11 Oktober, 2003 -  # 55
19 Oktober, 2003 -  # 38
11 November, 2003 - # 35
27 November, 2003 - # 51

 

Lezers attentie: Als u een fout vindt, adviseer ons alstublieft via e-mail , zodat we het kunnen corrigeren.  Wij gebruiken geen officiele vertalers of redacteurs, en het is mogelijk dat iets aan onze aandacht ontsnapt is.
   George Barnard

 

11 Oktober, 2003

 

Een Gedachten Richter spreekt - 55.

. . . deel In Al Mijn Goddelijke Eigenschappen.

Mijn dierbare, laten wij weer met elkander spreken. Voor jou is het weer een andere kans om dichter by Mij te komen. En het geeft Mij de gelegenheid om jou te laten weten hoe geliefd je bent en geaccepteerdt wordt precies zoals je bent.

Hoe dieper je in Mij groeid, des te meer Vreugde je zult ervaren en vergaren op je weg. Ik begeer dat jij in deze Vreugde leeft, zodat jouw broeders en zusters op deze planeet zullen besluiten dat er iets is wat ze nog niet gevonden hebben, maar waar hun harten naar hongeren.

Kom nader, steeds nader tot Mij, en drink van Mijn Vreugde zodat je helemaal opgevuld wordt, en zodat deze Vreugde naar je dagelijkse leven overvloeit. Een gewoon leven voor jou, maar niet zo gewoon voor de hemelse wezens, die met verwondering de ontplooing in de ‘onzichtbare’ jouw en die van anderen die ook hun lichten laten schijnen, gadeslaan.

Dit is een donkere planeet met een lange geschiedenis van oorlog, wreedheid en hebzucht. En wanneer er in geloof en vertrouwen in de liefderijke zorg van de Enige Schepper God een licht begint te schijnen, dan is dit en zeer welkom teken.

Alhoewel hemelse wezens geen menselijke emoties kennen, in zekere zin verheugen zij zich waarlijk wanneer een ander licht, alhoewel wazig in het begin, ook in het donker op deze kleine bol in de ruimte begint te schijnen.

Des te meer iemand geloof en vertrouwen vergaart, zoveel helderder wordt het licht. Durf jezelf dagelijks te voeden in Mijn Tegenwoordigheid, want Ik ben Louter Licht en Vreugde en zoveel meer.

In tijd en in de toekomstige eeuwigheid, zul je in al Mijn Goddelijke Eigenschappen delen.

*

Ontvangen door Lytske
Vertaald door 11:11

© The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.

11:11 Angels

 

19 Oktober, 2003

 

Een Gedachten Richter spreekt - 38

Beter Dan Alleen Te Reizen.

Mijn beste, het is omdat jij leert dat je Mij meer begint te vertrouwen dat je een ware vrijheid zult ervaren, en van de druk bevrijdt wordt wanneer je het verleden laat gaan, en wanneer je Mij jouw Leidsman in jouw leven laat zijn.

Natuurlijk zul je altijd je eigen beslissingen nemen, maar nu heb je de keuze het zeker te weten wanneer je eerst Mij vraagt wat de beste keuze zou zijn

En vanzelfsprekend, de beste beslissing houdt rekening met anderen.

Voor een beter begrip: Ik zal altijd op de achtergrond blijven totdat je zo volwassen bent, dat je je begint te realiseren dat je liever samen met Mij wandeldt dan alleen.

Maar toch moet ik jou waarschuwen dat wij niet het gemakkelijkste pad bewandelen. Het zal een pad zijn met de grootste mogelijkheden tot leren, en om veel wijsheid te vergaren, en, Mijn geliefde, waar jij altijd toegang zult hebben tot Mijn Onvoorwaardelijke Liefde, wanneer je voelt dat je niets meer weg te geven hebt.

Ik verlang waarlijk om jou te doortrekken met Mijn Liefde, zodat het voor jou een gewoonte kan worden om zonder voorbehoud te geven en meer liefde te geven.

Er komt een tijd waar geen oordeel over anderen meer in je hoofd op komt, en je een ieder die je ontmoet, als broeder en zuster accepteerd als een deel van jezelf in de Grote Schepper God.

In de komende tijd zul je Mijn Tegenwoordigheid meer en meer erkennen, je ziel zal zich gevoed voelen, je hart zal gevuld zijn met liefde, en je bewustzijn zal tevreden zijn met een vermeerderd begrip.


*

Ontvangen door Lytske
Vertaald door 11:11

© The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.

11:11 Angels

 

11 November, 2003

 

Waar Jij Mag Volgen.

Een Gedachten Richter Spreekt - 35.

Mijn dierbare, leef in het heden. Leef altijd in het heden, want het is
hier en nu, waar het werk moet gebeuren, zodat de toekomst
voor zichzelf kan zorgen.

Alles wat je op dit moment doet, zal in de toekomst weergalmen.

De Vader staat toe, dat Zijn kinderen door vrije-wil keuze evolueren,
en Hij komt niet zomaar tussenbeide betreffende de aangelegenheden
van het mensdom.

De toekomst van de mens wordt geheel door het mens zijn gevormd,
en toch is er altijd een innerlijke drang om God te vinden,
wat de mens stuuwd voort op het evolutionare pad.

Wanneer hebzucht de overhand heeft,
dan is er geen ruimte voor jouw God.

De Schepper, en de ware reden van het leven is verdrongen,
en hieraan gaat het mensdom ten gronde.

Je ziet dit duidelijk om je heen, dat families uit elkaar vallen, omdat de moeders moeten werken,
en hun kinderen aan de zorg
van vreemden over laten.

Zo veel van jullie maatschappij is in de greep van de hebzucht,
waar het een slaaf van het geld systeem is geworden.

Wat is de oplossing? Vraag jij! Ik lees jouw gedachten.
Hier Mijn kind, is ware moed voor nodig, voor een 'terugkeer'
naar de Eeuwige God, en een oprechte opwekking in de ziel,
in plaats van lippendienst van het intellect.

Velen zijn er die nog niet eens de kruimels hebben om
geestelijk te leven, en er is niemand die hun voedt.
En toch zijn ook zij de kinderen van de Vader.

Grote velden zijn rijp voor de oogst, maar er zijn te weinig werkers.
Heb vrede en sta toe dat je Mij van nut bent, want dit zal Ik zeker doen.

En Ik zal jou leiden. . .

Waar jij mag volgen.

*

Ontvangen door Lytske
Vertaald door 11:11

© The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.

11:11 Angels

 

27 November, 2003

 

Veilig In De Citadel Van Mijn Ziel.

Een Gedachten Richter Spreakt - 51.

Dierbare, het antwoord op de vraag in jouw gedachten:
‘Vrede in Sterkte en Sterkte in Vrede,’
is niet meer of minder dan de echte Vrede die je krijgt wanneer je de stilte
binnen treedt bij Mij.

Wanneer jouw vrede in Mij groeit, en je zekerheid in Mij groeit,
met ieder maal wanneer je naar je binnenkamer treedt, groeit ook het gevoel
dat jij, precies zoals je bent, door Mij met all je gebreken geaccepteerd wordt.

Dusdanig groeit jouw zekerheid in deze innerlijke vrede.

Deze innerlijke Vrede is een gave van de Schepper, welke Hij schenkt
aan alle oprechte zoekers die een behoefte hebben aan een verbinding met
de Oorsprong van hun bestaan.

Dus wanneer jij je niet jezelf voelt, is het tijd om naar je binnenkamer
te gaan, en om die innerlijke stabiliteit te vinden, die je alleen met
Mij kunt hebben.

In de toekomende tijden zul je verbaasd staan hoeveel sterker
en hoe veel meer vredevol je wordt omdat je naar Mij
komt in de Stilte, zodat je met vrede vervuld wordt totdat wij zoveel samen
zijn dat Mijn Sterkte en Mijn Vrede geheel de jouwe worden.

Jouw ziel zou hierdoor onaantastbaar worden voor de dingen van de wereld,
en niets zou jouw gemoeds-rust kunnen verstoren.

Dan zul je werkelijk kunnen zeggen: “Wat kan een mens mij aandoen,
want ik ben veilig in de citadel van mijn ziel.”

“Mijn geest is veilig in de Here. Ik sta op een rots van Vertrouwen, en de winden
van tegenspoed hebben geen invloed op mij.”

“Dit is de dag, die door de Schepper gemaakt is,
laten wij ons verbijden en verheugen.”

Duisternis vlucht, depressie vlucht.

Alleen Vreugde is blijvende.


*

Ontvangen door Lytske
Vertaald door 11:11

© The 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.

11:11 Angels