4 Januarie, 2002 - Familie Waarden
17 Juni, 2003 - Het Einddoel is om in Zijn Tegenwoordigheid te zijn
15 Augustus, 2003 - Schepsels van Dienst, Wordt Actief

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
 George Barnard

 

Illawarra District, Australie, 4 Januarie, 2003

 

Machiventa Spreekt

Onderwerp: “Familie Waarden.”

 

Ontvangen door Sandy Montee

 

 Sandy: “Hallo Machiventa.  Bent U hier?”

 

Machiventa: “Ja, Sandy, de verbinding is tot stand gebracht.  Hoe gaat het met jou in het nieuwe jaar.?”

 

Sandy: “Het gaat mij goed.  Ik heb eindelijk een bibliotheek gevonden, en heb al veel gelezen.  Wanner ik in een nieuwe plaats arriveer, kijk ik altijd eerst rond naar een bibliotheek.  Ook voel ik mij ditmaal beter thuis in Australie.  Ik voel me gelukkig dat ik hier verblijven kan, en heb het gevoel dat hier ook mijn thuis is, alhoewel ik toch wel mijn kinderen en kleinkinderen mis.”

 

Machiventa: “Laten wij vandaag over familie spreken.  Bij tijden schijnt het dat de familie kring sommige oude waarden mist, en de kinderen zich verloren voelen zonder grenzen, welke door de ouders twee en drie generaties geleden werden gezet.  Ik spreek nu in het algemeen over dit, want niet alle families hebben last van de hiatus syndroom in de generatie.

 

“Een ding dat ik vaak zie wat verloren is, is de kwaliteit van de tijd welke de ouders aan hun kinderen zouden kunnen geven.  Over het algemeen worden materieele vervullingen als succes of als een mislukking beschouwd bij de moderne families.  Ze willen in een groot huis wonen, met een nieuwe auto op straat, en zoveel mogelijk van alle gemakken voorzien.  En om dit allemaal te bekostigen moeten vaak beide ouders lange uren werken, zodat in de avonduren het nodige huiswerk gedaan moet worden.  En dan zijn ze blij dat de kinderen een paar uur televisie kijken, zodat er weinig tijd is om met hun kroost over de belevenissen van hun dag te spreken.

 

“Heel vaak hebben de ouders er weinig weet van wanneer de kinderen problemen hebben op school, geen idee van de druk van vrienden om alcohol of drugs te gebruiken, en geen flauw vermoeden hoe hun kinderen in deze samenleving hun morale waarden handhaven.

 

“Sommige kinderen ontvangen geen leiding in ethisch werken, en als ze op leeftijd komen weten ze niet hoe ze zichzelf moeten handhaven.  Het leven is zo druk dat de familieleden iedere dag geregeld een andere richting uitgaan, en zij worden geschokt wanneer hun tiener 'plotseling' door de politie wordt opgepakt voor wetsovertreding.

 

“Ik zou de mensen willen adviseren om eens goed te bedenken hoe zij de volgende generatie zullen onderwijzen.  Een paar ouderwetse waarden zouden gemakkelijk plaats kunnen vinden in de opvoeding wanneer families hun prioriteiten eens overdachten.”

 

Sandy: “Ik ben het helemaal met U eens.  Het lijkt mij zo toe, dat de ouders hun kinderen meer willen geven, omdat ze het in hun eigen jeugd niet gemakkelijk hadden.  Maar ik weet niet, of dit de juiste weg is.”

 

Machiventa: “Wij zouden hier uren over kunnen spreken, maar ik moet nu weg.  Vergeet niet, dat de volgende generatie jullie toekomst is.

 

“Dit is Machiventa.”

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)

 

© The 11:11 Progress Group.

"Altijd in Dienst van Michael."

 

11:11 Angels

 

Idaho, VS van A, 17 Juni, 2003

Machiventa Spreekt.
Onderwerp: “Het Einddoel is om in Zijn Tegenwoordigheid te zijn”

Ontvangen door Sandy Montee

Machiventa: "Ik ben in jouw nabijheid Sandy. En ik merkte met veel genoegen hoe jij verliefd werd op het moment toen je hem voor het eerst zag. Ik feliciteer jou met deze gebeurtenes, en ik weet dat je hart gevuld is met deze nieuwe door God gegeven zegen.

"Dit zijn van die speciale tijden, wanneer de Schepper met grote liefde neer kijkt op Zijn menselijke ouders, en de Moeder Geest de kinderen van Haar kinderen in buitengewone zorg houdt. Voor jou - met je oudste kleinzoon op het oorlogsveld, en in gevaar - en voor zovele personen in deze moeilijke, onzekere dagen, zijn de gevoelens licht geroerd.

"Put troost uit de wetenschap dat de Vader je gebeden hoort, en dat Hij voor al je geliefden zorgt, beter dan jij dat kunt.

"De verschillende ‘seizoenen van jullie levens,’ zoals jullie die beleven in je stervelijke jaren, zullen wanneer je dat accepteerd je doortrekken met indrukwekkende wijsheid, met veel bevalligheid en grote kalmte. Zoveel aardse lessen kunnen geleerd worden in je verlangen om zoveel mogelijk het leven in volledigheid te ervaren. Ik moet zeggen dat ik waargenomen heb dat velen van jullie ontelbare fouten gemaakt hebben, maar het is door deze vergissingen dat de meest waardevolle lessen van het leven geleerd worden, alsmede voor jullie verre toekomst.

"Dit is de waarheid voor alle levens hier op planeet Aarde."

"Als je eenmaal de kracht verzameld om te accepteren en te verdragen, dan brengt dit een veel groter begrip met zich mee voor de doeleinden van jullie aardse bestaan. Het leven is jullie meest belangrijk onderwijs, en het onderricht van deze leeraar vertegenwoordigd zielegroei. Het Vragment van de Schepper in jullie is dan ook vooruitgaand en met de snelheid waarmee jullie de toestemming geven van bevordering. Door je omstandigheden te omhelzen en welkom te heten, ‘zoals het leven het aan je uitdeeld,’ dat is de wil van God.

"Hij leeft in en door de hele schepping op Urantia (Aarde), en stuurt jullie veel leraren, veel engelen, en het is van het grootste belang wanneer je de werkelijkheid herkent dat ze rondom jullie zijn, en dat jullie leren om in bewust contact te staan met alle hulp welke Hij jullie toestuurd. Jullie reizen van het leren begint met de Vader, en zal eindigen wanneer jullie arriveren in Zijn Stralende tegenwoordigheid.

"Ik verlaat je nu, en stuur mijn liefde aan allen.

"Dit is Machiventa Melchizedek."

*

Notering: Zulk een wonder is een pasgeboren baby, in het bijzonder wanneer God je de verantwoording toevertrouwd om een deel van zijn leven uit te maken. Een nieuw begin voor mij, als ik het kleintje in mijn armen houd, en graag wil beschermen tegen de ruwe werkelijkheid van het leven. Als een grootmoeder is het mij geoorloofd, in het leven van dit kind, om hem te vertellen dat zijn leven kostbaar is, en met onvoorwaardelijke liefde welke ik aan hem kan geven, kan ik hem de waarheid inboezemen - dat hij een speciaal kind van God is. Dank U God, dat U mijn familie en mij deze nieuwe bundel van vreugde gegeven hebt - Sandy.

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)

 

© The 11:11 Progress Group.

"Altijd in Dienst van Michael."


11:11 Angels

 

Idaho, VS van A, 15 Augustus, 2003

 

Machiventa Spreekt

Onderwerp: “Schepsels van Dienst, Wordt Actief”

 

Ontvangen door Sandy Montee

 

Machiventa: "Goedenavond. Dit is Machiventa Melchizedek, om jou een bezoek te brengen.

"Ik heb gezien dat sommige of jullie omringende bossen in vlammen opgingen. Het is een begrijpelijke en ontstellende gebeurtenis voor stervelingen en beesten gelijk. Iedereen moet bedachtzaam zijn in deze tijd om niet per ongeluk een vuur te stoken.

"Ik zou vanavond een paar woorden willen spreken over "actief zijn." Veel kennis is verkregen van jullie Onderwijzers en Gidsen, maar zoals het vaak het geval is met college studenten, na vele jaren gestudeerd te hebben voor een bepaalde vakkundigheid of beroep, dat zij hun ontwikkeling toch niet altijd ten volle te werk stellen.

"Zovelen van hen hebben daarvan de bepaalde wetenschap gekregen, maar hebben nog geen werk, en zoeken er ook niet naar. Het is ook de bedoeling voor een groot aantal van jullie die lang in onze ‘geestelijke klassen’ gestudeerd hebben, om deze wetenschap aan een ieder die wil luisteren mee te delen. En zelf een goed voorbeeld te vertonen, om als blij en medelevende en vertrouwenswaardige kinderen van jullie eeuwige Vader te leven.

"Zelfs ik zou met stilzitten niet ver komen met de ervaringen die ik beleef, en als ik nooit iets doorgaf aan anderen van wat ik heb geleerd. En hier heb ik een hele troep Middewezens en Engelen klaarstaan om van dienst te zijn om samen met onze stervelijke studenten iets belangrijks te doen.

"De Middenwezens en Engelen zijn de kern in de bijdrage van iedere krachtsinspanning, welk type van uitdaging ik ook voor hun neer zet. Zij zijn voor de schepselen van dienst, voor en met jullie - hun menselijke stamverwanten. Maar toch moedig ik hun niet aan om uiterst moeilijk, of hopeloos werk te doen.

"Wat je ook maar opgevangen hebt van de wetenschap, of geleerd hebt betreffende dienst, deel dit, en jezelf vrij uit met je medemensen. Veelal houdt dit in, dat je met anderen over je werk en deskundigheid kunt spreken.

"Wordt enthousiast over de bijdrage van wijsheid die je verworven hebt, door deze mede te delen aan hen die niet weten waar ze beginnen moeten. Anderen zullen de aanbieding van jullie gaven zien als een "veilige ontmoeting" waarbij ze vrij uit kunnen spreken over de moeilijke natuur van hun leven.

"Indien mogelijk, jullie zouden kunnen suggereren aan anderen om waakzaam te zijn voor de kans om hun medemensen te helpen. Mogelijk zouden jullie een groot verschil uit kunnen maken in het leven van een ander. Probeer vreugde in je relaties te brengen om daarmee een schepsel van dienst te worden, en door actief te zijn.

"Dit is Machiventa. Ik stuur jullie mijn liefde."

 

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)

 

© The 11:11 Progress Group.
Toujours au Service de Michael.


11:11 Angels

 

Terug