mag zijn, heb je het toch nodig om aan Hem te vragen wat jouw verlangen is, en wat je graag van Hem zou willen ontvangen.

"Ik begrijp dat het erg moeilijk is voor stervelingen om te weten wat hier voor gedaan moet worden, en hoe je aan de Schepper van jouw verlangen verteld, maar als je aan God denkt als een Liefhebbende Ouder, dan realiseer je je, dat je net zo met Hem kunt spreken, zoals je zou spreken met je aardse ouders.

"Het is Zijn diepste verlangen dat jullie allemaal tot Hem komen in tijden van vreugde en vrede, alsmede ook in tijden van angst en wanhoop. De Vader is jouw persoonlijke God, en Hij wenst dat je Hem verteld wat het is dat je nodig hebt in je vordering op je geestelijke reis. Zijn helpende Hand is altijd naar jullie uitgestrekt, als Het is aan al Zijn kinderen.

"Prijs God, dat Hij je dit leven gegeven heeft, laat Hem in je leven toe, en laat Hem met jou door je dagen heen wandelen. Als een Melchizedek Leraar en jullie Aardse Prins, ik en alsook Michael , en Moeder Geest wensen niet dat onze aardse broeders en zusters tot ons komen met lof, inplaats van deze lof aan onze Vader te geven. God is de enige, die aanbeden wordt, om Hem te loven en te prijzen, want Hij is de Schepper van alles wat er is, en zo behoord Hij tot in de hoogste waarde gehouden te worden. Ik werk voor Michael en Moeder Geest. Zij, op hun beurt, werken voor de Vader.

"Laat mij je nu vertellen, dat wij in deze tijd allemaal voor vrede op aarde werken, en dat wij werkelijk worstelen met het idea dat mannen en vrouwen van plan zijn om weer de wapens ter hand te nemen om een deze dagen met elkander te vechten. Het is nog meer verontrustend voor ons, dat dit gebeurd in de naam van God. Hij wenst nooit een zinloze afslachting.

"Meer tijden van oorlogen en gruweldaden gepleegd van kind tot kind is zo verkeerd voor een planeet die de eerste stappen neemt naar Licht en Leven. Laat de Vader in je leven toe, en vraag Hem voor vrede op aarde.

"Als een van je dierbare deelgenoten zo vaak zegd: "Mag er vrede zijn." Met deze gedachte verlaat ik jullie vanavond.

"Ik ben jullie broeder, vriend en leraar, Machiventa."

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)

© The 11:11 Progress Group.

"Que el Amor prevalezca en la Tierra"

 

11:11 Angels

 

Terug