7 Oktober, 2003 - Harde Steen Mijnwerker - Maakelijk Te Vinden 'Seekers'
15 Oktober, 2003 - Jouw Onopgemerkte Vrienden - Een Openhartig Gesprek

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
  George Barnard

 

Op 7 Oktober, 2003 gepost

Illawarra District, Australie, 28 September, 2003

Machiventa Melchizedek.
Onderwerpen: "Harde Steen Mijnwerker."
                         "Makkelijk Te Vinden ‘Seekers.’"

Ontvangen door George Barnard

George: "Het is goed om uw naam te horen, Machiventa."

Machiventa: "Mijn beste broeder. Mijn beste mede-werker in het werk welke wij ondernomen hebben in de naam van de Meester. Het is goed om te zien dat je regelmatig je meditatie oefeningen doet, en ook is het goed voor mij om weer een kans te hebben om met jou te spreken.

"Jouw ‘Geestelijke Vrienden’ hebben jou in de afgelopen maanden regelmatig een bezoek gebracht, en speciaal Andrea is vaak bij jou geweest, en heeft het toezicht voor jou heel serieus genomen."

George: "Zij is een trouwe vriendin."

Machiventa: "Ik ga je nogmaals op het hart drukken, dat het uitreiken naar hen die niet willen geloven in mijn benoeming als Prins van deze Aarde, en in deze periode van de uitgeving van de Text (Urantia) niet productief is, omdat hun mening niet zal veranderderen.

"En nog minder zullen zij de aankomst van onze Magistraal Zoon (Monjoronson) accepteren, en dat hij zijn diensten aangeboden heeft om Michael bij te staan, samen met de vele Onderwijzers en Geleerden die al aangekomen zijn, en nog steeds arriveren. Veleer zullen zij, wiens aandacht jij zoekt, en die niet in her minst open zijn voor de prompten en lessen van de Middenwezens, vastberaden blijven in hun besluit om niet enig goed nieuws aan te nemen, behalve wat ze op de gedrukte paginas aanraken kunnen.

"Jouw tijd kan veel beter benut worden met hen die open staan. De uren die uit jouw werktijd genomen worden om met jouw 'favoriete hekelers' die jou aan de kaak stellen te handelen, en die zelf weinig meer hebben gedaan dan hun angst te overwinnen door het opnemen van de text, is werkelijk een verachtelijk tijdsverlies. Zij hebben een verkeerde, en strenge godsdienstige opvatting ten opzichte van het waarlijk geestelijke leven.

"En, inderdaad, tussen hen die van jou leeftijd zijn, of misschien ouder zijn dan jij, zijn er velen die hun geloofspieren niet kunnen, of niet willen flexeren om de woorden die wij brengen te accepteren. Deze twijfelachtige prospecten maken van jou een harde steen mijnwerker, die medogenloos op een stuk erts hamerd waar niet veel uitgehaald kan worden, terwijl er zoveel goudbedding gevonden kan worden, waar de goudklompen zonder moeite voor het oprapen liggen, en om die bij de dozijnen te verzamelen.

"Net onder jouw eigen ogen, en binnen jouw bereik, zijn er duizenden en duizenden die al lang een geregeld en misschien een formeel en open contact hebben met jouw Middenwezen Krijgsman Vrienden, en daarom ligt met hen noodzakelijk en potentieel jouw grootst mogelijk bevredigende interesse.

"Een ieder van deze gemakkelijk-gevonden ‘seekers’ kunnen door jouw groep onder Michael’s vleugel gebracht worden, en het is een ziel die verrijkt wordt door het gestadig patroon van toekomstige groei, terwijl je de gevoeligheid van de avant-garde ontvanger/overbrenger in gedachten houdt, want het kan hem of haar geen goed doen om voor onbeduidend aangezien te worden, door hen die opmerkingen maken met de standaard antwoorden van gesluierde en openlijke verachting dat er niets is dat kan veranderen.

"Het is met jou volle concentratie dat je door de geest geleid kan worden, en dat je zo doeltreffend kunt werken als menselijk mogelijk is, zonder vermoeid te raken, zonder gestrest te zijn, zonder dat je teleurgesteld wordt, maar in plaats daarvan een omhoogrijzend grafiek kan tekenen van de nummers die door het streven van de groep aangetrokken worden, en die dan op hun beurt een beter doel in hun eigen leven zullen vinden.

"Dit is Machiventa. Ik stuur mijn liefde aan allen, en wens jullie een goede dag."

*

Notering: Deze bovenstaande boodschap is in relatie met de 11:11 aanbiedingen aan een lijst van overwegend UBoek lezers, velen die niet in de mogelijkheid van contact met Hemelse Onderwijzers geloven - niet alleen een verlies van tijd, maar in plaats daarvan een negatief resultaat.

 

The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.
"Altijd in Dienst van Michael."

 

11:11 Angels

 

 

Op 15 Oktober, 2003 gepost

VS van A,  26 September, 2003

Machiventa Spreekt.
Onderwerp: "Jouw Onopgemerkte Vrienden - Een Openhartig Gesprek."

Ontvangen door Sandy Montee.

Machiventa: "Goeden Morgen Sandy. Ik ben blij om vandaag bij jou op visite te zijn. Mag ik dat even opnieuw zeggen? Ik ben heel blij om vandaag bij jou op visite te zijn.

Sandy: "Hallo Machiventa. Het geeft mij plezier om U als vriend te hebben, en U bent altijd welkom in mijn huis. Ik stel Uw goedkeuring dat Char bij mij mag vertoeven zeer op prijs. Zij is een opgewekt Middenwezen, en ik roep haar hulp in waar ik ook mee bezig ben, of wat voor beslissingen ik ook moet nemen. Ik sta verbaasd dat wanneer ik haar iets vraag over alledaagse dingen, dat ze gewoonlijk aan mijn kant is, en dat helpt mijn zelf-vertrouwen. Met haar goedkeuring voel ik mij veel zekerder van mezelf.

Machiventa: "Dit is precies de boodschap die ik zou willen verkondigen. Er zijn zoveel Onderwijzers, Engelen en Middenwezens welke zo graag zouden willen dat de mensen gewaar worden van van dat zij hier zijn, en dat zij altijd klaar staan om te helpen.

"Zonder deze opmerkzaamheid aan jullie kant, moeten wij meestal ons werk in de achtergrond doen. Het is van jullie uitzicht essentieel om uit ‘de oude manier van denken’ te komen, om ons louter en alleen als geesten, of zoiets te zien. Heb je er nooit bij still gestaan en benieuwd naar geweest wat de geesten doen, behalve rond te vliegen in de Hemel, en om volmaakte zaligheid te genieten?"

Sandy: "Ik val vaak in de categorie, waar ik denk dat ik niet goed genoeg ben om speciale aandacht te genieten. Ik vermoed dat het zoiets is om een huishoudster voor het werk te hebben, en er dan op aandring dat zij rond hangt om te zien hoe ik het huis schoon maak."

Machiventa: "Precies! En ik wou suggeren dat jij je bedenkt wat voor plezier je ons er mee doet wanneer wij ook meetellen in jullie levens. Het vertrouwen dat je ons geeft is dank genoeg."

Sandy: "Ik ben werkelijk bang dat de mensen zullen denken dat ik stapelgek rondloop door met mijn onzichtbare vrienden te spreken, dus moet ik erg voorzichtig zijn. Ik heb een gezegde dat ik niet wil, dat de mannen in witte jassen mij komen halen."

Machiventa: "Denk gewoon over ons dat wij mede-helpers van Jezus zijn. God kan jou wel plannen voorzetten die de moeite waard zijn, zolang Hij weet dat je om hulp zult vragen. Ik ken jou en weet dat je persoonlijk jezelf in veel moeilijkheden kunt brengen wanneer jij je eigen wil doet.

"Het is waarlijk een verraderlijke weg, waar jij jezelf op plaatst, wanneer je geen acht slaat, of alle hulp verloochend die jou ter beschikking staat, en je laat je wil de vrijheid zonder de superieure ‘input’ van je ervaren vrienden te gebruiken, en om zelf je eigen besliste weg te gaan.

"Waarom zou je al die ‘eenzame beslissinge nemen’ wanneer je Zijn woorden wilt gebruiken, of Zijn wil op ieder moment willen doen, en wanneer je de gelegenheid hebt om anderen te helpen of te adviseren? Je kan, en zo vaak beinvloedt je anderen op een positieve manier wanneer ze naar jou toe komen voor een beetje wijsheid van jouw jaren van ervaring met ons (Onderwijzers).

"Het leven op aarde is moeilijk, maar er is geen enige reden waarom iemand die je ontmoet alleen zou moeten reizen. Wees er voor hen, net zoals wij hier voor jullie zijn, want mijn advies is niet alleen voor jou bedoeld. Ik hou deze boodschap kort en ga nu. Ik stuur mijn Liefde aan allen.

"Dit is Machiventa."

*

Notering: Middenwezen Char is eigenlijk hermaphodiet, maar wij schijnen geen enkel word te hebben voor hij/zij. - Sandy.

 

The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.
"Altijd in Dienst van Michael."

 

11:11 Angels

 

Terug